Cochrane derleme özeti

Arka plan

2019 koronavirüs hastalığı (COVID‐19) şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) nedenli ciddi bir hastalıktır. İlk olarak, hastalarda mevcut yaygın akciğer mikrotrombozlarıyla da ilişkili olabilen bir solunum yetmezliğiyle kendini gösterir. Hastalık akciğer embolisi, derin ven trombozu, arte...

13.08.2019

ARKA PLAN

Yüksek mortalite riski taşıyan akut böbrek hasarlanması (ABH), yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalar arasında yaygın bir durumdur. Renal replasman tedavisi (RRT), ABH'nın en şiddetli formlarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Klinik sonuçları açısından en uygun RRT başlama zamanı belirsizdir. Bu derleme aynı yazarlar tarafı...

13.08.2019

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN DİYALİZAT SODYUM DÜZEYLERİ

KONU NE?

Böbrekler idrar üretiminin düzenlenmesiyle vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol eder. Böbrekler artık çalışmadığında, idrar üretimi durur veya yetersiz kalır ve diyaliz kullanılarak tuz ve su dengesi yönetilmelidir. Hemodiyaliz hastalarına bakan doktorlar, hastanın kanını yıkamak...

13.08.2019

ARKA PLAN

Diyaliz seansı esnasında gelişen hipotansiyon (DEH), hemodiyalizde (HD) kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini etkileyen yaygın bir komplikasyondur. Pek çok klinik çalışmada, diyalizat sıcaklığının sabit veya geri besleme sistemiyle izotermal olarak azaltılmasının DEH oranlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir.

HEDEFLER

Bu derlem...

13.08.2019

ARKA PLAN


Santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla hemodiyalize (HD) giren hastalar için en ciddi risklerden bazıları kateter ilişkili enfeksiyon (KİE) ve SVK lümen trombozudur. SVK'lerin trombozunu engellemek  için standart bakım prosedürü kateteri heparinli kapama solüsyonuyla mühürlemeyi içerir.  KİE riskini engellemek için kullanılan antimikrob...

13.08.2019

ARKA PLAN


Tromboz nedeniyle gelişen santral venöz kateter (SVK)disfonksiyonları azalmış diyaliz yeterliliği, kateter ilişkili bakteriyemi ve mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Antikoagülan ajanların kateter disfonksiyonlarının önlenmesindeki rolü belirsizliğini korumaktadır.

HEDEFLER

Bu derlemenin amacı; hemodiyaliz (HD) alan son döne...

Cochrane derleme özeti

SORUN NE ?

Hemodiyalize giren hastalarda HD makinası ve vücut arasında kan dolaşımının yüksek debilerde olması için arteriyovenöz fistüller (AVF'ler) ve greftler (AVG'ler) şeklinde güvenilir ve etkili iki ana yöntemle uzun vadeli  vasküler erişim sağlanmaktadır. AVF, hastanın arter ve veni arasında doğrudan bir bağlantıdır ve c...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tamamlayıcı besleme, bebeğin sade anne sütü veya muadillerinden aile yemeklerine geçiş dönemini ifade eder. Bebeğin hayatında önemli bir dönemdir. Tamamlayıcı besleme uygulamasının uygun olmaması, sağlıkla ilgili olumsuz sonuçlarıyla birlikte global bir halk sağlığı problemi teşkil ediyor. Bunu nedeni, yarı katı gıdal...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastaların lomber ponksiyon iğnesi veya epidural anestezi kateteri sokulmadan önce platelet nakli gerekip gerekmediği ve gerekiyorsa nakil için hangi eşiğin kullanılması gerektiğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kandaki plateletler kan pıhtılaşmasının önemli bir parçasıdır. Plat...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kombine oral kontraseptif (KOK) hapları, endeometriyoz ağrısında olağan kullanılır ancak ne kadar işe yaradıkları belirsiz.

Arka plan

Rahim iç duvarını döşeyen endometriyum dokusunun yumurtalık gibi rahim dışı yerlerde üremesi olan endometriyoz, kadın sağlığının olağan problemleri arasındadır. Sancılı adet (dismeno...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi şifası olmayan bir göğüs hastalığı olup tekrarlayan göğüs enfeksiyonları görülür. Ana tedavi antibiyotiklerdir ve göğüs enfeksiyonu gelişimini önlemek için uzun süre alınabilir. Bu kullanım sürekli ya da kısa bir dönem için aralıklı olabilir. Ancak halen, alevlenmelerin sıklık ve süresini azaltmada, antibi...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, hastanede tıbbi ve cerrahi nedenlerle yatan riskli erişkinlerde, sistem çapında yapılan müdahalelerin, tromboprofilaksi önlemlerin kullanımını artırma ve tromboz insidensini düşürmede etkili olup olmadığını anlamak amacıyla yapıldı.

Anahtar mesajlar

Sistem çapında müdahaleler, özellikle hekimler ve diğer sağlık p...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan pıhtılaşmasına yardımcı tedaviler beyin kanaması nedeniyle felç olan erişkin hastalarda ölüm ve malûliyet riskini düşürür mü?

Arka plan

Tüm felçlerin 1/10’dan fazlasına beyin kanamaları neden olur. Kanama büyüdükçe öldürücüdür. Beyin kanamalarının kabaca üçte biri ilk 24 saat içinde önemli büyüme gösterir. Bu n...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Alzheimer Hastalarında apatiyi azaltmada etkili ve güvenli herhangi bir ilaç olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Arka plan

Apati, bir ilgi azalması, insiyatif eksikliği ve aktivitede azalma durumudur. Alzheimer hastalığının çok olağan bir belirtisidir. Genellikle ısrarcıdır ve yaşam kalitesinde düşme, daha hızlı ç...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İlerlemiş safra kanalı kanseri olan hastalarda gemsitabin esaslı kemoterapinin plaseboya ya da müdahale yapılmamasına veya gemsitabinsiz kemoterapiye kıyasla fayda ve zararları neler?  

Arka plan

Safra kanalından başlayan kanserler olağan rastlanmayan habis tümörlerdir. Çoğu hastada tanı ilerlemiş aşamalarda k...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus