Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken olumsuz ve ileri aşama Hodgkin lenfoması (HL) tedavisinde olağan olarak iki uluslararası standart kullanılır: yoğunlaştırılmış BEACOPP (bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizon) ile kemoterapi veya EBVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin) rejimiy...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus