13.08.2019

ARKA PLAN

Yüksek mortalite riski taşıyan akut böbrek hasarlanması (ABH), yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalar arasında yaygın bir durumdur. Renal replasman tedavisi (RRT), ABH'nın en şiddetli formlarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Klinik sonuçları açısından en uygun RRT başlama zamanı belirsizdir. Bu derleme aynı yazarlar tarafı...

13.08.2019

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN DİYALİZAT SODYUM DÜZEYLERİ

KONU NE?

Böbrekler idrar üretiminin düzenlenmesiyle vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol eder. Böbrekler artık çalışmadığında, idrar üretimi durur veya yetersiz kalır ve diyaliz kullanılarak tuz ve su dengesi yönetilmelidir. Hemodiyaliz hastalarına bakan doktorlar, hastanın kanını yıkamak...

13.08.2019

ARKA PLAN

Diyaliz seansı esnasında gelişen hipotansiyon (DEH), hemodiyalizde (HD) kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini etkileyen yaygın bir komplikasyondur. Pek çok klinik çalışmada, diyalizat sıcaklığının sabit veya geri besleme sistemiyle izotermal olarak azaltılmasının DEH oranlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir.

HEDEFLER

Bu derlem...

13.08.2019

ARKA PLAN


Santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla hemodiyalize (HD) giren hastalar için en ciddi risklerden bazıları kateter ilişkili enfeksiyon (KİE) ve SVK lümen trombozudur. SVK'lerin trombozunu engellemek  için standart bakım prosedürü kateteri heparinli kapama solüsyonuyla mühürlemeyi içerir.  KİE riskini engellemek için kullanılan antimikrob...

13.08.2019

ARKA PLAN


Tromboz nedeniyle gelişen santral venöz kateter (SVK)disfonksiyonları azalmış diyaliz yeterliliği, kateter ilişkili bakteriyemi ve mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Antikoagülan ajanların kateter disfonksiyonlarının önlenmesindeki rolü belirsizliğini korumaktadır.

HEDEFLER

Bu derlemenin amacı; hemodiyaliz (HD) alan son döne...

Cochrane derleme özeti

SORUN NE ?

Hemodiyalize giren hastalarda HD makinası ve vücut arasında kan dolaşımının yüksek debilerde olması için arteriyovenöz fistüller (AVF'ler) ve greftler (AVG'ler) şeklinde güvenilir ve etkili iki ana yöntemle uzun vadeli  vasküler erişim sağlanmaktadır. AVF, hastanın arter ve veni arasında doğrudan bir bağlantıdır ve c...

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Böbrek nakledilen hastaların idrarında enfeksiyon belirtisi olmadan bakteri bulunmasına belirtisiz bakteriüri denir. Böbrek nakledilen her iki kişiden bir kadarında nakil sonrası herhangi bir zamanda bakteriüri olur. Ateş, titreme, idrar yaparken acıma, karın ağrısı ve idrarda kan gibi belir...

Çeviri: Dr. Tülin Çakır

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme çocuklarda ve erişkinlerde kronik böbrek yetmezliğine bağlı sekonder gelişen veya çinko eksikliği / idiyopatik (bilinmeyen nedenli) tat bozuklukları ve tat bozukluklarının tedavisi için en iyi yöntemin ne olduğunu anlamayı amaçlıyor

Anahtar mesajlar

Çinko takviyeleri veya akupunktur, tat boz...

Çeviri: Ceren Gökmenoğlu *

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Periodontitis (dişeti hastalığı) dişleri destekleyen kemik ve dişeti dokusunun iltihabını ve yıkımını uyaran bakterilerin neden olduğu kronik bir durumdur. Periodontitis tedavisi gören bireyler düzenli destekleyici periodontal tedavi (DPT) yoluyla enfeksiyonun tekrarlamasını ve hastalığın ile...

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Üreter idrarı böbrekten mesaneye akıtır ve böbrek naklinde yeniden bağlanması gerekir. Bu yeni bağlantıyı korumak için cerrah üreter içine bir stent yerleştirir. Stent rutin olarak 3 ay yerinde bırakılır. Ancak bu durumda idrar yolu enfeksiyonu riski artar ki, reddi önleyen ilaçlarla bağışık...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında, sistemik emboli ve inmeye sebep olabilecek atriyal fibrilasyon (AF) riski artar. Bu hastalarda AF’nin geleneksel tedavisi, dozu ayarlanmış Warfarin tedavisidir, ancak bu ilaç kanama riskini arttırabilir ve düzenli izleme gerektirir. Yakınlarda warfarin...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek nakli çoğunlukla son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda tercih edilen tedavi yöntemidir. Böbrek naklinde, nakil böbreğin sağ kalım süresinin uzatılması ve verici organ bulunabilirliğini arttırma stratejileri öncelik haline geldi. Tüm böbrek alıcılarının yaklaşık %10 ile %35’i ilk bir y...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Epilepsi tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Nöbetler sıklıkla kısa süreli bilinç, duygu veya his değişikleri ve garip vücut hareketleri - kasılmalar şeklindedir. Epilepsili hastaların yarısından fazlasının nöbetleri ilaçlarla kontrol edilebilir. İlaç tedavisine yan...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Akut böbrek yetmezliği (ABY), glomerüler filtrasyon hızında (GFR) genellikle geçici ani azalmadır. ABY’li hastalarda renal replasman tedavisinin (böbreklerin normal kan filtrasyon fonksiyonunun yerini alan tedavi) yararı kanıtlanmış belirli bir formu yoktur. Ulaşılabilirlik, klinisyenin tecrübesi...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan basıncı yüksek ve aynı zamanda kalp veya damar problemi olan hastaların tedavisinde standart kan basıncı hedeflerine göre daha düşük kan basınçları hedeflemenin daha iyi olup olmadığını değerlendirdik.

Arka plan

Kardiyak veya vasküler problemi olan hastaların çoğunda aynı zamanda yüks...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus