Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Yeterince sebze ve meyve yememek gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunu. Sebze ve meyve tüketimiyle birlikte kalp-damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların riski azalıyor. Erken çocukluk dönemi, yeme alışkanlıklarının yerleşmesinde önemli bir dönem olduğundan bu dönemde meyve ve sebze tüket...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Erken doğan veya düşük doğum tartılı bebeklerde açık kalan duktus arteriosus’un (PDA) kapanması için, anti enflamatuar özellikleri zayıf olan parasetamolün; plaseboya, müdahale yapılmamasına ya da indometazin ve ibuprofen gibi diğer non steroid antienflamatuar ilaçlara kıyasla etkinlik ve güvenliği nedi...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede, ishalli hastalarda dışkı çıkışını azaltmak için olağan yazılan bir tıbbi kil olan smektitin (veya diyosmektit) akut ishalli çocuklara faydası olup olmadığı araştırıldı. Bu soruya cevap aramak için, konuya ilişkin 18 araştırma bulundu ve analize alındı.

Anahtar sonuçlar

Akut ishalli çocuklara smektit vermek isha...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Çocuklarda bal, bakteri veya virüs nedenli öksürük belirtilerini azaltabilir mi?

Arka plan

Çocukta öksürük ebeveyni kaygılandırır ve ayaktan hekim vizitlerinin büyük nedenleri arasında yer alır.

Güncellik

Tıbbi veri tabanları 8 Şubat 2018 ve tıbbi araştırma tescilleri 12 Şubat 2018 tarihine kadar tarandı.

Ça...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebekler, kordon klemplenmeden önce solunum desteği almaktan fayda görür mü?

Arka plan

Erken doğan bebeklerin doğum sonrasında kordon klemplenmeden önce plasentadan kan almasına izin vermenin, anne ve bebek sağlığına faydası olup anneye bir zararı olmaz. Çoğu bebek kordon klemplenmeden önce solumaya ve/...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pnömonili hastalarda kortikosteroidlerle yapılan tedavinin; ölümler, tedaviye cevap, tedavi komplikasyonları ve yan etkilerin sayısına etkisini araştırdık. Antibiyotiklere eklenen kortikosteroidleri plaseboya ya da tedavi yapılmamasıyla kıyasladık.

Arka aplan

Akut pnömoni, neden olan bakterilere yönelik antibiyotik...

Çeviri: Dr. Erhan Tatar *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, tekrarlayan taş hastalığı olan çocuklarda (<18 yaş) tıbbi ya da diyetsel yaklaşımların, bu yaklaşımlar yapılmayan olgulara göre daha iyi sonuçları olup olmadığı incelendi.

Çoğu çocuk bilinmeyen nedenlerle böbrek taş hastalıklarından etkilenir ve tedavisi gerekir. Yiyecekler,...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebekleri, tam protein yerine önceden sindirilmiş (hidrolize) protein içeren inek sütlü mamasıyla beslemek sindirimi iyileştirip ciddi barsak problemi riskini azaltır mı?

Arka plan

Erken doğan bebekler inek sütü mamalarını insan sütüne göre daha güç sindirir ve bu mamalar şiddetli barsak problemi yaşama...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Halen klinisyenler arasında, bazı ensefalit tiplerinde rutin intravenöz immün globulin (İVİG) kullanımıyla ilgili anlaşmazlık var. Bu çalışma, ensefalitli çocukların tedavisinde standart tedaviye İVİG eklemenin klinik etkinlik ve güvenlik anlamında bir ek fayda getirip getirmediğini değerlendiren ilk derleme olduğu iç...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çok düşük doğum tartılı bebeklerin günlük aldığı sütlü mamaların artış hızını doğum sonrası ilk birkaç haftada sınırlamak ciddi barsak problemleri riskini azaltır mı?

Arka plan

Çok düşük doğum tartılı bebeklerde (doğumda 1500 g altı) nekrotizan enterokolit (NEK) denen ciddi barsak hastalığı riski bulunur. Bunu önle...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Talasemili hastalarda büyüme hormonu tedavisinin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Talasemi değişen şiddette anemiye neden olan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hastalığın şiddetli formuna yakalanan hastalara erken çocukluktan itibaren düzenli kan nakli gerekir ki bu da kalp, karaciğer ve hormon salgıla...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde (YDYBÜ) yatan hasta bebeklerde sakinleştirici (sedatif) olarak sürekli damar içi infüzyonla verilen midazolam davranış ve hayati belirtilerde değişimle ölçülen stresi azaltmada ne kadar etkili?

Arka plan

Ağrılı prosedürler uygulanan yoğun bakımdaki bebeklerde yeterli sedasyon, stre...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuklarda akut bronşiyolit sonrasında görülen ısrarcı belirtilerin azaltılması ya da tedavisinde plaseboya ya da tedavi yapılmamasına karşı antibiyotikler nasıl etkili?

Arka plan

Bronşiyolit tüm dünyada çocuklarını sıklıkla etkiler. Bronşiyolitli bebekler normal olarak öksürür, hızlı ve güç nefes alır, beslenmeler...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalara K vitamini takviyesi yapmanın, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasına, kemik kuvvetine ve yaşam kalitesine etkilerine karşı faydalı olup olmadığına dair kanıtları derledik. Eksikliği önlemek için en iyi dozu belirlemeye çalıştık. 

Arka plan

Kistik fibroz en çok akciğerler, si...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni tanı konmuş yüksek riskli nöroblastoma (YR NBL) hastalarında iyot 131 meta-iyodobenzilguanidin (131I-MIBG) tedavisinin etkinlik ve yan etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

NBL özel sinir hücrelerinden çıkan nadir bir kanserdir. Yeni tanı konan YR NBL hastalarında ameliyat ve kanseri öldürmek için yapı...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus