Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Tedavi görmemiş prostat kanseri hastalarında diğer tedavilere kıyasla kriyoterapinin etkileri neler?

Arka plan

Başka organlara yayılmamış prostat kanseri olağanda ameliyat ya da radyasyonla tedavi edilir. Bu tedavilerin ciddi yan etkileri olabiliyor. Prostatın dondurularak tedavisi (kriyoterapi) de başka...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tedavi görmemiş prostat kanseri hastalarında diğer tedavilere kıyasla kriyoterapinin etkileri neler?

Arka plan

Başka organlara yayılmamış prostat kanseri olağanda ameliyat ya da radyasyonla tedavi edilir. Bu tedavilerin ciddi yan etkileri olabiliyor. Prostatın dondurularak tedavisi (kriyoterapi) de başka bir tedavi...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Üreter taşı olan erişkinlerde alfa-blokerlerle tedavi sonuçları iyileştirir mi?

Arka plan

Üreter taşları sıklıkla ağrı yapar ve hastanın hekim aramasına neden olur. Taş, büyüklüğüne ve nerede takıldığına bağlı olarak genellikle haftalar içinde kendi kendine mesaneye düşer. Taş kendiliğinden düşmediğinde g...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Prostat etrafında ve pelviste, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu denen, uzun süren ağrısı olan erkeklerde ilaç dışı tedavilerin etkilerini araştırdık.

Arka plan

Kronik  prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu erkeklerin, idrar yaparken pelviste ağrı ya da rahatsızlık verici belirtiler yaşadığı, sık görülen...

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Üreter idrarı böbrekten mesaneye akıtır ve böbrek naklinde yeniden bağlanması gerekir. Bu yeni bağlantıyı korumak için cerrah üreter içine bir stent yerleştirir. Stent rutin olarak 3 ay yerinde bırakılır. Ancak bu durumda idrar yolu enfeksiyonu riski artar ki, reddi önleyen ilaçlarla bağışık...

Çeviri: Dr. Erhan Tatar *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, tekrarlayan taş hastalığı olan çocuklarda (<18 yaş) tıbbi ya da diyetsel yaklaşımların, bu yaklaşımlar yapılmayan olgulara göre daha iyi sonuçları olup olmadığı incelendi.

Çoğu çocuk bilinmeyen nedenlerle böbrek taş hastalıklarından etkilenir ve tedavisi gerekir. Yiyecekler,...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dezmopressin erkeklerde noktüri tedavisinde etkili mi?

Arka plan

Noktürili hasta her gece bir ya da daha fazla tuvalete çıkmadan yakınır, yaşlı erkeklerde olağan görülür. 70 yaş üstü erkeklerin yarıdan fazlasında çeşitli, nedenlere bağlı noktüri bulunur. Dezmopressin vücuttaki idrar hacmi ve konsantrasyonunu düzenl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastası çocuk ve erkeklerde kısa süreli tekrarlayan ve 6 saatten uzun süren ağrılı ereksiyonlarda (priapizm) farklı tedavilerin fayda ve riskleri nedir?

Arka plan

Orak hücre hastalarında uzun süren penis ereksiyonu olan priyapizm sık görülür. Priyapizmin farklı tiplerinde ereksiyon farklı süreler devam e...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kaslara yayılmamış mesane kanserin tedavisinde (KYMK) tümöre ilaç vermek için elektrik yardımı kullanılan metotlar elektriksiz metotlara göre nasıl?

Arka plan

KYMK mesanenin iç tabakasında, sistoskopik ameliyatla çıkarılabilen tümörlerdir. Bu tümörler zamanla geri gelebilir ve mesane duvarının daha derin tabakaları...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lokalize prostat kanserli hastaların tedavisinde laparoskopik ve robot yardımlı ameliyatlar açık ameliyata kıyasla daha iyi mi?

Arka plan

Prostat kanseri erkeklerde sık görülür, genellikle cerrah olarak çıkarılarak tedavi edilir. Ameliyat geleneksel olarak karın açılarak yapılır, açık radikal prostatektomi adını al...

Cochrane derleme özeti

Stres altında idrar kaçırma tüm dünyadaki üç kadından birini etkileyen olağan bir durumdur. Genellikle, idrarın tutulmasını sağlayan, idrar yolunu (üretra) destekleyen kaslar ya da mesane tabanındaki sfinkter kasın zayıflamasına bağlıdır. Vaginal doğum yapan kadınlarda veya başka nedenlerle pelvis tabanı kaslarında zayıflık ol...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dezmopressin ameliyat olan hastalarda kan nakli gereğini azaltır mı?

Arka plan

Büyük ameliyatlarda kan kaybı olağandır. Kaybedilen kan nakille yerine konur. Kan transfüzyonu riskleri arasında kana karşı reaksiyon ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde enfeksiyon bulunur.

Dezmoressin DDAVP (1-deamino-8-D-argini...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Stres altında idrar kaçırma öksürürken, gülerken hapşırırken ya da egzersiz esnasında görülür. Buna mesaneyi kaldıran kasların hasarı neden olabilir. Erişkin kadınların üçte bir kadarı idrar kaçırabilir ve bunların üçte birinde de sorun ameliyat gerektirecek kadar kötü olabilir.

Pelvis tabanı kas egzersizleri veya ilaç...

Cochrane derleme özeti

Stres inkontinenste öksürürken, gülerken, hapşırırken ya da egzersiz esnasında idrar kaçırılır. Kadınlar ve ailelerinin gelirinin önemli bir kısmı bu belirtilerin idaresine harcanır. Normalde kaslar ve dokular mesanenin tabanını destekleyen ve üretrayı kapatan bir yastık oluşturur. Bu olmadığında üretra etrafındaki alana hacim...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karın ameliyatlarında elektrocerrahi ya da bistüri kullanımının etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Karın ameliyatlarında ameliyat bölgesine erişebilmek için karın duvarının birkaç tabakasının kesilmesi gerekir. Cerrah bunun için ya keskin bir bistüri ya da elektrocerrahi cihazı kullanmalıdır. Elektrocerr...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus