Cochrane derleme özeti

Birçok kanserli hasta, opioid grubu kuvvetli ağrı kesicilerle tedavi gerektiren, ortayla şiddetli arası şiddette ağrı yaşar. Oksikodon ve morfin bunlar arasındadır. Ancak bu kuvvetli ağrı kesiciler tüm hastalarda etkili olmadığı gibi tüm hastalarca da iyi tolere edilemez.

Bu derleme, oksikodonun kanser ağrısı olan hastalarda ağ...

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Nöropatik ağrılı erişkinlerde ağrı gidermede TENS’in sahte TENS uygulamasına kıyasla etkin olup olmadığını güvenle söylemek mümkün değil.

Arka plan

Nöropatik ağrı sinirlerdeki yaralanma ya da hastalıktan kaynaklanır ve etkili tedavisi güçtür. Doğrudan sinir hasarı ya da diyabet, herpes enfeksiyonu ya da karpal tünel sendrom...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Diklofenak emüljel, ketoprofen jel, piroksikam jel ve diklofenak deri flasteri; kas ve eklem bağı zedelenmelerinde oldukça işe yarıyor. Anti enflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler) olan topikal diklofenak ve topikal ketoprofen merhemleri diz ve el osteoartritinde cilt üzerine en az 6 ile 12 hafta sürüld...

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğum esnasında ağrı çeşitli yollarla giderilebilir. Bunlar arasında epidural analjezi, kas içine enjeksiyon ya da damar içi sürekli infüzyonla opioid verilmesi ve azot oksit gibi inhalasyon anestezisi bulunur. Remifentanil nispeten yeni bir ilaç olup, kuvvetli, kısa etkili bir opioiddir.

Önemi

Doğum ağrısının anne ve bebekt...


Çeviri: Dr. Sercan Bulut*

Cochrane derleme özeti

Özet

Yüksek konsantrasyonlu (%8) kapsayisin yamalarının, postherpetik nöraljili az sayıda insana orta düzeyde veya daha iyi ağrı giderici etki sağlayabileceğine dair orta kalitede ve HIV- nöropatisi ve periferik diyabetik nöropatili hastalara yararı dokunduğuna dair çok düşük kalitede kanıt var.

Arka p...

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Hidromorfonun herhangi bir nöropatik rahatsızlıkta işe yaradığı tavsiyesini desteklemek ya da reddetmek için iyi kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Nöropatik ağrı hasarlı sinirlerden gelen ağrıdır. Hasarlı dokulardan (kesik, diz artriti gibi) sağlıklı sinirlerle taşınan ağrı mesajlarından farklıdır. Nöropatik ağrı genellikle hasar...

Cochrane derleme özeti

Ana sonuç

500 mg tek oral doz dipiron (metamizol) orta veya şiddetli ağrısı olan 10 hastadan yedisi kadarında kabul edilebilir ağrı giderme sağlıyor.

Arka plan

Akut ağrı kısa süreli olup yaralanmaların hemen sonrasında hissedilen ağrıdır. Ameliyat olan insanların çoğunun, sonradan orta veya şiddetli ağrısı olur. Ağrı kesiciler ço...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi prosedürlerden sonra sıklıkla ağrı olur ve kontrolünde çeşitli ağrı kesici ilaçlar rutin olarak kullanılır. 2016 Şubatında intravenöz parasetamol formülasyonlarını (İV parasetamol veya İV propasetamol) ve cerrahi sonrası ağrıda nasıl etki gösterdiklerini inceleyen klinik çalışmaları aradık.

Sonuçlar ve kanıt ka...

Cochrane derleme özeti

 

Arka plan

Oral morfin orta-şiddetli arası kanser ağrısından yakınan hastaların çoğunda iyi ağrı giderme sağladı.

 

Kanser olan iki ya da üç kişiden biri yoğunluğu orta – şiddetli dereceye ulaşan ağrıdan yakınacaktır. Kanser ilerledikçe ağrı kötüleşme eğilimi gösterir. Kanser ağrısının kontrolünde oral morfin 1950’lerden beri kul...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ameliyattan önce, esnasında ve hemen sorasında verilen nikotinin ağıda, opioid kullanımında ve ağrıda azalma sağlayıp sağlamadığı araştırıldı.

Arka plan ve çalışma özellikleri

Büyük ameliyatlardan sonra (postoperatif) genellikle ciddi ağrı görülebilir. Ana akım tedavi morfin benzeri opioid ilaçlardır....

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kanserli hastaların %70 kadarı yeterli ağrı giderici tedavi almaz ve bu da yaşam kalitesini düşürür. Akupunkturun kanser ağrısı tedavisinde bir rolü olduğu öne sürüldü ve akupunkturla kanser ağrısı tedavisi için rehberler bulunuyor.

Amaç

Bu derlemede akupunkturun kanser gelişimiyle doğrudan ilişkisi olan ağrıları azaltm...

Cochrane derleme özeti

Lomber ponksiyonda belden sokulan iğneyle omurilik sıvısından örnek alınır. Baş ağrısı lomber ponksiyonun en sık görülen yan etkisidir. Lomber ponksiyon baş ağrısı (LPB) sabit bir ağrıdır, ayakta durur pozisyonda artar, yatmakla iyileşir. LPB tedavisinde çok ilaç kullanılır, derlememiz bunların etkisini değerlendirmeyi amaçlıy...

Cochrane derleme özeti

Kanserli hastalarda ağrı sık görülür. Kanserle ilişkili ağrı bu hastaların en kötü rahatsızlığıdır. Bu tip ağrılar kanser ilerledikçe kötüleşme eğilimi gösterir. Daha iyi ağrı kesici ilaçlar ve ağrı tedavilerine rağmen bu ağrı birçok hasta için hala problem teşkil ediyor.

Kanser ağrısı geleneksel olarak ilaçlarla tedavi edilir....

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Migren ve küme baş ağrıları şiddetli olur ve iş güçten düşürür. Hiperbarik ve normal basınçlı oksijen tedavileri (HBOT ve NBOT) evde veya klinikte maske ile uygulanabilir. Bu tedavilerin akut atakları sonlandırma ve gelecektekileri önlemede yardımı olabilir.

Sonuçlar

Literatürü ilk olarak 2008 Mayısında geniş çapta araş...

Cochrane derleme özeti

Total diz değişimi sık yapılan ve genellikle ağrılı bir ortopedik ameliyattır. Femoral sinir blokajı (FSB), ameliyattan sonra dizde hissiyatı gidermek için kullanılan bir ağrı kesici tekniktir. FSB kasık bölgesinde tek bir enjeksiyonla ya da sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

Bu derlemede FSB, opioidlerle hasta kontrollü an...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus