Cochrane derleme özeti

Amaç

Fazla kilolu veya obes gebelerde metformin kullanımının kendileri ve bebeklerinin sağlığını iyileştirmede bir rolü olup olmadığını araştırdık. Muhtemel faydalar, ters etkiler ve mali etkinlik incelendi.

Arka plan

Kişide kilonun normal ya da fazla olup olmadığını değerlendirmede, kişinin kilogram olarak ağırlığı boyun metre c...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Balık ya da bitki esaslı omega-3 yağları artırmanın kalp ve dolaşım hastalıkları, şişmanlık ve kan yağlarına etkisini araştıran randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik.

Arka plan

Omega-3 yağlar esansiyeldir, sağlığın sürdürülebilmesi için besinlerle alınması gerekir. Bu yağların belli başlı tiple...

Cochrane derleme özeti

İştah ve kilo kaybı olan kanserli hastaların tedavisinde ghrelinin faydalı olduğu veya olmadığını gösteren kanıt bulunmuyor. Klinik pratik için tavsiye edecek kanıtlar yetersiz.

Arka plan

Kanser hastalarının % 60 – 80 kadarı iştah ve kilo kaybından yakınır. Bu da yaşam beklentisi ve kalitesini düşürür. Ghrelin mide ve vücudun ba...

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derlemede gestasyonel diyabet (GDM) tedavisinde oral tedaviler ya da ilaç dışı tedavilere kıyasla insülinin etkinlik ve güvenliğini anlamaya çalıştık. Ayrıca gün içinde insülin alımının farklı zamanlamalarına da bakıldı. 2017 Mayısına kadar yayınlanan tüm araştırmaları derledik ve verileri analize aldık.

Önemi

GDM anne ve...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Talasemili hastalarda büyüme hormonu tedavisinin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Talasemi değişen şiddette anemiye neden olan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hastalığın şiddetli formuna yakalanan hastalara erken çocukluktan itibaren düzenli kan nakli gerekir ki bu da kalp, karaciğer ve hormon salgıla...

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derlemede gestasyonel diyabetle en az bir gebelik geçiren annelerde özelleştirilmiş ve hedefli bakımın etkilerini araştırdık. Böylesi bir bakım gelecekteki gebelikte anne ve bebek sağlığını iyileştirir mi? Bu soruyu cevaplamak için 2017 Nisanına kadar yapılmış tüm araştırmaları topladık ve analiz ettik.

Önemi

Gebelik diya...

Cochrane derleme özeti

Konu

Daha önce hem önceden şekeri olan hem de gebelik diyabeti olan kadınlarda egzersizin etkileriyle ilgili bir Cochrane derlemesi yayınlandı. Şimdi bu derleme “gebelik diyabeti olan kadınlarda egzersiz” (bu derleme) ve “önceden diyabetik olan gebelerde egzersiz” şeklinde ikiye bölündü.

Bu iki sistematik derlemenin arka plan, m...

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabetli kadınlar gebe kaldığında kendileri ve bebeklerinin gebelikte, doğum eylemi ve doğum esnasında ve sonrasında çeşitli problemler yaşama riski yüksektir. Gebelikte annenin kan şekeri düzeyleri izlenerek kontrolü için gereken adımlar atılır. Bu derlemede gebelik esnasında kan şekeri ölçmek suretiyle anne ve bebeklerd...

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabet, dünyada insanlarda böbrek yetmezliği gelişimi, böbrek nakli veya diyaliz ihtiyacı olmasının en olağan nedenidir. Diyabetin körlük, ekstremite kaybı ve böbrek yetmezliği gibi malûliyetlerine, kan şekerinin yüksekliği neden olur. Önemli bir soru, kan şekeri düzeylerini normale yakın kontrol etmek için yapılan ekstra...

Cochrane derleme özeti

Konu

Dünyada 1.8 milyar kadar insanın diyetle yeterli iyot almadığı ve iyot eksikliği riskine girdiği hesaplanıyor.  İyot, tiroid hormonu yapımı için küçük miktarlarda gereken esansiyel bir besindir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iyot eksikliğinin yol açtığı problemleri önlemek için tuza iyot eklenmesini tavsiye ediyor. Gene ya da...

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebelik diyabeti (GDM) tanısı konan kadın sayısı tüm dünyada artıyor. GDM kan şekerinde yükselmeye neden olan glikoz intoleransı olup genellikle doğum sonrasında iyileşir. Standart bakım olarak yaşam tarzına diyet ve egzersiz tavsiyeleriyle müdahale edilir. Bazı gebelere kan şekerini kontrol için insüline alternatif ya da...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fazla kilolu ve obes erişkinlerde kilo verme (bariatrik) ameliyatının etkileri nelerdir?

Arka plan

Obesiteyle birlikte birçok sağlık problemi ve ölüm riskinde artış görülür. Obesitede bariyatrik cerrahi genellikle sadece diğer tedaviler başarısız olduğunda düşünülür. Ameliyatları cerrahi dışı müdahalelere (ilaçlar,...

Cochane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığında kanda ve dokularda anormal kalsiyum ve fosfor düzeyleri görülür. Bu değişimler sürvide kısalma ve arterlerde kalp hastalığına bağlı sertleşme ile bağlantılıdır. Anormal kalsiyum ve başka mineral düzeyleri için standart tedaviler içinde diyetsel kısıtlamalar, fosfor bağlayıcılar ve D vitamini bileşikle...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede Graves hastalığı ve Graves oftalmopatisinin tedavisinde farklı cerrahi teknikleri kıyaslamak amaçlandı. Graves hastalığında tiroid bezinin artan aktivitesini (hipertiroidi) ve birlikte görülen göz belirtilerini kontrol etmede tiroid bezini tamamen çıkarmanın (total tiroidektomi) bezin çoğunu çıkarmak...

Cochrane derleme özeti

Sorunun tanımı

Bu derleme gebe kadınlarda gebelik diyabetini önlemede miyo-inozitolün etkin bir doğum öncesi diyet takviyesi olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor. Gebelik diyabeti gelişen kadınlarda gebelik ve doğumda komplikasyon gelişme riski yüksek olduğu gibi sonraki yaşamda diyabet gelişim riski de yüksektir. Gebelik diya...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus