Cochrane derleme özeti

Arka plan

Demans hastalarında tedricen; hafıza, düşünme, dil ve günlük yaşam aktivitelerinde güçlükler ortaya çıkar. Demansa sıklıkla eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunlar hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. Geç aşamalarda sözlü iletişim güçleşir, ancak konuşamaz olduktan sonra bile şarkıları mırıldanıp eşlik edebilirl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç sonrasında ayna tedavisi hareketleri, günlük aktivite performansını, ağrıyı ve görsel uzaysal ihmali etkiler mi?

Arka plan

Felçler olağan olarak kol ve bacakları etkiler ve yürüme, giyinme veya yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde sorunlara neden olur. Ayna tedavisi (AT) bir rehabilitasyon yöntemidir. Bacakl...

Cochrane derleme özeti

Osteoartrit nedeniyle kronik kalça ve diz ağrısı çeken hastalarda egzersizin fiziksel, emosyonel ve ruhsal sağlığa etkisini derledik. İncelenen çalışmalar Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralasya’da; kliniklerde, evlerde ve dinlenme tesislerinde yapıldı. Çalışmalara 45 yaş üstü erkek ve kadınlar alındı.

Arka plan

Osteoartrite...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Egzersiz esaslı kardiyak rehabilitasyon, stabil göğüs ağrılı hastalarda durumu iyileştirmede fayda sağlar mı?

Stabil göğüs ağrısı sağlıkta bozulma ve yüksek ölüm oranlarıyla ilişkili bir çeşit kronik kalp hastalığıdır. Egzersiz esaslı kalp rehabilitasyonu, kalp hastası olan insanlarda sağlığı iyileştirmek için öne...

Cochrane derleme özeti


Güncelleme

Konu

Meme kanseri kemiklere yayılabilir. Bu durum kemikte kırıklar, ağrı ve kanda kalsiyum yükselmesine yol açar.

Osteoporoz ilaçları bu komplikasyonları önleyebilir ve kanserin kemikte çoğalmasını gerileterek kanserin şifa bulmasına fayda sağlayabilir. Bu ilaçlar bifosfonatlardır. Denosumab bunların daha yeni bir tip...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fibromiyaljisi olan erişkinlerde tüm vücut vibrasyon tedavisinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine, ağrı şiddetine, yorgunluk hissine, katılaşmaya, fiziksel işlevlere, katılımcı eksilmesine ve ters olaylara etkileri nedir?

Arka plan

Fibromiyaljili hastalar kronik, tüm vücuda yayılmış, sıklıkla yorgunluk, katılaşma...

Cochrane derleme özeti

Aktif romatoid artritli (RA) erişkinlerde sertolizumab pegolün (CZP) fayda ve zararlarını güncelledik. 2016 Eylülüne kadar yayınlanan tüm çalışmaları aradık ve toplam 5499 katılımcıyla yapılan 14 araştırma bulduk.

Çalışmaların çoğunda izlem süresi 24 hafta, katılımcıların çoğu kadındı.

Romatoid artrit ve sertolizumab pegol

Romato...

Cochrane derleme özeti

İşkenceden sonra görülen uzun süreli ağrıların tedavisinde kullanılan herhangi bir yöntem hakkında iyi kanıt bulunmuyor.

Arka plan

İşkenceyi izleyerek görülen depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi psikolojik problemler mültecilerin tıbbi bakımında büyük ilgi topladı. İşkenceden sonra görülen psikolojik probleml...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Topukta plantar ağrı (topukta taban ağrısı) olan erişkinlerin tedavisinde steroid enjeksiyonu tedavisinin etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Arka plan

Plantar topuk ağrısı en sık plantar fasiyitten kaynaklanır ve en tipik olarak, istirahat sonrasında ilk adımlar atıldığında ya da ayağa vücut ağırlığı yüklendikten...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Makine ve robot yardımlı yürüme eğitimi felç sonrası yürümede iyileşme sağlar mı?

Arka plan

Felçli hastaların çoğu yürüme güçlüğü çeker ve rehabilitasyonun ana hedeflerinden biri yürümeyi iyileştirmektir. Otomatik eğitim cihazları yürümeye yardım eder.

Derlememiz 2016 Ağustosuna kadar güncel.

Çalışma özellikleri

18 ya...

Cochrane derleme özeti

Bacak ülserleri ve risk

Venöz bacak ülserlerine bacak venlerinin blokajı neden olur. Blokaj sonucu venlerde kan birikir ve basınç artar. Bu değişimler tedricen deri ve deri altı dokularda hasara yol açarak uzun süren yaralar veya ülserler oluşturur. Bu ülserler ağrılı olabilir ve sıvı sızdırır, enfekte de olabilir. Venöz bacak...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lomber disk ameliyatı olan hastalarda rehabilitasyon programlarının ağrı, toparlanma, fonksiyonlar ve işe dönüş üzerindeki etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Disk kayması ya da fıtıklanması belde sinir sıkışmasıyla birlikte görülen bacak ağrısının en sık nedenidir. Çoğu hasta ilaç ya da fizyoterapi gibi...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Fibromiyaljili hastalarda suda yapılan egzersizin iyilik hali, belirtiler, zindelik ve ters etkiler üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaları derledik.

Arka plan

Fibromiyaljili hastalarda ısrarcı ve yaygın vücut ağrısı vardır ve sıklıkla yorgunluk, vücutta katılaşma, depresyon ve uyuma güçlüğü belirtileri de bulu...

Çeviri: Dr. Sercan Bulut*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yetişkinlerdeki beyin hasarına müzikle müdahalenin fonksiyonel sonuçları hakkında kanıtları gözden geçirdik.

Arka Plan

Hastalık veya kazaya bağlı olarak gelişen beyin hasarı hareket, dil, duygu, düşünce ve hislerde problemlere neden olabilir. Bunların her biri yaşam kalitesini ciddi şekilde...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Total kalça değişimi (TKD) osteroartritin neden olduğu ağrı ve malüliyetin tedavisinde sık kullanılan bir ameliyattır. TKD sonrasında hastalara yükseltilmiş tuvalet oturağı ya da sandalyesi gibi özel donanım sağlanır ve kalça ekleminin bükülmesi, burkulmasına neden olan hareketlerden ve bacakları çaprazlamadan kaçınma...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus