Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede mavi ışığı süzen yapay göz içi merceklerin (lens) makülayı koruyup korumadığını anlamayı amaçladık. Bu soruyu cevaplamak için yaptığımız literatür taramasında 51 araştırma bulduk.

Anahtar mesajlar

Mavi ışığı süzen veya süzmeyen filtreli mercekler arasında herhangi bir önemli fark olduğuna dair çok az kanıt var....

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme, önceden ameliyat olmamış glokom hastalarında lazer ameliyatlarının başka yaklaşımlara kıyasla etki ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

Bu tip lazer cerrahisinin glokom tedavisinde diğer ameliyatlardan daha etkili ve güvenli olup olmadığını anlamak istedik. Bu derlemeye sadece 1...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebeklerdeki prematürite retinopatisinde beta blokerlerin etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Erken doğan bebeklerde retinadaki damar gelişiminde prematürite retinopatisi (PR) denen bir bozukluk olma riski vardır. Şiddetli durumlar, görüş bozulması hatta körlükle sonuçlanabilir. Retinopatinin er...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erişkin göz ameliyatlarında ağrıyı azaltmak ve hasta ve cerrah tatminini artırmak için göz blokajı amacıyla kullanılan lokal anestezik solüsyonlarına hyalüronidaz eklemenin etkisine dair kanıtları derledik. Yan etkiler ve maliyeti de araştırdık.

Arka plan

Hyalüronidaz lokal anestezik maddenin göz civarındaki dokula...

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Bu derleme vitrektomi ameliyatından sonra gelişen kataraktın çıkarılmasına dair kanıtları derlemeyi amaçlıyor. Vitrektomi, retina dekolmanı vb gibi retina hastalıklarını tamir ya da iyileştirme amacıyla vitrenin çıkarılması için yapılan ameliyattır.

Vitrektomiden sonra katarakt oluşabilir ya da oluşumu hızlanab...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede 1 – 6 yaş arası çocuklarda çeşitli testlerin, göz klinikleri dışında şaşılık belirlemede ne kadar iyi olduğunu anlamayı hedefledik. Bu testler toplum içinde ve göz hastalıkları uzmanı olmayan tarama elemanlarınca kullanılır.

Arka plan  

Şaşılık gözlerin hizalı duruşunun bozulmasıdır. Görmede bozulmaya neden olur...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede katarakt ameliyatı için yapılan insizyonların (kesiler) ameliyat sonuçlarında fark getirip getirmediğini anlamayı hedefledik. Soruya cevap araştıran 25 çalışma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Hepsiyle olmasa da daha küçük kesiler kullanılan cerrahi tekniklerle birlikte astigmatizm daha azdı ancak farklar küçü...

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

1. Göz içi basıncını düşürmede standart cerrahiye (trabekülektomi) kıyasla aköz şant ameliyatları ne kadar başarılı ve güvenli?

2. Çeşitli tipte şantlar birbirine kıyasla ne kadar başarılı?

3. Prosedür modifiye edildiğinde şantlar ne kadar başarılı ve güvenli?

Araştırma sonunda 27 çalışma bulundu.

Anahtar mesaj

Glok...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme antioksidan vitamin ve mineral takviyeleri almanın yaşla ilişkili maküla dejenerasyonunun (YİMD ) gelişimini önleyip önlemediğini anlamayı hedefliyor. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 5 çalışma bulundu.

Anahtar mesajlar 

E vitamini veya beta karoten alımı belirti göstermeyen insanlarda hastalığın başlamasın...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme diyabetik maküla ödemi (DMÖ) için hangi anti-VEGF tipinin en iyisi olduğunu anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmalar arandı, analiz edildi ve 24 araştırma derlemeye alındı.

Anahtar mesajlar

Diyabetik maküler ödemli hastalarda göze enjeksiyonla verilen anti VEGF ilaçlar görmeyi iyileştir...

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme retinoblastoma’da sistemik kemoterapiye ek olarak fokal laser tedavisinin tümör nüksü riskini azaltıp azaltmadığını anlamayı hedefliyor.

Anahtar mesajlar

Sistemik kemoterapiye lazer eklenmesini sade sistemik kemoterapiye karşı kıyaslama bilgisi bulunmadı.

Çalışma

Retinoblastoma çocuklarda gözden çıkan en...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derlemenin amacı

Bu derleme gözyaşı kanalına drenajı bloke etmek için yerleştirilen punktal tapaların kuru göz sendromunu tedavi edip etmediğini belirlemeyi amaçlıyor. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 18 klinik araştırma bulunarak derlemeye alındı.

Anahtar mesajlar

Punktal tapaların kuru göz sendromunun tedavisin...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme travmatik korneal abrazyonlarda kullanılan topikal NSAID ilaçların (damla) ağrıyı azaltıp azaltamadığını anlamayı hedefliyor.

Anahtar mesajlar

Travmatik korneal abrazyonlarda topikal NSAID kullanımının faydalı olup olmadığı belirsiz. Topikal NSAID’lerin maliyeti ağızdan alınan ağrı kesicilerden daha fazla.

Derlemed...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Derlememiz vitre içinde yüzen parçacıklara (flatör) karşı en etkili ve güvenli tedavinin laser mi yoksa vitrektomi mi olduğunu anlamayı hedefliyor.

Anahtar mesaj

Hangisinin daha iyi olduğu belirsiz.

Arka plan

Göz köresinin içini vitre denen jöle kıvamında, şeffaf bir madde doldurur. Bazen vitre içinde protein bantları bir yuma...

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme otolog serumdan yapılan göz damlalarının kuru göz tedavisinde faydalı olup olmadığını anlamak için yapıldı. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 5 çalışma derlendi.

Anahtar mesajlar

Otolog serum içeren göz damlaları kuru göz belirtilerini iyileştirmede kısa vadede (2 hafta)...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus