Cochrane derleme özeti

Arka plan

Siroz bir kronik karaciğer hastalığıdır. Siroz hastalarında, karaciğer hastalığına bağlı bir beyin işlevi bozulması olan ensefalopati olağan görülür (hepatik ensefalopati). Bazı sirozlu hastalarda konuşma, denge ve günlük işlevlerde bozulma gibi ensefalopati belirtileri açıkça görülür ve bu belirtiler kısa süreli, tek...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede, ishalli hastalarda dışkı çıkışını azaltmak için olağan yazılan bir tıbbi kil olan smektitin (veya diyosmektit) akut ishalli çocuklara faydası olup olmadığı araştırıldı. Bu soruya cevap aramak için, konuya ilişkin 18 araştırma bulundu ve analize alındı.

Anahtar sonuçlar

Akut ishalli çocuklara smektit vermek isha...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatorenal sendrom, şiddetli karaciğer hastalığı ve karın içinde sıvı birikimi (assit) olan hastalarda görülen bir tip böbrek yetmezliğidir. Bazı karaciğer hastalarında neden hepatorenal sendrom geliştiği tamamen anlaşılmış değildir, ancak genel olarak kan basıncı düşüklüğü ve böbreklere giden kan akımının azalmasını...

Cochrane derleme özeti

İltihabi barsak hastalığı

İltihabi barsak hastalığı (İBH) ifadesi iki ana hastalığı ifade eder: Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK). Bunlar mide barsak sisteminin iltihabi hastalıklarıdır. Olağan belirtileri karın ağrısı, kramplar, ishal ve dışkıda kandır. Crohn hastalarında barsakta daralmalar, apseler ve fistüller de...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalara K vitamini takviyesi yapmanın, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasına, kemik kuvvetine ve yaşam kalitesine etkilerine karşı faydalı olup olmadığına dair kanıtları derledik. Eksikliği önlemek için en iyi dozu belirlemeye çalıştık. 

Arka plan

Kistik fibroz en çok akciğerler, si...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Sağlıklı insanlarda H. pylori testi ve enfekte olanların rutin olarak bir antibiyotik kürüyle tedavisi yeni mide kanseri olgularının sayısını düşürür mü?

Arka plan

H. pylori enfeksiyonu olanlarda mide kanseri gelişim risk olmayanlara kıyasla yüksektir Bu nedenle H. pylori insanlarda kanserojen olarak nitelenir. Has...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatik ensefalopati

Siroz karaciğerin kronik hastalığıdır. Sirozlu hastalarda karaciğer ensefalopatisi gelişerek beyin işlevleri bozulabilir. Bazı hastalarda beyin işlevlerinde bozulmanın açık klinik özellikleri görülür; bunlar kısa süreli olabilir ya da uzun süreler devam edebilir. Bazı hastalarda beyin işlevi test e...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Dünyada milyonlarca insan, şiddetli karaciğer hastalığı, karaciğer kanseri ve ölüme neden olabilen hepatit C’den yakınır. Hepatit C’ye karşı çok sayıda müdahale kullanıldı ancak hiçbirinin hasta odaklı sonuç ölçütlerine etkisi olduğu ispatlanamadı. Doğrudan etkili antiviraller (DAA) nispeten yeni ancak pahalı ilaçlar...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Siroz, karaciğer dokusunun skar dokusuna dönüştüğü kronik bir hastalıktır. Sirozlu hastalarda hepatorenal sendrom denen bir böbrek hastalığı gelişebiliyor. Bu durum böbreklere giden kan akımının azalması sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle hepatorenal sendromlu hastalarda böbreklerde kan akımının artırmak fayda sağlaya...

Cochrane derleme özeti  

Arka plan

Hepatit B virüsü (HBV) karaciğeri tutan bir virüstür. Genellikle enjeksiyola uyuşturucu kullanımı, enfekte kan transfüzyonu, hijyenik olmayan dövme yaptırma, HBV’li kanla temas veya korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. Akut HBV enfeksiyonu, hastalığın yeni başladığı dönemdir. Çoğu hasta belirti vermez. Akut HBV’li h...

Cochrane derleme özeti

Ülseratif kolit

Ülseratif kolit, kalın barsakta iltihap ve ülserlerle giden kronik bir kalın barsak hastalığıdır. Hastalarda sıklıkla ishal, kanlı dışkılama, kilo kaybı ve karın ağrısı görülür. Belirtiler görüldüğünde hastalık “aktif”, belirtiler olmadığında “remisyonda” olarak kabul edilir.

Histolojik skorlama indeksleri

Kolonos...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer sirozu, bu organın dokularında skarlaşma ve nodüllerle seyreden şiddetli bir hastalık. Normal karaciğer işlevini bozar. Sirozun nedeni ne olursa olsun karaciğer içindeki yapılarda ve kan akımındaki değişim, barsak kanını karaciğere taşıyan portal vende kan basıncını artırır (portal hipertansiyon). Portal hip...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Nonalkolik yağlı karaciğer hastaları için farklı tedavileri değerlendirmeyi hedefledik. 

Arka plan

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) karaciğerde hasara neden olabilecek ciddi bir alkol tüketimi, ilaç kullanımı, hepatit C virüs hastalığı veya açlık gibi başka durumlar öyküsü olmayan hastaların karaciğerin...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alkolle ilişkili karaciğer hastalığı veya alkolik karaciğer hastalığı aşırı alkol tüketiminin sonucudur. Alkolik yağlanma, alkolik hepatit ve alkolik sirozdan oluşan bir grup hastalığı içerir. Hastalarda aşırı yorgunluk ve kan kusma, konfüzyon ve ölümle sonuçlanabilen karaciğer yetmezliği gibi büyük sağlık sorunlarına...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Primer biliyer kolanjit (eskiden primer biliyer siroz) karciğer içindeki küçük safra yollarının harabiyetinin sebep olduğu (kolestaz) bir kronik karaciğer hastalığıdır. Safra birikmesi, karaciğer hasarı ve karaciğer hücrelerinin skar dokusuyla yer değiştirmesiyle (karaciğer sirozu) sonuçlanır. Primer biliyer kolanjitl...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus