Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastaların lomber ponksiyon iğnesi veya epidural anestezi kateteri sokulmadan önce platelet nakli gerekip gerekmediği ve gerekiyorsa nakil için hangi eşiğin kullanılması gerektiğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kandaki plateletler kan pıhtılaşmasının önemli bir parçasıdır. Plat...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, hastanede tıbbi ve cerrahi nedenlerle yatan riskli erişkinlerde, sistem çapında yapılan müdahalelerin, tromboprofilaksi önlemlerin kullanımını artırma ve tromboz insidensini düşürmede etkili olup olmadığını anlamak amacıyla yapıldı.

Anahtar mesajlar

Sistem çapında müdahaleler, özellikle hekimler ve diğer sağlık p...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, ellerinde irritasyon gelişme riski taşıyan işçilerde bariyer kremleri, nemlendiriciler, eldiven ve eğitim programlarının etkisine dair mevcut kanıtları değerlendirmeyi amaçladık. 9 araştırma bulundu. Hiçbirinde koruyucu eldivenlerin etkisi araştırılmadı. Kanıtlar 17 Ocak 2018 tarihine kadar güncel.

A...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Derlememiz negatif basınçlı yara tedavisinin (NBYT), hayvan ısırması, mermi yarası, açık kırıklar ve benzeri açık travmatik yaraların tedavisinde etkili olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Soruya cevap veren tüm randomize kontrollü araştırmaları topladık ve analize aldık.

Anahtar mesajlar

NBYT’nin açık travmatik yaraların te...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Balık ya da bitki esaslı omega-3 yağları artırmanın kalp ve dolaşım hastalıkları, şişmanlık ve kan yağlarına etkisini araştıran randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik.

Arka plan

Omega-3 yağlar esansiyeldir, sağlığın sürdürülebilmesi için besinlerle alınması gerekir. Bu yağların belli başlı tiple...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bası yaraları, yürüyemeyen ve uzun zamanını oturur veya yatar durumda geçiren hastalarda görülür. Ciltte ağrılı renk değişimlerinden, açık yaralara kadar değişebilir. Enfeksiyona yatkındır ve kişinin sağlık ve iyilik haline önemli etki yapar. Riski yüksek olan hastalarda bu yaraların gelişimini engellemek için sağlık...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Belirti vermeyen yeni doğan bebeklerde doğumsal şiddetli kalp defektlerinin belirlenmesinde pulsoksimetrinin doğruluğuna dair kanıtları derledik.

Arka plan

Doğumsal şiddetli kalp defektleri (ŞDKD), yaklaşık1000 yeni doğan bebekten 2’sinde görülür ve bebek ölümlerinin önde gelen bir nedenidir. En iyi sonuçları alabi...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, cerrahi alan enfeksiyonlarını (CAE) önlemede ameliyat esnasında kullanılan müdahalelerle ilgili Cochrane derlemelerindeki tüm kanıtları belirlemek ve özetlemeyi amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

Kanıtların kesinliğine genel olarak düşük ya da çok düşük değer biçtiğimiz için, intraoperatif müdahalelerin çoğunluğunun CAE...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Selenyum alımıyla kanserden korunma arasındaki ilişkiye dair kanıtları derledik. Bu derleme ilkin 2011 yılında yayınlanan ve 2014 yılında güncellenen versiyonların yeni güncellemesidir.

Arka plan

Selenyum doğal bir element olup genellikle besinlerle alınır, hava, içme suyu ve takviyelerle de alınabilir. İ...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Büyük endüstriler arasında, inşaat işçilerinde mesleki yaralanma oranları en yüksektir. Çeşitli kurumlar birkaç yaralanma kontrol stratejisi önermiş bulunuyor ancak inşaat endüstrisinde yaralanma oranlarını düşürmede etkinlikleri belirsiz.

Amaç

İnşaat işçilerinde çalışma esnasındaki yaralanmaları azaltmada hangi müdaha...

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme, sağlık profesyonellerinde hasta sonuçları ve personelin davranışı, beceri ve bilgisini iyileştirmede e-eğitimin; yani interaktif online eğitim programlarının geleneksel öğrenmeden daha etkili olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Bu soruyu cevaplamak için tıbbi literatürü taradık ve 16 araştırma beli...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede 1 – 6 yaş arası çocuklarda çeşitli testlerin, göz klinikleri dışında şaşılık belirlemede ne kadar iyi olduğunu anlamayı hedefledik. Bu testler toplum içinde ve göz hastalıkları uzmanı olmayan tarama elemanlarınca kullanılır.

Arka plan  

Şaşılık gözlerin hizalı duruşunun bozulmasıdır. Görmede bozulmaya neden olur...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede derse başlama saatinin daha geç olmasının ortaokul ve lise öğrencilerinde; akademik sonuçlar, uyku miktarı ve kalitesi, ruh sağlığı göstergeleri, devam ve uyanıklık hali üzerindeki etkileri araştırıldı.

Arka plan

Ortaokul ve lise öğrencilerinde uykusunu alamama ihtimali, gerek değişen beyin kimyaları gerekse oku...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Heparin kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır. İki tipi vardır fraksiyone olmayan heparin (FOH) ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH). Bunlar olağanda cilt altına enjeksiyonla verilir. Enjekte edilen heparin cilt altı yağ dokusuna yayılır ve yavaşça kana karışır. Bu enjeksiyonlar bazen iğnenin girdiği bölgede mor...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalara K vitamini takviyesi yapmanın, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasına, kemik kuvvetine ve yaşam kalitesine etkilerine karşı faydalı olup olmadığına dair kanıtları derledik. Eksikliği önlemek için en iyi dozu belirlemeye çalıştık. 

Arka plan

Kistik fibroz en çok akciğerler, si...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus