15.07.2012

HT kontrolünü  geliştirmek

Tedaviye sadakatle ilgili konular

Davranış bilimsel modeller, en dikkatli hekim tarafından yazılan en etkili tedavinin bile tansiyonu sadece; eğer hasta ilacı, sağlıklı bir yaşam tarzı kurma ve sürdürmeye yönelik olarak almaya motive ise kontrol edebileceğini düşündürüyor. Eğer hastanın hekimi ile ilgili tecrübesi pozi...

07.07.2012

Kan basıncını etkileyen ilaçlar ve diğer ajanlar / Alkol / NANSAID‘ler

 

Reçeteye yazılan çok sayıda ilaç, tezgah üstü ajanlar ve bitkisel suplementler kan basıncını etkileyebilir ve tedavi gören hastalarda KB kontrolünü komplike edebilir. Bundan dolayı, hastanın hikâyesinde bu ilaçların sorgulanması ile TA yükselmesine katkıda bulunan sekonder...

01.07.2012

Böbrek nakli / Renovasküler hastalık

 

Böbrek nakli

Organ transplantasyonu yapılan hastalar içinde HT nisbeten sık görülür; böbrek allogrefti nakledilenlerde prevalans muhtemelen %65’i aşar. Bu hastalarda, diürnal ritmin tersine dönmesi sonucu noktürnal hipertansiyon olabilir ve genel kontrol durumunu izlemek için monitörle izlem gerekebilir...

24.06.2012

HT’de Diş problemleri, Obstrüktif uyku apnesi ve Göz

 

HT’de diş problemleri

Diş bakımında endişe konusu olan bir durum da lokal anesteziklerde bulunan adrenalin kullanımıdır. Birçok diş hekimi advers kardiyovasküler cevaptan endişe ettiğinden, HT’li hastalarında kateşolamin içeren anestezik preparatları kullanmaz. Bu konu ile ilgili bir sistematik de...

17.06.2012

Erektil disfonksiyon / Üriner boşaltım obstrüksiyonu / Cerrahi girişim ve HT

 

Erektil disfonksiyon ve HT

Erektil disfonksiyon (ED), cinsel ilişki kurmaya yetecek kadar ereksiyon sağlayamamak ve bunu sürdürememek olarak tanımlanır. ED sıklığı 50 yaş üstündeki erkeklerde giderek artıyor ve eğer hipertansif iseler daha da sık görülüyor. 3000 sağlık pers...

13.06.2012

Çocuk ve adolesanda hipertansiyon / Hipertansif aciller

 

Çocuk ve adolesanda HT

Çocuk ve adolesanda HT, yaş, boy ve cinsiyete göre 95. persantil veya üzerinde yüksek ve tekrarlanan ölçümde ısrarcı KB olarak tanımlanır (Tablo 1). Erişkinde olduğu gibi diyastolik basıncı belirlemek için 5. Korotkoff sesi (seslerin kaybolması) kullanılır. Hekimler,...

10.06.2012

Kadınlarda HT (Preeklampsi, ilaç tedavisi, laktasyonda HT tedavisi, rekürrens)

 

Preklampsi: Preeklampsi kronik HT’li kadınlarda daha sık görülür, insidens yaklaşık %25’tir. Süperimpoze preeklampsi için risk faktörleri arasında böbrek yetmezliği, 4 yıl veya daha eski HT öyküsü ve evvelki bir gebelikte HT yer alır. Bu hastalıktan korunma, yüksek...

Kadınlarda HT (Araştırma sonuçları, ilaç seçimi, gebeler ve HT, gebelik öncesi değerlendirme, gebelikte tedavi, ilaç seçimi)

 

Kadınlarda antihipertansif araştırma sonuçları

Antihipertansif tedavinin rölatif faydaları cinsler arasında farklı görünmüyor. Felç için mutlak risk azalması da cinsler arasında benzerdir, ancak koroner olaylarda erkekler...

30.05.2012

HT’de bilişsel işlevler ve demans / Kadınlarda HT (prevalans, menopoz etkisi, HRT ve oral kontraseptifler)

 

Bilişsel işlevler ve demans

HT hastalarında demans ve bilişsel bozulma daha sık görülür. Etkli antihipertansif tedavi ile bilişsel bozulmanın gelişimi yavaşlatılabilir. Beynin subkortikal bölgelerinde küçük penetran arterlerin daralması ve skle...

27.05.2012

Yaşlılar ve HT (devam), Ortostatik hipotansiyon, Dirençli hipertansiyon

 

Aşama 1 sistolik hipertansiyonlularda (140-159 mm Hg) tedavinin faydalarını, karar vermeye yetecek derecede ispatlayan randomize prospektif klinik araştırmalar olmasa da, bu hastalarda HT tedavisi bırakılmamalı ve; tedavi yaş nedeni ile bırakılmamalıdır. Diyastolik TA...

23.05.2012

Periferik arter hastalığı ve HT, Yaşlılarda HT

 

Periferik arter hastalığı (PAH)

Periferik arter hastalığının majör risk faktörleri HT, DM ve sigaradırSemptomatik periferik arter hastalığı, bu hastalarda sıklıkla birlikte bulunan KVH’dan (kısmen yaygın ateroskleroza bağlı olarak), KAH’dan ve renovasküler hastalıktan yüksek ölüm riski ile b...

20.05.2012

Diğer özel durumlar (Devam) Lipidler (Metabolik sendrom dışında), Fazla kilo ve obesite, Sol ventrikül Hipertrofisi

 

Lipidler

LDL, HDL veya TGS gibi tüm lipid anormallikleri, ATP III önerilerine göre tedavi edilir. 

 

Fazla kilo ve obesite

 

Prevalans ve epidemiyoloji

NHANES‘in 88-94 dönemi ve 99-2000 dönemi bilgile...

13.05.2012

Diğer özel durumlar

 

Etnisite ile ilişki

  • Afrika kökenli Amerikalılarda HT, İspanyol kökenli olmayan yaşıtları  beyazlara göre daha yaygındır, daha şiddetlidir, daha erken yaşta gelişir ve daha çok klinik sekele neden olur.

  • Meksikalı Amerikalılar ve Kızılderili kökenlilerde, kontrol oranları, İspanyol kökenli olmayan beyazlar ve Afrika k...

06.05.2012

Kronik böbrek hastalığı

 

Yaş ve böbrek fonksiyonu

Böbreğin glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ile ifade edilen ekskretuar işlevi, dördüncü dekaddan başlayarak yaşlanmayla bozulur. 6. dekadda GFH, yılda 1-2 mL/dk azalır. Böbrek işlevinde yaşlanmayla ilişkili bu azalma, TA seviyesi ile orantılıdır ve eğer sistolik TA kontol altına alınmazsa, GFH bozulma...

03.05.2012

Diyabet ve HT

20 yaş üstü popülasyonda diyabet ve bozulmuş açlık kan şekerinin (BAKŞ) total kombine ayarlanmamış prevalansı %14.4’tür ve önde gelen; körlük, son dönem böbrek hastalığı ve nontravmatik ampütasyon nedenidir. ABD’de diyabetin %90’dan fazlası tip 2 diyabet olup, KVH ve felç nedeni ile erken ölüm ihtimaline %70-80 oranında eşlik eder....

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus