Cochrane derleme özeti

Arka plan

Heparin kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır. İki tipi vardır fraksiyone olmayan heparin (FOH) ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH). Bunlar olağanda cilt altına enjeksiyonla verilir. Enjekte edilen heparin cilt altı yağ dokusuna yayılır ve yavaşça kana karışır. Bu enjeksiyonlar bazen iğnenin girdiği bölgede mor...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çok düşük doğum tartılı bebeklerin günlük aldığı sütlü mamaların artış hızını doğum sonrası ilk birkaç haftada sınırlamak ciddi barsak problemleri riskini azaltır mı?

Arka plan

Çok düşük doğum tartılı bebeklerde (doğumda 1500 g altı) nekrotizan enterokolit (NEK) denen ciddi barsak hastalığı riski bulunur. Bunu önle...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Topikal antimikrobik ajanların diyabetik hastalarda ayak enfeksiyonunu önleyebileceği ya da tedavi edebileceğine dair kanıtları derledik. Bu ilaçların hem enfekte hem de enfekte olmayan yaraların iyileşmesine yardımı olup olmadığı ve enfekte olmayı önleyip önlemediğini anlamaya çalıştık.

Arka plan

Diyabetik hastala...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bası yaralarının iyileşmesinde pansuman veya merhem, krem ve jel şeklindeki topikal ilaçların etkisine dair kanıtları derledik. Kullanımda bulunan çok çeşitli pansuman ve topikal ilaçların hangisinin en etkili olduğunu anlamayı hedefledik.

Arka plan

Bası yaraları yatak yaraları ya da dekubitus ülserleri olarak da b...

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabetli kadınlar gebe kaldığında kendileri ve bebeklerinin gebelikte, doğum eylemi ve doğum esnasında ve sonrasında çeşitli problemler yaşama riski yüksektir. Gebelikte annenin kan şekeri düzeyleri izlenerek kontrolü için gereken adımlar atılır. Bu derlemede gebelik esnasında kan şekeri ölçmek suretiyle anne ve bebeklerd...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Öğretmenler ve okul personelinin okullarda astım bakımını bilmeleri gerekir. Astım bilgileri azsa astımlı çocukları nasıl koruyacaklarını bilmeleri mümkün olmaz ya da ciddi bir atak halinde eyleme geçmede başarısız olurlar. Okul personeline verilen astım eğitiminin fayda ve zararlarını ve bu eğitimin en iyi nasıl veri...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Amniyotik sıvıya mekonyum bulaşmış ya da bulaşmamış, yeni doğan bebeğin hava yollarının orofaringeal/nazofaringeal yoldan aspirasyonu, aspirasyon yapılmamasına kıyasla morbidite ve mortaliteyi etkiler mi?

Arka plan

Fetus’tan yeni doğana geçişte akciğer sıvısı temizlenir ve akciğerler havayla genişler. Geleneksel ol...

Cochrane derleme özeti

Konu

Nekrotizan enterokolit (NEK) bebeğin mide barsak sisteminin (GIS) iltihapla hasara uğramasıdır. NEK oranı, çok düşük doğum tartılı bebeklerde %4 ile %22 arasında. Nekrotizan enterokolite bebeğin gelişmemiş olması, mide barsak sistemine kan akışının yetersiz olması ve enfeksiyon ya da mamayla beslenme sonucu mukozanın kırıl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bebekleri hidrolize protein içeren mamalarla beslemek, bebeklik ve çocuklukta astım, dermatit/ekzema, saman nezlesi ve besin allerjisi gibi allerjilerin gelişim riskini azaltır mı? 

Arka plan

Allerji bebekler, çocuklar ve erişkinler içinde önemli boyutta bir sağlık sorunu yaratır. Erken besin alımı allerjik hastalı...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çoğu astım ilacı inhaler şeklindedir, ilaç doğrudan akciğere ulaşır. Hastanın maksimal faydayı sağlayabilmesi için bunun usulünce kullanımı önemlidir. Usulünce alınan astım ilaçları belirtileri iyileştirebilir ve atakları azaltabilir.

Birçok hasta cihazları doğru kullanamaz. Bu nedenle ilaç akciğerleri gerektiği gibi u...

Cochrane derleme özeti                                                                         Güncelleme

Derleme sorusu

Miyadında bebekleri uzun zincirli çoklu doymamış yağ asi...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Üriner kateter (idrar sondası) yıkama solüsyonlarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Bu derleme 2010 yılında yayınlanan eskinin güncellemesidir.

Arka plan

Birçok nedenle bazı insanlarda mesane yeterince boşaltılamaz ya da idrar kaçırma olur. İdrar sondaları mesaneye yerleştirilen ve idrarı bir toplama torba...

Cochrane derleme özeti

Konu

Emzirmenin bebeklere; barsak, akciğer ve kulakların iltihabi hastalıklarına ve daha uzun vadeli diyabet, obesite gibi problemlere karşı korunma; bilişsel sonuçlarda iyileşme ve anneyi meme kanserine karşı koruma dâhil birçok faydası var. Emzirme oranları birden fazla bebek doğuran kadınlarda, tek bebeği olanlardan daha düş...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bası yarasına krem olarak ya da pansumanla doğrudan uygulanan fenitoinin etkisine dair kanıtları derledik. Fenitoinin ülserin iyileşmesini etkileyip etkilemediğini ve bir zararlı yan etkisi olup olmadığını anlamayı amaçladık.

Arka plan

Bası yaraları (ya da yatak yaraları, dekubitus ülserleri) uzun süreli baskı ya d...

Cochrane derleme özeti

Konu

Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin altı ay boyunca ayrıcalıklı olarak emzirilmesini ve emzirmenin bebek diyetinin önemli bir parçası olarak en az iki yaşına kadar sürdürülmesini öneriyor. Emzirmenin hem bebekler hem de annelerde sağlık için kısa ve uzun vadede iyi olduğu biliniyor. Bebeklerde sindirim sistemi, akciğerler ve ha...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus