Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Düzenli kan nakli alan β talasemi hastalarının kalbindeki aşırı demir birikimine bağlı işlev bozukluğunu önleyebildiği konusundaki kanıtları derledik.

Arka plan

β talasemi anemiye neden olan olağan bir kalıtsal hastalıktır. Bu hastalara sık kan nakli yapılması gerekir ki bunların sonucunda kalpte hasar verecek düze...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Kemik iliği hastalarında platelet düşmesi ve/veya işlevinin bozulması nedeniyle kanamalar problem olabilir. Kanama olduğunda platelet nakli yapılabildiği gibi önlemek için önceden de nakil yapılabilir.

Bu derlemede platelet nakillerinin kanama olduğunda mı yoksa önleyici olarak önceden mi yapılması gerektiğini araştırdık. H...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Orak hücre hastalığı (OHH) olanlarda folat takviyesinin ne kadar etkili ve güvenli olduğunu değerlendirmek istedik.

Arka plan

Orak hücre hastalığı, kandaki hemogobini etkileyen bir grup hastalık olup, eritrositlerin şekli bozulur ve hilal şeklini alır. Kan değerleri düşer, tekrarlayan enfeksiyonlar ve ağr...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Miyelodisplastik sendromlar (MDS), periferik kan hücrelerinin azalması sonucu olan anemi, kanamalar veya enfeksiyonlar ve erkenden akut myeloid lösemiye (AML) ilerlemeyle seyreden heterojen bir hemopoetik kök hücre hastalıkları grubudur. Genellikle yaşlılar yakalanır. Şifa verici tek seçenek kemik iliği naklidir. Hast...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastası çocuk ve erkeklerde kısa süreli tekrarlayan ve 6 saatten uzun süren ağrılı ereksiyonlarda (priapizm) farklı tedavilerin fayda ve riskleri nedir?

Arka plan

Orak hücre hastalarında uzun süren penis ereksiyonu olan priyapizm sık görülür. Priyapizmin farklı tiplerinde ereksiyon farklı süreler devam e...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Talasemili hastalarda büyüme hormonu tedavisinin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Talasemi değişen şiddette anemiye neden olan kalıtsal bir kan hastalığıdır. Hastalığın şiddetli formuna yakalanan hastalara erken çocukluktan itibaren düzenli kan nakli gerekir ki bu da kalp, karaciğer ve hormon salgıla...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni tanı konmuş Hodgkin lenfomasında ek radyoterapiyle birlikte ya da olmadan yapılan kemoterapide değişik tedavi şekillerini kıyaslamayı hedefledik. Özellikle bu tedavilerin neden olduğu ikincil kanser riskini inceledik, sürvi ve lenfomanın eliminasyonu da araştırıldı.

Arka plan

Hodgkin lenfoması genellikle genç...

Cochrane derleme özeti

Sonuçlar

Eritrosit yapımını uyaran ilaçlar (ESA’lar) kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran ilaçlardır. Damar içi ya da cilt altı yolla kullanılabilir. Pazarlama için yetkili kurumlardan bu endikasyon için lisansı olmasa da ağır hastalarda kullanılır. Bu ilaçlarla ilişkili zarar belirleyemedik ancak düşük-orta arası kalitede...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanama bozukluğu olan veya taşıyıcı kadınlarda, doğal vaginal doğum ve sezaryen sonrasında anne ve bebekle ilgili sonuç ölçütleri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Derlememizde kanama bozukluğu olan ve taşıyıcı kadınlarda doğumun en güvenli yolunu ve doğum esnasında her iki yolda da anne ve bebekle ilgili çıka...

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek hastalarında anemiye karşı birkaç tedavi var. Bunlar vücudun kırmızı kan hücresi yapımını destekler. Böbrek normalde anemiyi önleyen bir hormon olan eritropoetin salgılar ancak böbrek fonksiyonu azaldığında bu hormon kan hücre sayısını iyi bir düzeyde tutmada yetersiz kalır.

Eritropoetinin birkaç sentetik versiyonu i...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalara K vitamini takviyesi yapmanın, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasına, kemik kuvvetine ve yaşam kalitesine etkilerine karşı faydalı olup olmadığına dair kanıtları derledik. Eksikliği önlemek için en iyi dozu belirlemeye çalıştık. 

Arka plan

Kistik fibroz en çok akciğerler, si...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastalarında (OHH) sessiz felçleri önlemek için güvenli ve etkili müdahale mevcut olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

OHH ciddi bir kalıtsal kan hastalığıdır, oksijen taşıyan alyuvarlar anormal gelişim gösterir. Normalde disk şeklinde ve esnek olan alyuvarlar bu hastalıkta hilal şeklini alır ve...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç riski yüksek (primer koruma) ya da önceden felç geçirmiş (sekonder koruma) orak hücre hastalarına yapılan uzun süreli kan nakilleri gelecekteki felç riskini yan etkiye neden olmadan önleyebilip önleyemeyeceğini belirlemek istedik. Uzun süreli yapılan kan nakillerini standart tedaviye ya da felci önlemenin ba...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hemofili hastası erkeklerde egzersizin güvenlik ve faydaları hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Hemofili, kan pıhtılaşmasında rol oynayan proteinlerden birinin düzgün çalışmadığı bir grup hastalıktır. Kadınlar da etkilenebilmekle beraber esas olarak erkeklerin hastalığıdır. Hemofil hastalarında eklemler ve ka...

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrekte eritropoetin üretiminde azalmaya bağlı anemi, diyaliz yapılan ya da yapılmayan kronik böbrek hastalarının (KBH) yaşadığı yorgunluk ve diğer problemlerin ana nedenidir.

Üretilmiş eritropoetinler (epoetinler) anemiyi düzeltir ve kronik böbrek hastalarına sıkça yazılır. Halen üretilen birkaç çeşit epoetin bulunuyor.

Ne...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus