Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kulak salgısı veya kirinin (serumen) birikmesi sonucu kulak tıkanması olağan görülür. Rahatsızlık verici olduğu gibi işitmede sorun yaratabilir. Serumen tıkacını yumuşatarak kulak yıkama gibi daha ileri bir tedavi gereksinimini önleme aracı olarak kulak damlaları denendi. Bu derlemede yağ ve su temelli damla ve spreyl...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Allerjik rinit burun içinde şişme ve iritasyon şeklindeki iltihaplanmadır, çocuk ve erişkinlerde olağan rastlanır. Aralıklı olabildiği gibi (haftada 4 günden veya yılda 4 haftadan az) ısrarcı da olabilir (haftada 4 günden veya yılda 4 haftadan fazla). Allerji çeşitli etkenlere bağlı olabilir ancak en sık rastlananlar...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tekrarlayan akut orta kulak iltihabı olan çocuklar iki kulağa tüp takılmasından fayda görür mü (aynı zamanda adenoidler çıkarılarak ya da çıkarılmadan)?

Arka plan

Akut orta kulak iltihabı en olağan rastlanan çocukluk çağı hastalıklarındandır. Birçok çocukta arada bir atak görülse de bazıları tekrarlayan enfeksiyonl...

Cochrane derleme özeti

Daha önce yapılan derlemeler akut solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin en iyi ihtimalle mütevazı bir fayda sağladığını gösterdi. Bu faydanın ters etkiler, maliyet ve bakterilerin direnç kazanmasına karşı tartılması gerekir. Hekimlerinin antibiyotik kullanımını azaltmanın bir yolu da gecikmeli antibiyotik yazmasıdır...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hafif orta arası şiddette işitme kaybı olan erişkinlerde işitme cihazlarının günlük yaşama etkilerine dair kanıtları derledik. Sonuç ölçütü olarak; 1) kişinin günlük durumlara katılabilme yetisi, 2) sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesi, 3) diğer insanları duyabilme yetisi ve 5) ağrı ya da aşırı ses gibi zararla...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ameliyat sonrası toparlanmayı değerlendirmek için tonsillektomide koblasyon metodu diğer metotlarla kıyaslandı.

Arka plan

Bademciklerin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) çok olağan bir girişimdir. Cerrahiden hemen sonra kanama (24 saat içinde, primer kanama) ve geç kanama (24 saat sonrasında, seko...

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme iş yeri gürültüsünün neden olduğu işitme kaybını önlemenin mümkün olup olmadığını bulmayı hedefliyor. Soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm araştırmalar toplandı ve analiz edildi. Koruyucu önlemleri araştıran 29 araştırma belirlendi.

Anahtar mesajlar

Daha sıkı mevzuat ses düzeyini düşürebiliyor. Kişisel düzeyd...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gırtlak kanseri tedavilerini kıyaslayan kanıtları derledik. Minimal invazif ameliyat; sade veya kemoterapiyle kombine radyoterapiye karşı kıyaslandı.

Arka plan

Her yıl dünyada 400 000’den fazla orofarinks kanseri teşhis ediliyor ve insan papilloma virüsünün (HPV) önemli katkısıyla bu rakam artıyor. Bu virüsün neden...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede peritonsiller apsenin ana tedavi seçenekleri olan iğneyle aspirasyon ile insizyon ve drenajın etkinliği kıyaslandı.

Arka plan

Peritonsiller apseler, boğazın arka kısmındaki bademciğe komşu bölgede irin birikimi şeklindeki enfeksiyonlardır. Şiddetli boğaz yangısı, yutma güçlüğü, ateş ve halsizlik ve tri...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kulağına tüp takılan çocuklarda ameliyat sonrası erken dönemin hemen sonrasında gelişen kulak akıntısına karşı müdahalelerin etki ve emniyetini değerlendirdik. 

Arka plan

Kulağa tüp yerleştirme, dünyada çocuklara en sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir. Kulağına tüp yerleştirilen dört çocuktan üç kadarında...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kulak çınlaması başta ya da kulakta ses algılanmasıdır. Şiddetli kulak çınlaması popülasyonun %1 – 2’sini etkiler. Şiddetli kulak çınlaması olan hastalarda psikolojik değişimler ve yaşam kalitesinde düşme de sık görülür. Kontrolü güçtür ve birçok hekim bu problemi yaşayan hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek içi...

Cochrane derleme özeti

Ménière hastalığı dönücü tarzda baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlamasına neden olan bir iç kulak rahatsızlığıdır; şiddetli malûliyete neden olabilir. Nedeni bilinmiyor. Tıbbi litaratürde kulak zarından orta kulağa steroid enjeksiyonu şeklinde bir kür tedavinin bu belirtilerin sıklık ve şiddetini azaltabileceği yönünde bi...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik rinosinüzitli hastalarda ağızdan verilen kısa süreli (tipik olarak 21 güne kadar) kortikosteroid kürlerinin plasebo, tedavi verilmemesi veya başka tipte tedaviye kıyasla fayda ve zararlarına dair kanıtları gözden geçirdik. 

Arka plan

Kronik rinosinüzit burun ve paranazal sinüslerin enflamasyonu olarak tanıml...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

12 yaşına kadar çocuklarda akut orta kulak enfeksiyonlarını (AOM) önlemede ksilitolün etki ve emniyeti hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

AOM ABD’de küçük çocuklar arasında en sık görülen bakteriyel enfeksiyondur. Ciddi kompliksyonları nadir olmakla beraber bu çocukluk hastalığı sağlık sistemine çok büyük bir y...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platin analogları içeren çocukluk çağı kanseri tedavisi ile işitme kaybı arasındaki ilişkiye dair kanıtları derledik.

Arka plan

Çocukların çeşitli kanserlerinin tedavisinde sisplatin, karboplatin ve oksaliplatin gibi platin bazlı tedaviler kullanılır. Maalesef en önemli yan etkilerden biri işitme kaybı ya da ototok...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus