Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kombine oral kontraseptif (KOK) hapları, endeometriyoz ağrısında olağan kullanılır ancak ne kadar işe yaradıkları belirsiz.

Arka plan

Rahim iç duvarını döşeyen endometriyum dokusunun yumurtalık gibi rahim dışı yerlerde üremesi olan endometriyoz, kadın sağlığının olağan problemleri arasındadır. Sancılı adet (dismeno...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Endometriyum kanseri, rahim iç duvarında gelişir. Dünyada en sık görülen 6. kanser olup genellikle menopoz yaşlarındaki ya da postemenopozal kadınları etkiler. Kanserin rahim dışına yayılmadığı erken evrede sağkalım oranları mükemmeldir, 5 yıllık yaşama şansı %97 civarındadır. Endometriyum kanseri normal olarak, rahim...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Amaç

Derlememiz, gereksiz sezaryenleri azaltmayı hedefleyen, sağlıkçı veya anne eğitimi gibi non-klinik müdahalelerin etkili ve güvenli olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Derlemenin ilk versiyonu 2011 yılında yayınlandı. Yeni bir WHO rehberini aydınlatacak bu derlemenin güncelleme kapsamını, bu rehber için çalışan W...

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğumun üç aşamasının herhangi birini ya da tümünü su içinde yapmanın anneler ve bebeklerine etkisini değerlendirdik.

Önemi

Birçok kadın su içinde doğum yapmayı seçiyor ve bu uygulama birçok ülkede gittikçe daha popüler hale geliyor. Bu nedenle su içinde yapılan doğumların kadınlar ve bebeklerine sağladığı fayda ve zararları...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epidural analjezide ağrı giderici ilaçlar epidural boşluğa enjekte edilir. Doğumda etkili bir ağrı giderme şeklidir. İlaç programlanabilen bir pompayla, epidural boşluğa yerleştirilen bir ince tüp içinden enjekte edilir. Geleneksel olarak ilaç sabit bir hızla verilir ve buna “bazal infüzyon” denir. Yakın zamanlarda bu...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İnsan papilloma virüsü (HPV) cinsel yolla bulaşır ve gençlerde olağan görülür. Genellikle bağışıklık sistemi bunları temizler. Ancak yüksek riskli (YR) tipler kalıcılıkta ısrar ederse, serviksin yüzeysel tabakasının en az 2/3’ün etkilediğinde servikal prekanser olarak anılan anormal servikal hücrelerin gelişimine nede...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Antifibrinolitikler, endometriyal pıhtı çözücü enzimleri inhibe ederek kanamayı azaltacak yapıdadır. Traneksamik asit (TXA) gibi antifibrinolitiklerin ağır adet kanamalı kadınlardaki etkisini plasebo ve başka tıbbi tedavilerle kıyaslayan araştırmaları derledik. Ağır adet kanaması (AAK) bir siklusta  80 mL’den faz...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebekler, kordon klemplenmeden önce solunum desteği almaktan fayda görür mü?

Arka plan

Erken doğan bebeklerin doğum sonrasında kordon klemplenmeden önce plasentadan kan almasına izin vermenin, anne ve bebek sağlığına faydası olup anneye bir zararı olmaz. Çoğu bebek kordon klemplenmeden önce solumaya ve/...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Traneksamik asit (TXA) gibi antifibrinolitik ilaçlar kanamayı durdurmak için oluşan pıhtıların çözülmesini önler ve ameliyatlarda kanamayı azalttığı ve yaralanma sonrasında kanaması olan hastalarda mortaliteyi, ters olay riskini artırmadan güvenle düşürdüğü gösterilmiştir. Bu derlemede, primer postpartum kanaması (PPK...

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derleme miyadında veya miyada yakın elektif doğum planlamanın, spontan doğumu beklemeye kıyasla, diyabetik gebeler ve bebeklerinin sağlığına etkisi olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Derlememiz gebelik öncesinde diyabeti olan kadınlara odaklıdır. Elektif doğum, ya indüksiyonla ya da sezaryenle yapılan doğum, “miyadınd...

Cochrane derleme özeti

Konu

Çoğul gebeliğin doğumda kötü sonuçlara katkısı önemlidir. Bunlarda tekil gebeliklere kıyasla daha çok komplikasyon görülür. Bebeklerin birinde ya da ikisinde büyüme kısıtlanmasının sonucu ölüm ya da sağlık bozuklukları, erken membran rüptürü ve 37 haftadan önce erken doğum riskinde artış görülebilir.

İkiz gebelere, bebekler...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kadınlar diz çökme, ayakta durma ya da çömelme gibi dik ya da sırt üstü yatma, yan yatma, yarı oturur veya litotomi pozisyonu gibi yatay pozisyonlarda doğurabilir. Doğum pozisyonunu sağlık kurumu, anne tercihi, sağlıkçı tercihi veya yapılan tıbbi müdahale gibi çeşitli faktörler etkiler. Bu derlemede yatar pozisyonlara...

Cochrane derleme özeti

Konu

Vakum veya forsepsle doğum yaptırılan tüm kadınlara antibiyotik vermenin annede enfeksiyonları önleyip önlemediği ve anne ve bebekte ters sonuçları olup olmadığını değerlendirdik.

Önemi

Vakum veya forseps yardımlı doğumda doğum sonrası enfeksiyon olması ya da yeniden yatış ihtimali, normal spontan doğuranlara kıyasla daha fa...

Cochrane derleme özeti

Konu

Pre-eklampsili kadınlarda planlı vaginal doğuma karşı planlı sezaryen politikasının mortalite ve morbiditeye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Önemi

Gebeliklerde pre-eklampsiye çok sık rastlanır, yaklaşık 10 gebe kadından birini etkiler. Pre-eklampsili gebelerde tansiyon yükselmesi, baş ağrısı ve görme problemleri; el,...

Cochrane derleme özeti

Konu

Derleme, gebelikten önce ya da erken gebelikte en azından gebelik ortasına kadar kalsiyum takviyesi ya da kalsiyumla güçlendirilmiş besin alımının pre eklampsi olan kadın sayısını, yüksek kan basıncını, diğer ciddi sağlık problemleri ve ölümleri azaltıp azaltmadığının yanı sıra fetal ve neonatal sonuçları iyileştirip iyile...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus