Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Düzenli kan nakli alan β talasemi hastalarının kalbindeki aşırı demir birikimine bağlı işlev bozukluğunu önleyebildiği konusundaki kanıtları derledik.

Arka plan

β talasemi anemiye neden olan olağan bir kalıtsal hastalıktır. Bu hastalara sık kan nakli yapılması gerekir ki bunların sonucunda kalpte hasar verecek düze...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi için kateter girişinde radyal arter mi yoksa femoral arter mi seçilmeli?

Arka plan

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yarısından koroner arter hastalığı sorumludur. Bir periferik arterden sokulan bir kateterle koroner arterlerde yeterli kan akımı yeniden sağlanabilir....

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Balık ya da bitki esaslı omega-3 yağları artırmanın kalp ve dolaşım hastalıkları, şişmanlık ve kan yağlarına etkisini araştıran randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik.

Arka plan

Omega-3 yağlar esansiyeldir, sağlığın sürdürülebilmesi için besinlerle alınması gerekir. Bu yağların belli başlı tiple...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç veya geçici iskemik atak (GİA) yaşamış hastalarda kan basıncını düşürücü ilaçlar felç ve başka damar hastalıkları ve demansı önler mi? Bu hastalarda bu olayları önlemede hangi kan basıncı hedefleri tercih edilmeli?

Arka plan

Beyindeki kan damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı felçler tüm dünyada her yıl 14...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Nikotin replasman tedavisinin (NRT) sigarayı bırakmak isteyenlere 6 ay veya daha uzun sürede yardımı olup olmadığında dair kanıtları derledik. NRT kullanımı, sigaranın bırakılmasına eşlik eden yoksunluk belirtilerini nikotin eksikliğini gidererek azaltmayı hedefler. NRT preparatları, deriye yapıştırılan ve n...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

2009 yılında yayınlanan derlemenin bu ilk güncellemesinde yüksek tansiyon hastası erişkinlerde en iyi birinci seçenek tedavinin hangi ilaç olduğunu belirlemeyi amaçladık. Tıbbi literatürde bu soruyu cevaplamak için ilaçları plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık. Kanıtlar 201...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Egzersiz esaslı kardiyak rehabilitasyon, stabil göğüs ağrılı hastalarda durumu iyileştirmede fayda sağlar mı?

Stabil göğüs ağrısı sağlıkta bozulma ve yüksek ölüm oranlarıyla ilişkili bir çeşit kronik kalp hastalığıdır. Egzersiz esaslı kalp rehabilitasyonu, kalp hastası olan insanlarda sağlığı iyileştirmek için öne...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında, sistemik emboli ve inmeye sebep olabilecek atriyal fibrilasyon (AF) riski artar. Bu hastalarda AF’nin geleneksel tedavisi, dozu ayarlanmış Warfarin tedavisidir, ancak bu ilaç kanama riskini arttırabilir ve düzenli izleme gerektirir. Yakınlarda warfarin...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan basıncı yüksek ve aynı zamanda kalp veya damar problemi olan hastaların tedavisinde standart kan basıncı hedeflerine göre daha düşük kan basınçları hedeflemenin daha iyi olup olmadığını değerlendirdik.

Arka plan

Kardiyak veya vasküler problemi olan hastaların çoğunda aynı zamanda yüks...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Marfan sendromunda beta bloker tedavisinin faydaları zararına plaseboya kıyasla ağır basar mı?

Arka plan

Marfan sendromu vücudun birçok sistemini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen ve önemli özelliklerinden biri aorta’nın anevrizmal genişlemesidir. Bu damarda hayatı tehlikeye sokan disseksiyon ve yı...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Supraventriküler taşikardi (SVT) sık rastlanan bir ritim bozukluğudur. Bu aritmi, sağlıklı kişilerde sık görülür ve belirtiler arasında çarpıntı, başta hafifleme ve göğüs ağrısı yer alır. SVT bazen konfüzyon ya da şuur kaybına da neden olabilir. Bazen nefes tutma gibi basit manevralarla tedavi edilebilir. Bunlar başar...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Heparin kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır. İki tipi vardır fraksiyone olmayan heparin (FOH) ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH). Bunlar olağanda cilt altına enjeksiyonla verilir. Enjekte edilen heparin cilt altı yağ dokusuna yayılır ve yavaşça kana karışır. Bu enjeksiyonlar bazen iğnenin girdiği bölgede mor...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut koroner sendrom deyimi kalp krizleri ve istirahatte gelen göğüs ağrıları için kullanılır. Sendroma kalp kasına kan sağlayan damarların daralması ya da kan pıhtısıyla tıkanmasının neden olduğu dolaşım eksikliği neden olur. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2012 yılında 3.7 milyon insan akut koroner sendromdan kaybedildi....

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ürik asit vücut dokularının ve en çok proteinler olmak üzere besinlerin yıkımı sonucunda oluşan doğal bir son üründür. Ürik asidi kandan idrarla atarak böbrekler uzaklaştırır. Ancak çok fazla ürik asit oluştuğunda ya da böbrek atamaz hale geldiğinde kanda ürik asit yükselir (hiperürisemi). Hiperürisemiyle kan basıncı...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme kalp damar hastalıklarından korunmada PCSK9 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçlıyor.

Arka plan

Düşük dansiteli kolesterolü (LDL) düşürmede etkili ilaç (statinler veya ezetimib) tedavileri olmasına rağmen kalp damar hastalıkları (KVH) önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmayı...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus