Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastaların lomber ponksiyon iğnesi veya epidural anestezi kateteri sokulmadan önce platelet nakli gerekip gerekmediği ve gerekiyorsa nakil için hangi eşiğin kullanılması gerektiğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kandaki plateletler kan pıhtılaşmasının önemli bir parçasıdır. Plat...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan pıhtılaşmasına yardımcı tedaviler beyin kanaması nedeniyle felç olan erişkin hastalarda ölüm ve malûliyet riskini düşürür mü?

Arka plan

Tüm felçlerin 1/10’dan fazlasına beyin kanamaları neden olur. Kanama büyüdükçe öldürücüdür. Beyin kanamalarının kabaca üçte biri ilk 24 saat içinde önemli büyüme gösterir. Bu n...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Radyoterapiye reaksiyon olarak beyin dokularındaki ölüme beyin radyonekrozu denir. Bu nekroz hastanın bedensel işlevlerini bozar. Bu bozulmanın şekli radyonekrozun yerine bağlı olup hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Halen tedavisi için mevcut tedaviler sınırlı. Hastalara olağan olarak güçlü anti-enflamatuar ila...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Felç veya geçici iskemik atak (GİA) yaşamış hastalarda tekrarlayan felçler veya başka kardiyovasküler olayları önlemek için yapılan müdahaleler ne kadar etkili?

Arka plan

Felç ve geçici iskemik ataklara beyne giden kan akımındaki kesintiler neden olur. Bu hastalar gelecekte yine felç geçirme riski altında...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Demans hastalarında tedricen; hafıza, düşünme, dil ve günlük yaşam aktivitelerinde güçlükler ortaya çıkar. Demansa sıklıkla eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunlar hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. Geç aşamalarda sözlü iletişim güçleşir, ancak konuşamaz olduktan sonra bile şarkıları mırıldanıp eşlik edebilirl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç veya geçici iskemik atak (GİA) yaşamış hastalarda kan basıncını düşürücü ilaçlar felç ve başka damar hastalıkları ve demansı önler mi? Bu hastalarda bu olayları önlemede hangi kan basıncı hedefleri tercih edilmeli?

Arka plan

Beyindeki kan damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı felçler tüm dünyada her yıl 14...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme, tedaviye dirençli fokal veya generalize başlangıçlı epileptik nöbetleri olan çocuk ve erişkinlerde ek tedavi olarak kullanılan klonazepamın (rivotril) etkinlik ve toleransını, plaseboya ya da da başka bir ilaca kıyasla değerlendirmeyi hedefliyor.

Arka plan

Epilepsi tüm dünyada 50 milyon kadar insanı etk...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Bu derleme 2016 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor.

Arka plan

Epilepsi, beyinden çıkan tekrarlayıcı anormal elektriksel deşarjların nöbetler neden olduğu olağan bir nörolojik hastalıktır. Bu derlemede iki tip epileptik nöbeti araştırdık: Generalize ve fokal başlangıçlı nöbetler. Epilepsili hastaların %70’ind...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felç sonrasında ayna tedavisi hareketleri, günlük aktivite performansını, ağrıyı ve görsel uzaysal ihmali etkiler mi?

Arka plan

Felçler olağan olarak kol ve bacakları etkiler ve yürüme, giyinme veya yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde sorunlara neden olur. Ayna tedavisi (AT) bir rehabilitasyon yöntemidir. Bacakl...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Epilepsi en olağan rastlanan kronik nörolojik hastalıklardan biridir; tüm dünya nüfusunun %1 kadarını etkiler. Bu hastaların %30 kadarı, tek başına ya da kombine olarak anti-epileptik ilaçlarla (AEİ) yapılan uygun tedaviye rağmen nöbet geçirmeyi sürdürür. Stiripentol Fransa’da geliştirilen ve 2007 yılında Dr...

Cochrane derleme özeti

Anahtar sonuçlar

Botulinum toksini (botoks) enjeksiyonlarıyla tedavi edilen kronik migren hastalarında, plasebo verilenlere göre her ay migrenle geçen zaman 2 gün azalıyor. Bu iyileşmenin yaşamlarında anlamlı bir fark sağlayıp sağlamadığı belirsiz. Botulinum toksininin migren önleyici oral tedavilerden daha iyi olup olmadığını...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla (DEHAB) birlikte tiki olan çocuklarda ilaçlar her iki hastalığın belirtilerini nasıl etkiler?

Arka plan

Tik bozukluğu olan çocukların yarı kadarında DEHAB da bulunur. Bu çocuklarda DEHAB belirtileri genellikle tikten daha işlev bozucudur. Tarihsel olarak bildirilen, uy...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Yeni başlamış ya da tedavi edilmeyen fokal ya da jeneralize nöbetlerin tedavisinde klobazam monoterapisiyle ilgili kanıtları derledik.

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan aralıklı anormal elektriksel aktiviteler nöbetlere neden olur. Nöbetler beynin özel bir kısmından çıkar (fokal nöbetler) ya da tümünden...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İskemik felçli ya da riski yüksek olanlarda uzak bölgede iskemi yaratarak kondisyon kazandırmanın faydaları neler?

Arka plan

Felç tüm dünyada erişkin malûliyetlerinin önde gelen nedenleri arasında olup çoğunda iskemik felçler söz konusudur. İskemik felç olan hastaların yaklaşık dörtte birinde ileride yeni felçler g...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bası yaraları, yürüyemeyen ve uzun zamanını oturur veya yatar durumda geçiren hastalarda görülür. Ciltte ağrılı renk değişimlerinden, açık yaralara kadar değişebilir. Enfeksiyona yatkındır ve kişinin sağlık ve iyilik haline önemli etki yapar. Riski yüksek olan hastalarda bu yaraların gelişimini engellemek için sağlık...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus