13.08.2019

ARKA PLAN

Yüksek mortalite riski taşıyan akut böbrek hasarlanması (ABH), yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalar arasında yaygın bir durumdur. Renal replasman tedavisi (RRT), ABH'nın en şiddetli formlarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Klinik sonuçları açısından en uygun RRT başlama zamanı belirsizdir. Bu derleme aynı yazarlar tarafı...

13.08.2019

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN DİYALİZAT SODYUM DÜZEYLERİ

KONU NE?

Böbrekler idrar üretiminin düzenlenmesiyle vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol eder. Böbrekler artık çalışmadığında, idrar üretimi durur veya yetersiz kalır ve diyaliz kullanılarak tuz ve su dengesi yönetilmelidir. Hemodiyaliz hastalarına bakan doktorlar, hastanın kanını yıkamak...

13.08.2019

ARKA PLAN

Diyaliz seansı esnasında gelişen hipotansiyon (DEH), hemodiyalizde (HD) kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini etkileyen yaygın bir komplikasyondur. Pek çok klinik çalışmada, diyalizat sıcaklığının sabit veya geri besleme sistemiyle izotermal olarak azaltılmasının DEH oranlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir.

HEDEFLER

Bu derlem...

13.08.2019

ARKA PLAN


Santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla hemodiyalize (HD) giren hastalar için en ciddi risklerden bazıları kateter ilişkili enfeksiyon (KİE) ve SVK lümen trombozudur. SVK'lerin trombozunu engellemek  için standart bakım prosedürü kateteri heparinli kapama solüsyonuyla mühürlemeyi içerir.  KİE riskini engellemek için kullanılan antimikrob...

13.08.2019

ARKA PLAN


Tromboz nedeniyle gelişen santral venöz kateter (SVK)disfonksiyonları azalmış diyaliz yeterliliği, kateter ilişkili bakteriyemi ve mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Antikoagülan ajanların kateter disfonksiyonlarının önlenmesindeki rolü belirsizliğini korumaktadır.

HEDEFLER

Bu derlemenin amacı; hemodiyaliz (HD) alan son döne...

Cochrane derleme özeti

SORUN NE ?

Hemodiyalize giren hastalarda HD makinası ve vücut arasında kan dolaşımının yüksek debilerde olması için arteriyovenöz fistüller (AVF'ler) ve greftler (AVG'ler) şeklinde güvenilir ve etkili iki ana yöntemle uzun vadeli  vasküler erişim sağlanmaktadır. AVF, hastanın arter ve veni arasında doğrudan bir bağlantıdır ve c...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Lupus hastalığında vücudun enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık sistemi, vücudun böbrekler gibi kendi organlarına saldırır. Lupus hastalarının yarı kadarında böbrek problemleri görülür (lupus nefriti). Lupus nefriti olan hastaların tahminen onda biri kadarında da böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Tedavi böbreği...

Cochrane derleme özeti

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Arka plan

Böbrek nakledilen hastaların idrarında enfeksiyon belirtisi olmadan bakteri bulunmasına belirtisiz bakteriüri denir. Böbrek nakledilen her iki kişiden bir kadarında nakil sonrası herhangi bir zamanda bakteriüri olur. Ateş, titreme, idrar yaparken acıma, karın ağrısı ve idrarda kan gibi belir...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında, sistemik emboli ve inmeye sebep olabilecek atriyal fibrilasyon (AF) riski artar. Bu hastalarda AF’nin geleneksel tedavisi, dozu ayarlanmış Warfarin tedavisidir, ancak bu ilaç kanama riskini arttırabilir ve düzenli izleme gerektirir. Yakınlarda warfarin...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek nakli çoğunlukla son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda tercih edilen tedavi yöntemidir. Böbrek naklinde, nakil böbreğin sağ kalım süresinin uzatılması ve verici organ bulunabilirliğini arttırma stratejileri öncelik haline geldi. Tüm böbrek alıcılarının yaklaşık %10 ile %35’i ilk bir y...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Konu

Akut böbrek yetmezliği (ABY), glomerüler filtrasyon hızında (GFR) genellikle geçici ani azalmadır. ABY’li hastalarda renal replasman tedavisinin (böbreklerin normal kan filtrasyon fonksiyonunun yerini alan tedavi) yararı kanıtlanmış belirli bir formu yoktur. Ulaşılabilirlik, klinisyenin tecrübesi...

Çeviri: Dr. Ege Karamancı *

Cochrane derleme özeti

Bazı çalışmalar kandaki ürik asit düzeyi yüksek hastalarda böbrek hasarı riskinde ya da var olan böbrek hasarının daha kötüye gitme riskinde artış olduğunu düşündürüyor. Bu çalışma “kandaki ürik asit düzeyleri spesifik tedavilerle düşürülürse böbrek hastalığının kötüye gitmesini veya böbrek hasarı ge...

Çeviri: Dr. Erhan Tatar *

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, tekrarlayan taş hastalığı olan çocuklarda (<18 yaş) tıbbi ya da diyetsel yaklaşımların, bu yaklaşımlar yapılmayan olgulara göre daha iyi sonuçları olup olmadığı incelendi.

Çoğu çocuk bilinmeyen nedenlerle böbrek taş hastalıklarından etkilenir ve tedavisi gerekir. Yiyecekler,...

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz yapılan hastalara damar yolu gerekir ve en iyi yol olmasa da sıklıkla bir tünelli hemodiyaliz kateteri kullanılır. Bu kateterler, enfeksiyon sorunlarının yanı sıra pıhtılaşma ve fibrin tabakası oluşumuna bağlı olarak tıkanmaya da yatkındır. Alteplaz gibi ilaçların kateter tıkanmasını önl...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatorenal sendrom, şiddetli karaciğer hastalığı ve karın içinde sıvı birikimi (assit) olan hastalarda görülen bir tip böbrek yetmezliğidir. Bazı karaciğer hastalarında neden hepatorenal sendrom geliştiği tamamen anlaşılmış değildir, ancak genel olarak kan basıncı düşüklüğü ve böbreklere giden kan akımının azalmasını...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus