Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İlerlemiş safra kanalı kanseri olan hastalarda gemsitabin esaslı kemoterapinin plaseboya ya da müdahale yapılmamasına veya gemsitabinsiz kemoterapiye kıyasla fayda ve zararları neler?  

Arka plan

Safra kanalından başlayan kanserler olağan rastlanmayan habis tümörlerdir. Çoğu hastada tanı ilerlemiş aşamalarda k...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Endometriyum kanseri, rahim iç duvarında gelişir. Dünyada en sık görülen 6. kanser olup genellikle menopoz yaşlarındaki ya da postemenopozal kadınları etkiler. Kanserin rahim dışına yayılmadığı erken evrede sağkalım oranları mükemmeldir, 5 yıllık yaşama şansı %97 civarındadır. Endometriyum kanseri normal olarak, rahim...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserlerden ölümlerin önde gelen nedenidir. Standart tedavi ameliyat ve kemoterapidir. Kemoterapiye alınan cevaplar genel olarak iyi, ancak çoğu kadında nüks eder ve bunun şifa verici bir tedavisi bulunmuyor . Tümörlerde belli immün hücrelerin varlığıyla birlikte sürvi daha uz...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Radyoterapiye reaksiyon olarak beyin dokularındaki ölüme beyin radyonekrozu denir. Bu nekroz hastanın bedensel işlevlerini bozar. Bu bozulmanın şekli radyonekrozun yerine bağlı olup hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Halen tedavisi için mevcut tedaviler sınırlı. Hastalara olağan olarak güçlü anti-enflamatuar ila...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Araştırmalar pelvik radyoterapinin kemikte minimal travmayla kırığa veya avasküler nekroza yol açan değişimlere neden olabildiğini gösteriyor. Bunlar ağrıya, hareket problemlerine, yatışlara, ameliyat gerekmesine ve ölümlere yol açabilir. Bu derlemede, radyoterapi öncesi ya da esnasında verilebilecek ilaçların, minima...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hodgkin lenfoması (HL) lenfatik sistemin hastalığıdır. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistem, lenf sıvısını vücutta dolaştıran lenfatik damarlar ağından oluşur. Lenf sıvısı enfeksiyonlara karşı mücadele eden lökositleri içerir. HL çocuk ve erişkinlerde görülebilir ancak yaşamın 3. on yılında daha sıkt...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İnsan papilloma virüsü (HPV) cinsel yolla bulaşır ve gençlerde olağan görülür. Genellikle bağışıklık sistemi bunları temizler. Ancak yüksek riskli (YR) tipler kalıcılıkta ısrar ederse, serviksin yüzeysel tabakasının en az 2/3’ün etkilediğinde servikal prekanser olarak anılan anormal servikal hücrelerin gelişimine nede...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ileri pankreas kanserinde hangi tedavilerin en etkili olduğunu sorusunu cevaplamayı amaçlıyor.

Arka plan

Pankreas kanseri (PK) ciddi ve sıklıkla öldürücü olup birçok hastada ameliyatla çıkarılamayacak kadar ilerlemiş tümörler oluşana kadar teşhis edilmeden kalır. Belirtileri arasında karın ağrısı, kilo k...

Cochrane derleme özeti

İştah ve kilo kaybı olan kanserli hastaların tedavisinde ghrelinin faydalı olduğu veya olmadığını gösteren kanıt bulunmuyor. Klinik pratik için tavsiye edecek kanıtlar yetersiz.

Arka plan

Kanser hastalarının % 60 – 80 kadarı iştah ve kilo kaybından yakınır. Bu da yaşam beklentisi ve kalitesini düşürür. Ghrelin mide ve vücudun ba...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Melanom en tehlikeli deri kanseridir. Erken tanı en iyi şifa şansını sağlar. Erken aşama melanomlu hastalar, tüm olguların %70 – 80 ini oluşturur ve primer tümörün ameliyatla çıkarılmasıyla tedavi edilir. Ancak tümör daha geç bir aşamada bulunduğunda, hastalığın en yakın lenf bezlerine ve akciğer, karaciğer, kemik ve...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Selenyum alımıyla kanserden korunma arasındaki ilişkiye dair kanıtları derledik. Bu derleme ilkin 2011 yılında yayınlanan ve 2014 yılında güncellenen versiyonların yeni güncellemesidir.

Arka plan

Selenyum doğal bir element olup genellikle besinlerle alınır, hava, içme suyu ve takviyelerle de alınabilir. İ...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ve analizde, kemik metastazlı prostat kanseri olan erkeklerde bifosfonatların; ağrıyı azaltma, kemikle ilişkili olay sayısı, ölüm sayısı, yaşam kalitesi, yan etkiler, ağrı kesici kullanımı ve kanserin ilerlemesine etkisi araştırıldı.

Arka plan

Prostat, erkek üreme sisteminin bir bezidir. Prostat kanseri...

Cochrane derleme özeti


Güncelleme

Konu

Meme kanseri kemiklere yayılabilir. Bu durum kemikte kırıklar, ağrı ve kanda kalsiyum yükselmesine yol açar.

Osteoporoz ilaçları bu komplikasyonları önleyebilir ve kanserin kemikte çoğalmasını gerileterek kanserin şifa bulmasına fayda sağlayabilir. Bu ilaçlar bifosfonatlardır. Denosumab bunların daha yeni bir tip...

Cochrane derleme özeti

Konu

Meme kanseri dünyada en yaygın görülen kanserdir. İki ana tedavi stratejisi meme koruyucu tedavi ve mastektomidir. Nüks riskini azaltmak ve sürvi oranlarını artırmak için, standart bakımda meme koruyucu cerrahiden sonra yardımcı radyoterapi yapılır. Yardımcı radyoterapi, 4 – 5 hafta kadar süren tüm meme ışınlamasının ardın...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolorektal kanserlerde (KRK) kemoterapinin önemli bir parçası olan floropirimidinler damar içi yoldan (intra venöz – İV) verilir. Hastalar, kullanımı kolay olduğundan, güvenli olup işe yaradığı sürece ağızdan (oral) tablet almayı tercih eder.

Derleme sorusu

Şifa hedefleyerek ya da palyatif maksatla tedavi edilen KRK has...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus