Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Amaç

Bu derlemede bebek ve çocuklardaki deri hemanjiyomlarında kullanılan tedavilerin etkinlik ve güvenliği değerlendirildi. Bu soruyu cevaplamak için 28 araştırma bulduk ve analize aldık.

Anahtar mesajlar

Belirlediğimiz önemli kıyaslamalardan sadece birisi olan propranolol - plasebo kıyaslamasında sonuç ölçütü olarak "...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Rekonstrüktif cerrahinin bası yaralarının iyileşmesinde etkili bir tedavi olup olmadığına dair kanıtları derledik. Bu sorunun cevabını araştıran herhangi bir randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Arka plan

Bası yaraları büyük ölçüde uzun süreler aynı pozisyonda kalan hastalarda deri ve deri altı dokusunda ortaya...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda, çeşitli tipte meme implantlarının kısa ve uzun vadeli cerrahi komplikasyonlar, kozmetik sonuçlar, prosedürden tatmin ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirdik.

Arka plan

Meme kanseri olan kadınların tahminen %28 – 60 kadarına mastektomi yapılır. Mastekt...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diyabetik hastalarda ayaklarda gelişen ülserler büyük bir problem teşkil eder, hastane yatışı ve amputasyonların önde gelen nedenidir. Tedavide mevcut tedavi stratejilerinin çeşitliliğine rağmen hepsi tamamen iyileşmez. Yaraların kapanmasında yardımcı olarak deri grefti ve doku replasman ürünleriyle yapılan ek tedavil...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz bacak ülserleri olağan rastlanan tipte bir bacak yarasıdır. Ağrı, stres, sosyal izolasyon ve depresyona neden olabilir. Bu ülserlerin iyileşmesi yaklaşık 12 hafta alır ve denenen ilk ve en iyi tedavi kompresyon bandajıdır. İyileşme sürecini hızlandırmak için ölü veya ölmekte olan dokuları yara yüzeyinden uzaklaş...

Cochrane derleme özeti

Yatak yarası ya da dekubitus ülseri de denen bası yaraları, aşırı basınç ya da sıkıştırma yapan kuvvetlerin neden olduğu, yerel doku hasarı bölgeleridir. Genellikle hareketliliği sınırlı, sinir hasarı olan hastalarda görülür. Vücudun belli bir kısmı üzerine yatmak ya da oturmaktan kaynaklanan bası, bölgenin oksijen ya da besin...

Cochrane derleme özeti

Bacak ülserleri orak hücre hastalarının kronik komplikasyonudur. Ülserlerin başarılı tedavisi güçlük gösterebilir, bu ülserler aylar veya yıllar içinde yavaş iyileşir. Yaşam kalitesini şiddetle bozabilir, malûliyeti artırır, çalışmayı uzun süre engeller sağlık sistemine büyük bakım külfeti getirir. Orak hücre hastalarında kull...

Cochrane derleme özeti

Yüzde plastik cerrahiden sonraki komplikasyonlar

Günümüzde yüz plastik cerrahisi en olağan uygulamalardan biri. İnsanlar genellikle estetik nedenlerle ameliyat olmayı seçiyor, bu nedenle hekimlerin de prosedürle birlikte görülen nahoş etkileri (komplikasyon) azaltması gerekiyor. Tüm cerrahi girişimler şişme ve morarmaya neden o...

Cochrane derleme özeti

Yaralar iyileştikçe yerinde bir skar gelişebilir. Bazen bu skarlar anormal gelişim göstererek normal ciltten kabarık, kötü görünümlü hipertrofik ya da keloid skarlar ortaya çıkarak kişide hem duygusal hem de hareketle ilgili problemlere neden olabilir. Bu tip skarların tedavisi güçtür.

Keloid skarlar koyu renk ciltlerde daha ol...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Sanayileşmiş ülkelerde insanların yaklaşık %1’inde bir gün bacak ülseri oluyor. Hastalığın başlıca sebebi bacaklardan kalbe doğru geriye kan akışının yetersiz olmasıdır. Ülser iyileşmesini artırıp artırmadığını görmek için hastanın kendi derisi, yapay deri veya donör derisinden sağlanan deri greftleri...

Cochrane derleme özeti

Eme kanserinde şifa sağlamak için ameliyat gerekir ve tüm meme çıkarılır. Mastektomiden sonra meme rekonstrüksiyonu hemen ya da gecikmeli olarak yapılabilir. Hemen yapılan prosedür ameliyatla aynı seansta yapılırken, gecikmeli tedavi sonradan herhangi bir zamanda yapılabilir.

Birkaç non-randomize araştırmada psikolojik faydalar...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus