Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Alzheimer Hastalarında apatiyi azaltmada etkili ve güvenli herhangi bir ilaç olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Arka plan

Apati, bir ilgi azalması, insiyatif eksikliği ve aktivitede azalma durumudur. Alzheimer hastalığının çok olağan bir belirtisidir. Genellikle ısrarcıdır ve yaşam kalitesinde düşme, daha hızlı ç...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalp ve nöroloji dışı cerrahi için genel anestezi verilen erişkinlerde anestezik dozuna rehber olarak beynin elektriksel aktivitesini kullanmanın ameliyat sonrası deliryum (POD) ve bilişsel işlev bozulması riskini (POCD) azaltıp azaltmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Postopertif deliryum (POD) ameliyatların bir...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uykuya dalma ya da sürdürmede güçlük şeklinde görülen uyku bozuklukları olağan görülür, yaklaşık 5 kişiden biri, önceki yıl içinde uyku problemleri yaşadığını bildirir. Uykusuzluk; gün içinde yorgunluk, günlük işlevlerde bozulma ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olabilir. Uykusuzlukla birlikte, ruh sağlığı problemler...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofreni ya da benzeri ruh sağlığı problemleri olan hastalarda tardif diskinezi tedavisi için GABA agonisti ilaçların kullanımının etkilerini belirlemeyi hedefledik.

Arka plan

Şizofreni hastaları hallüsinasyonlar ve garip inanışlar gösterir. Ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Ancak bu ilaçların önemli yan etkil...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Panik bozukluğa genel popülasyonda olağan rastlanır. Özelliği, hızlı başlayan ve başka özel belirtilerle (vücut sistemleriyle ilgili ve korkutucu düşünceler) birlikte yaşanan korku veya anksiyete dönemleri şeklindeki panik ataklarıdır. Tedavisinde genellikle kombine kullanılan, psikolojik ve ilaçlı müdahalelerdir. İla...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla (DEHAB) birlikte tiki olan çocuklarda ilaçlar her iki hastalığın belirtilerini nasıl etkiler?

Arka plan

Tik bozukluğu olan çocukların yarı kadarında DEHAB da bulunur. Bu çocuklarda DEHAB belirtileri genellikle tikten daha işlev bozucudur. Tarihsel olarak bildirilen, uy...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yaşanan bir hastalık esnasında insanlarda konfüzyon ve şuurda değişim şeklindeki belirtilerle, deliryum olarak bilinen bir durum gelişebilir. Bu hastalar hastanede diğerlerine kıyasla daha uzun kalır ve sağkalım ihtimali daha düşüktür. Deliryum tedavisinin altta yatan hastalığın iyi tedavisi ve hastaya yeniden oryanta...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hangi tedaviler çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇKA) olan çocuk ve ergenlerde dil ve konuşmayı iyileştirmede faydalı?

Arka plan

ÇKA’lı çocuklar anlaşılabilir temizlikte kelimeler söyleyebilmek ve cümleler kurabilmek ve doğru bir konuşma ritmiyle ifade edebilmek için, tutarlı ve net olarak ses ve hece üretmede güçl...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Hastaların yoğun bakımlar dışındaki servislerinde yatan hastalarda deliryum tedavisinde antipsikotiklerin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Deliryum, yatan hastalarda yeni başlayan, hastanede yatış süresini ve ölüm ihtimalini artıran, konfüzyonel bir durumdur. Rehberler deliryuma...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Nikotin replasman tedavisinin (NRT) sigarayı bırakmak isteyenlere 6 ay veya daha uzun sürede yardımı olup olmadığında dair kanıtları derledik. NRT kullanımı, sigaranın bırakılmasına eşlik eden yoksunluk belirtilerini nikotin eksikliğini gidererek azaltmayı hedefler. NRT preparatları, deriye yapıştırılan ve n...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Depresyon hüzün, birçok aktivitede zevk kaybı, değersizlik ya da suçluluk hissi, ölüm ve intihar düşünceleriyle karakterize, olağan rastlanan bir hastalıktır. Depresif belirtilerin ilişki sıkıntılarıyla birlikte olmasına, depresyonun başlangıç ve devamında ilişkiyle ilgili negatif belirtilerin rolüne ve samimiyetin ve...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Alzheimer hastalığına bağlı bunaması olan hastalarda donepezilin fayda ve zararları neler?

Arka plan

Alzheimer hastalığı en sık görülen bunama nedenidir. Hatalık ilerledikçe hatırlama, iletişim, net düşünebilme ve günlük yaşam aktivitelerini yapabilme yetileri kaybedilir. Hastaların davranışları da değişebilir. Şid...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofenili hasta ilk başlanan antipsikotik ilaca cevap vermediğinde dozu artırmak mı başka bir ilaca başlamak mı daha etkili ve güvenli?

Arka plan

Şizofrenili hastalardan birçoğu standart dozla ilk başlanan antipsikotik ilaca tam cevap vermez. Bu olgularda hekim etkinliği artırmak için ilacın dozunu yükseltmeyi ya...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili hastalarda standart bakıma bir antidepresan ilaç olan mirtazapin eklemek etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Şizofreni şiddetli bir ruh hastalığıdır. Hastalar tipik olarak anormal sosyal davranışlar gösterir ve gerçeği ayırt edebilme yargısı bozulmuştur. Belirtilerin 3 ana tipi vardır. Pozitif belirtiler ha...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili bir hasta, başlanan bir antipsikotik tedaviye cevap vermediğinde bu ilacın dozunu artırmak etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Şiddetli bir ruh hastalığı olan şizofrenili birçok hasta, standart dozla ilk başlanan antipsikotik ilaca tam cevap vermez (yani delüsyon ve hallüsinasyon gibi belirtiler sürer). Bu...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus