Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi için kateter girişinde radyal arter mi yoksa femoral arter mi seçilmeli?

Arka plan

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yarısından koroner arter hastalığı sorumludur. Bir periferik arterden sokulan bir kateterle koroner arterlerde yeterli kan akımı yeniden sağlanabilir....

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karın içi kanserler vücudun başka tarafından yayılmış ya da barsakta başlamış olabilir. Olağan büyümeleri sonucunda barsak içinde besinler ya da dışkının ilerlemesini bloke eder. Kanserin yaptığı bu engellemeye habis barsak obstrüksiyonu (HBO) denir. HBO olan bazı hastalar blokajı kaldırmak için yapılan ameliyattan fa...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Abdominal aort anevrizması (AAA) karın aortunun yerel genişlemesidir. Bu genişleme bölgesinde aniden görülen yırtılmalar ani ölüm riski taşır. Teşhis edildiğinde çapı 5 cm üzerinde olan AAA’lara müdahale önerilir. AAA tamiratları günümüzde röntgen rehberliğinde endovasküler olarak damar iç tabakasının yenilenmesiyle y...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas sindirim sıvıları ve insülin salgılayan bir karın içi organdır. BT ya da US gibi rutin görüntülemelere giren hastalarda gittikçe artan şekilde, pankreasta gölge şeklinde, fokal bir pankreatik lezyon, pankreas kitlesi, pankreas tümörü, kisti ya da nodülü olarak tarif edilebilecek anormallikler fark ediliyor. F...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide kanserinin ameliyat öncesi aşama tayininde endoskopik ultrasonun (EUS) tanısal performansı çok tartışmalıdır. Derlememiz mevcut kanıtları toplayarak EUS’nin mide kanserinin aşamasını ne kadar iyi belirleyebildiğini hesaplamayı amaçlıyor.

Arka plan

EUS cerrahi öncesinde mide kanserinin ne kadar yayıldığını beli...

Hekim Ve Hastaların Sorgulaması Gereken 5 Şey

Yayın tarihi: 4 Nisan 2012

1. Komplike olmayan baş ağrıları için görüntüleme yapmayın.

Yapısal bir hastalıkla ilgili spesifik risk faktörleri olmayan baş ağrılı hastalarda görüntülemenin tedaviyi değiştirmesi ya da sonuçları iyileştirmesi mümkün değildir. Yapısal hastalık ihtimali ciddi hastalar acil dikka...

JACC'den çeviri 

Hastane Personeli ve Toplum İçin Potansiyel Sonuçlar

Editöre: Miyokart perfüzyon görüntülemesi radyoktif maddeler verilen hastaların çalışma bitiminden sonra radyasyon saçmaya devam ettikleri tek tetkiktir. Bu radyasyona başka insanların maruziyet potansiyeli vardır. Tıbbi test yapılan hastalarda radyasyona maruziyetin artışına dair...

Cochrane derleme özeti

Bir yaralanma sonrası hastaneye kabul edilen insanların birçoğunda karında künt (delici olmayan) hasar bulunur. Bu hastaları tedavi eden doktorlar karın içindeki organlarda yaralanma olup olmadığını bilmek ihtiyacındadır. Ultrason muayenelerinin hastaların durumunu anlamaya yardımı olacağına inanılır. Bu derlemede yazarlar, ta...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Aşırı alkol kullanımı, alkolik karaciğer hastalığına ve birlikte görülen başka hastalıklara yol açabilir. Alkol vücut organlarının işlevini bozar ve kansere yol açabilir. Aşırı alkol kullanımına bağlı karaciğer hasarı genellikle yağlı karaciğer, yağlı karaciğer hastalığı, fibroz, alkolik siroz ve hepatosellüler kanser...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Görüntüleme testleri endometriyoz belirlemede ne kadar etkili? Herhangi bir testin endometriyoz tanısında ameliyat gereğini azaltması ya da bunun yerine geçmesi mümkün mü?

Arka plan

Endometriyozlu kadınlarda, uterus dışında, pelvis içinde çoğalan endometriyum dokusu bulunur ve karın ağrısı ve gebe kalmada güçlüğe n...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Endovasküler prosedürler artere giriş gerektirir. Kasıkta femoral artere girmek için küçük bir delik açılır ve tedavi bölgesine kateter iletilir. Prosedür bittiğinde arterdeki deliğin kapatılması ve kanamanın durdurulması gerekir. Geleneksel olarak arteri kapatmanın temel yöntemi baskıdır, 30 dakika kadar elle baskı y...

Cochrane derleme özeti

Uzak metastaz yokluğunda küçük hücre dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavi seçenekleri hastalığın ne kadar yayıldığına, göğüs içindeki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığına yani aşamasına bağlıdır. Hastalık en yakın lenf bezlerinden öte yayılmamışsa (N1) genellikle seçilecek tedavi cerrahidir. Bu hastalar için diğer tedavi seç...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Demans veya diğer bilişsel hastalığı olan kişi sayısı dünya çapında giderek artıyor. Hastalığın erken evrede tanısı öneriliyor fakat en iyi yaklaşım üzerine fikir birliği yok. Sağlık bakım profesyonellerinin zayıf hafızalı veya bilişsel bozukluğu olan kişileri değerlendirmede kullanabileceği bir dizi...

Cochrane derleme özeti

Pnömoni, bronşit ve bronşiyolit gibi akut göğüs enfeksiyonları (Alt solunum yolu enfeksiyonları) dünyada majör ölüm nedenlerinden olup 2030 yılına kadar önde gelen dört ölüm nedeni arasında yer almaları bekleniyor. En çok etkilenen popülasyon grupları 59 ay ve altındaki çocuklar ve 50 yaş üstü erişkinlerdir. Göğüs enfeksiyonu...

25.08.2013

Bu yazı Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün izniyle Solunum Sözlük sitesinden alındı.

Kontrast madde nefropatisi (KMN) veya radyokontrast nefropati, kontrast madde (KM) kullanılmasından sonra, diğer nedenlerin yokluğunda yeni gelişen ya da artış gösteren böbrek işlev bozukluğu olarak tanımlanır. Bazal serum kreatinin değerinde 0.5 mg/dl’nin üzerinde mutl...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus