Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserlerden ölümlerin önde gelen nedenidir. Standart tedavi ameliyat ve kemoterapidir. Kemoterapiye alınan cevaplar genel olarak iyi, ancak çoğu kadında nüks eder ve bunun şifa verici bir tedavisi bulunmuyor . Tümörlerde belli immün hücrelerin varlığıyla birlikte sürvi daha uz...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Düzenli kan nakli alan β talasemi hastalarının kalbindeki aşırı demir birikimine bağlı işlev bozukluğunu önleyebildiği konusundaki kanıtları derledik.

Arka plan

β talasemi anemiye neden olan olağan bir kalıtsal hastalıktır. Bu hastalara sık kan nakli yapılması gerekir ki bunların sonucunda kalpte hasar verecek düze...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, ellerinde irritasyon gelişme riski taşıyan işçilerde bariyer kremleri, nemlendiriciler, eldiven ve eğitim programlarının etkisine dair mevcut kanıtları değerlendirmeyi amaçladık. 9 araştırma bulundu. Hiçbirinde koruyucu eldivenlerin etkisi araştırılmadı. Kanıtlar 17 Ocak 2018 tarihine kadar güncel.

A...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi için kateter girişinde radyal arter mi yoksa femoral arter mi seçilmeli?

Arka plan

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yarısından koroner arter hastalığı sorumludur. Bir periferik arterden sokulan bir kateterle koroner arterlerde yeterli kan akımı yeniden sağlanabilir....

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalp ve nöroloji dışı cerrahi için genel anestezi verilen erişkinlerde anestezik dozuna rehber olarak beynin elektriksel aktivitesini kullanmanın ameliyat sonrası deliryum (POD) ve bilişsel işlev bozulması riskini (POCD) azaltıp azaltmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Postopertif deliryum (POD) ameliyatların bir...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Radyoterapiye reaksiyon olarak beyin dokularındaki ölüme beyin radyonekrozu denir. Bu nekroz hastanın bedensel işlevlerini bozar. Bu bozulmanın şekli radyonekrozun yerine bağlı olup hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Halen tedavisi için mevcut tedaviler sınırlı. Hastalara olağan olarak güçlü anti-enflamatuar ila...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Araştırmalar pelvik radyoterapinin kemikte minimal travmayla kırığa veya avasküler nekroza yol açan değişimlere neden olabildiğini gösteriyor. Bunlar ağrıya, hareket problemlerine, yatışlara, ameliyat gerekmesine ve ölümlere yol açabilir. Bu derlemede, radyoterapi öncesi ya da esnasında verilebilecek ilaçların, minima...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Postoperatif ileus terimi, karın ameliyatı olan hastalarda olağan bir komplikasyon olarak görülen, barsağın fonksiyonel obstrüksiyonunu ifade etmek için kullanılır. Barsak hareketleri azalır, barsak içeriği karında birikir, gaz çıkarma gecikir. Dirençli postoperatif ileus olan hastalar hareketsizdir, karında rahatsızl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

KOAH hastalarında uyluk kaslarının elektrikle uyarılması hakkındaki kanıtları derledik. Elektrikle uyarımı olağan bakıma karşı ve egzersiz programına eklenen elektrik uyarımını sade egzersize karşı kıyaslayan çalışmaları aradık.

Araştırmalarda kasın kuvveti, dayanıklılığı, büyüklüğü, egzersiz kapasitesi, nefes dar...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi hava yollarındaki, tekrarlayan göğüs enfeksiyonlarına yol açan anormal genişlemeler olup bu hastalıkla birlikte görülen mortalite oranı genel popülasyona göre iki kat daha fazladır. Önceleri nispeten nadir bir hastalık olarak görülmekle beraber rakamların özellikle düşük/orta gelirli ülkelerdeki 75 yaş üst...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Lupus hastalığında vücudun enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık sistemi, vücudun böbrekler gibi kendi organlarına saldırır. Lupus hastalarının yarı kadarında böbrek problemleri görülür (lupus nefriti). Lupus nefriti olan hastaların tahminen onda biri kadarında da böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Tedavi böbreği...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Amaç

Derlememiz, gereksiz sezaryenleri azaltmayı hedefleyen, sağlıkçı veya anne eğitimi gibi non-klinik müdahalelerin etkili ve güvenli olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Derlemenin ilk versiyonu 2011 yılında yayınlandı. Yeni bir WHO rehberini aydınlatacak bu derlemenin güncelleme kapsamını, bu rehber için çalışan W...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında grip aşıları ataklar ve ölümleri önler mi?

Arka plan

KOAH, amfizem, kronik bronşit ve refrakter astım dâhil olmak üzere, ilerleyici akciğer hastalıklarını tanımlayan bir şemsiye terimdir. Hastalığın karakterini artan nefes darlığı belirler. KOAH hastalarına yı...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi kronik bir hastalıktır. Ana belirtisi öksürük ve balgam olup tekrarlayan göğüs enfeksiyonlarına yol açar. Hastalık ilerledikçe hastaların yaşam kalitesi düşer ve tedricen vücudun kandaki oksijen ve karbondioksit düzeylerini kontrol edemediği solunum yetmezliği gelişir.

Derleme sorusu

Hemşirelerin bronşektazi...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanser nedeniyle mide çıkışının tıkanmasında ameliyat mı yoksa endoskopik stent mi daha iyi?

Arka plan

Üst mide barsak sisteminde, mide, ince barsak ve pankreas gibi organların tümörleri mide çıkışını tıkayarak kusma, karın ağrısı ve yiyememe-içememe gibi belirtilere yol açabilir. Kanser nedeniyle yaşam süresi zate...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus