Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme diyabetik maküla ödemi (DMÖ) için hangi anti-VEGF tipinin en iyisi olduğunu anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmalar arandı, analiz edildi ve 24 araştırma derlemeye alındı.

Anahtar mesajlar

Diyabetik maküler ödemli hastalarda göze enjeksiyonla verilen anti VEGF ilaçlar görmeyi iyileştir...

JAMA’dan derleme özeti

Önem

Anti-vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) tedavisi pek çok retinal rahatsızlığın tedavisinde olağan olarak kullanılır ve güvenli görünüyor ancak sistemik güvenlikle ilgili tartışma sürüyor.

Amaç

Diyabetik maküler ödemi (DMÖ) olan yüksek riskli hastalarda intravitröz anti-VEGF enjeksiyonlarının sistemik güvenliğini değe...

Cochrane derleme özeti

Diyabetik ayak ülseri nedir?

Diyabetten yakınan hastalarda ayaklar ve ayak bileğinde yaralar (ülser) gelişebilir. Bu diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesi uzun sürebilir ve diyabetli hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu ülserlerin iyileşmemesi ayağın bir seviyeden kesilmesini gerektirebilir. Diyabetik ayak ülserlerini...

Cochrane derleme özeti

Anjiyogenez kelimesi, yeni kan damarları oluşumunu ifade eder. Tümörlerin büyümesi için yeni kan damarlarını oluşması gerekir. Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) kan damarlarının çoğalmasını teşvik eden anahtar moleküldür. VEGF’yi hedefleyen tedaviler, yeni bir ilaç sınıfı teşkil ediyor. Bunlardan biri olan bevacizumab...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus