Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ameliyat sonrası toparlanmayı değerlendirmek için tonsillektomide koblasyon metodu diğer metotlarla kıyaslandı.

Arka plan

Bademciklerin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) çok olağan bir girişimdir. Cerrahiden hemen sonra kanama (24 saat içinde, primer kanama) ve geç kanama (24 saat sonrasında, seko...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dezmopressin ameliyat olan hastalarda kan nakli gereğini azaltır mı?

Arka plan

Büyük ameliyatlarda kan kaybı olağandır. Kaybedilen kan nakille yerine konur. Kan transfüzyonu riskleri arasında kana karşı reaksiyon ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde enfeksiyon bulunur.

Dezmoressin DDAVP (1-deamino-8-D-argini...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Stres altında idrar kaçırma öksürürken, gülerken hapşırırken ya da egzersiz esnasında görülür. Buna mesaneyi kaldıran kasların hasarı neden olabilir. Erişkin kadınların üçte bir kadarı idrar kaçırabilir ve bunların üçte birinde de sorun ameliyat gerektirecek kadar kötü olabilir.

Pelvis tabanı kas egzersizleri veya ilaç...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karın ameliyatlarında elektrocerrahi ya da bistüri kullanımının etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Karın ameliyatlarında ameliyat bölgesine erişebilmek için karın duvarının birkaç tabakasının kesilmesi gerekir. Cerrah bunun için ya keskin bir bistüri ya da elektrocerrahi cihazı kullanmalıdır. Elektrocerr...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Belirti veren komplike apandisitli hastalarda apendiksin gecikmeli çıkarılmasına kıyasla erken çıkarılmasının risk ve yararları nedir?

Arka plan

Apendiks ince ve kalın barsakların birleştiği bölgede bulunan bir barsak dokusudur. Muhtemel işlev olarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve ishaller iyileşirken b...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karotis daralmasına bağlı belirtiler gösteren hastalarda bu damarın duvarındaki yağ birimimi ve kan pıhtılarının cerrahi olarak çıkarılması ne fayda sağlar?  

Arka plan

Felçler uzun süren malûliyetler ve felçlere neden olur. İlk felçte ölüm ihtimali %15 – 35 olup genellikle ilk yıl içinde görülen izleyen felçl...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas sindirim sıvıları ve insülin salgılayan bir karın içi organdır. Pankreastaki kanserli veya olmayan büyümeleri gidermek için bu organın bir kısmı çıkarılabilir. Bu ameliyatta pankreasla barsaklar ve safra kanalı arasında yeni anastomozlar yapılır. Bu bağlantılar bozulabilir ve pankreas içeriğinin karın içine g...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lomber disk ameliyatı olan hastalarda rehabilitasyon programlarının ağrı, toparlanma, fonksiyonlar ve işe dönüş üzerindeki etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Disk kayması ya da fıtıklanması belde sinir sıkışmasıyla birlikte görülen bacak ağrısının en sık nedenidir. Çoğu hasta ilaç ya da fizyoterapi gibi...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Abdominal (karın içi) aort anevrizmasında (AAA), vücuda kan sağlayan bu büyük damar anormal derecede genişler. 65 yaş üstü erkeklerin %4 – 7’sinde görülüyor, kadınlarda daha seyrek. 55 mm’den geniş anevrizmalarda ölümcül olabilen yırtılma riski yüksek olup AAA’sı yırtılan hastaların %60 kadarı hastaneye ulaşamadan ölü...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akciğer kanserinin çeşitli tipleri var, biri de küçük hücreli kanser. Bu kanser eğer göğüs içinde sınırlı kaldıysa sınırlı aşama, göğüs dışına yayılma gösterdiyse yaygın aşama olarak nitelenir. Halen sınırlı aşama kanser yerel kalıp göğsün bir tarafı dışına yayılım göstermiyorsa tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi ö...

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme yaşla ilişkili maküla dejenerasyonu (YİMD) olan gözlerde katarakt ameliyatının ameliyat yapılmamasına kıyasla güveni olup görmeyi iyileştirip iyileştirmediğini belirlemeyi amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak işin konuya ilişkin tüm çalışmaları aradık ve analiz ettik, 2 çalışmayı derledik.

Anahtar mesajlar

...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde tek başına y da ameliyatla birlikte kullanılan fibrin tutkalının etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Pilonidal sinüs hastalığı çoğunlukla genç erişkinlerde görülen olağan bir durumdur. Hastalık iki kalça arasındaki olukta meydana gelen bir enfeksiyondan sonra gelişir. E...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Beynin herhangi bir kısmına giden kan bloke olduğunda iskemik felç oluşur. Buna boyundaki karotis arterinin şiddetli daralmaya, kan pıhtısı oluşumu ve küçük damarlara akışı durdurmaya neden olan hastalığı neden olabilir. Hastalıklı bölgenin ameliyatla çıkarılması ya da stent yerleştirilerek karotisin açılmasıyla yeter...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pterijiyum tedavisinde hangi ameliyatın daha iyi ve güvenli olduğunu anlamak için kanıtları gözden geçirdik. Hangi ameliyatın yeniden oluşumu önlemede daha iyi olduğunu anlamaya çalıştık.

Arka plan

Pterijiyum, gözün dış tabakasında gözün köşesinden başlayıp göz akı ile iris sınırını geçen kanat şeklinde bir oluşumd...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğerde gelişen birçok kanseröz ve kanser olmayan büyümeler karaciğerin tutulan parçasını çıkararak (rezeksiyon) tedavi edilir ki bu kan kaybı da içinde olmak üzere komplikasyon riski yüksek, büyük ameliyattır. Uzman hekimler karaciğer rezeksiyonu esnasında kan kaybını azaltmak için yöntemler denediler. Bunlar ara...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus