Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek hastalarında anemiye karşı birkaç tedavi var. Bunlar vücudun kırmızı kan hücresi yapımını destekler. Böbrek normalde anemiyi önleyen bir hormon olan eritropoetin salgılar ancak böbrek fonksiyonu azaldığında bu hormon kan hücre sayısını iyi bir düzeyde tutmada yetersiz kalır.

Eritropoetinin birkaç sentetik versiyonu i...

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek hastalarında yaşam beklentisi düşebilir, kalp hastalığı dâhil komplikasyonlar olabilir ve şiddetli böbrek yetmezliği için diyaliz gibi tedaviler gerekebilir. Hekimler ve hastalar böbrek yetmezliği ya da kalp hastalığına karşı koruyucu tedavileri bilmek ister. Hem hekimler hem de hastalar için sağlık ve iyiliği düzel...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Vücuda yayılmamış küçük böbrek kanserli hastalarda tüm böbreği çıkarmaya (radikal nefrektomi)  kıyasla sadece tümörü çıkarmanın (parsiyel nefrektomi) etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Küçük böbrek tümörleri sıklıkla başka nedenlerle istenen görüntüleme çalışmalarında (BT gibi) yakalanır. Bu tümörlerin b...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dirençli hipertansiyonlu hastalarda böbrek denervasyonunun kardiyovasküler morbidite ve mortalite, kan basıncı kontrolü, böbrek işlevleri ve çeşitli ters olayların oluşumu gibi klinik önem taşıyan sonuç ölçütlerine fayda ve zararları nedir?

Arka plan

Dirençli hipertansiyon, maksimal dozda verilen çok sayıda tansiyo...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi literatürde abdominal aort anevrizması (AAA) tamir ameliyatında böbrek altı aorta cerrahi erişimin en iyi yoluyla ilgili çok fazla tartışma bulunuyor. Olağan olarak iki yaklaşım kullanılır: Periton ardından (PA) yaklaşım ve peritondan geçen  (PG) yaklaşım. Her iki yaklaşımın da avantaj ve dezavantajları var gö...

Cochane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığında kanda ve dokularda anormal kalsiyum ve fosfor düzeyleri görülür. Bu değişimler sürvide kısalma ve arterlerde kalp hastalığına bağlı sertleşme ile bağlantılıdır. Anormal kalsiyum ve başka mineral düzeyleri için standart tedaviler içinde diyetsel kısıtlamalar, fosfor bağlayıcılar ve D vitamini bileşikle...

Cochrane derleme özeti.

Hepatit C, ilaç iğnelerini ya da kan bulaşmış başka nesneleri paylaşma sonucu kan teması ile kişiden kişiye yayılan hepatit C virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. Bu virüs kanda uzun süre kalabilir ve karaciğeri, yavaşça tahribine veya siroz ve karaciğer kanserine neden olarak etkiler. Enfekte kişilerde güçsüzlü...

Cochrane derleme özeti

Diyabetik böbrek hastalığında (DBH) idrarla aşırı protein, genellikle albümin kaybedilir. DBH şeker hastalarında böbrek yetmezliği ve kalp-damar hastalığının önde gelen nedenlerindendir. DBH’de B vitamini olağan kullanılmakla beraber etkileri belirsiz. Bu derlemeye toplam 1354 katılımcıyla yürütülen 9 araştırma dâhil edildi. B...

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan insanlarda böbrek fonksiyonları tedricen kötüye gider. Kordiseps sinensis (C. sinensis), Çin tırtıl mantarı olarak da bilinen bir bitki olup geleneksel Çin tıbbında KB hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu derleme C. sinensisin KB hastaları içi etkili ve güvenli bir tedavi o...

Cochrane derleme özeti

Ateroskleroz böbreklere kan sağlayan ana kan damarında (renal arter) daralma ve katılaşmaya ve sonuçta kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Kan basıncını düşüren ilaçların kullanılmasına rağmen renal arterde daralma ilerlemeye eğilim gösterir. Kan akımında azalma oksijenlenmeyi azaltır, böbrek işlevi bozulur ve böbrek yet...

Cochrane derleme özeti

Dünyada kronik böbrek hastalığına tutulan insan sayısı artıyor ancak henüz ilerlemesini kontrol edecek evrensel kabul görmüş stratejiler bulunmuyor. Astragalus böbrek hastalığı tedavisinde en yaygın kullanılan bitkilerden biri. Bu derlemeyi kronik böbrek hastalarının tedavisinde Astragalus’un faydaları ve potansiyel zararların...

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığı olan erişkinlerde olan anemi olağan görülen bir sorun. Anemi nefes darlığı, baş dönmesi ve göğüs ağrısına neden olabilir; net düşünebilme yetisini azaltır; egzersiz yetisini sınırlar cinsel problemler, iştahsızlık ve yaşam kalitesinde azalmaya katkı yapar. Anemi hastane yatış süresinde uzamaya ve bazen...

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalarında (KBH) kalp hastalığı ve kötüleşen böbrek hastalığının diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli gerektirecek derecede kötüleşme riski artmıştır. İdrarda artan miktarlarda protein olması böbrek yüklenmesinin belirtisidir ve böbrek fonksiyonlarında kötüleşme ihtimalinin daha da yüksek olmasıyla ilişkilidir....

Cochrane derleme özeti

Diyalize giren birçok böbrek hastasında anemi gelişir. Eritrosit yapımını (eritropoez) uyarıcı gruptan ilaçlar eritrosit yapımını artırarak anemiyi düzeltebilir. Eritropoez uyarıcı ilaçlar (EUİ) çoğunluk için yüksek fayda sağlamakla beraber %10 kadar hasta tedaviden az fayda görür ya da hiç görmez. Aneminin kontrol edilememesi...

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığı (KBH) yaşamı tehdit eden, kalıcı bir böbrek hastalığı olup sıklığı artıyor. Kronik böbrek hastaları yakından izlenir ve hastalığın bulunduğu aşamaya ve başka hastalıkları olup olmadığına göre tedavi edilir. KBH tedavileri genellikle kan basıncını kontrol eden ve böbrek işlevine yardımcı ilaçlarla tedavi...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus