Cochrane derleme özeti

Arka plan

Demans (bunama) ve diğer bilişsel problemleri olan insan sayısı global olarak artıyor. Demansın erken aşamada teşhisi önerilir ancak en iyi yaklaşım konusunda anlaşma bulunmuyor. Sağlık profesyonellerinin hafıza ya da bilişim bozukluğu olan insanları değerlendirmek için kullanabileceği bir seri test geliştirildi. Bu d...

Cochrane derleme özeti

Demansla birlikte görülen uyku problemleri ne güçlükler yaratır?

Demanslı hastalarda uyku bozuklukları sık görülür. Bunlar arasında gece uykuda geçen zamanda azalma, uykuya daldıktan sonra sık uyanma, geceleri dolaşma, erken kalkma ve gün boyunca aşırı uyuma bulunur.

Bu davranışlar bakıcılarda çok stres yaratır ve demanslı hasta...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alzheimer hastalığı dâhil demans dünya çapında bir sağlık sorunudur; etkilenen insan sayısının her 20 yılda iki katına çıkacağı ve 2050 yılında 131.5 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu yüzden demansı önlemek için araçlar bulmak önemlidir. Serumda kolesterol seviyesinin yüksek olmasının demans riskini artırabileceği ve...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Demans ve alt tiplerinin tanısında Montreal Bilişsel Değerlendirmesinin (MoCA) doğruluğu hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Demans yaşlılar arasında olağan görülür. Birleşik Krallıkta 65 yaş üstündeki insanların en azından %7’sini etkiliyor ve sayılar dünya çapında artıyor. Bu derlemede iyice yerleşik bir biliş...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalça kırığı yaşlılarda genellikle düşme sonrasında görülür. Kişinin yürüyebilmesi, günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesi ve bağımsızlığını etkiler. Demanslılar arasında olağan görülür ve bu hastaların toparlanması daha güçtür. Bunun nedeni bu hastaların kırık ameliyatı sonrasında daha fazla konfüzyon yaşaması ve ba...

Cochrane derleme özeti

Demansı olabilecek hastaları daha iyi değerlendirmek sağlıkta ve sosyal bakımda bir öncelik taşıyor. Demans tanı oranlarını yükseltmek için yakınlarda yapılan girişimler ciddi ilgi uyandırdı. Halen elimizde demans testi için üzerinde anlaşmaya varılmış bir yaklaşım bulunmuyor. Demans telkin eden hafıza ve düşünce problemleri o...

Cochrane derleme özeti

Hafif bilişsel bozulması (HBB) olan hastaların damansa ilerleme riskleri yüksek olduğundan değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekir. Halen demans ilerlemeyi önceden belirlemede en iyi yaklaşım üzerinde anlaşma bulunmuyor. Bu maksatla birkaç bilişsel işlev testi önerildi, çoğunun uygulaması kolay ve tamamlanması 10 dakikadan fazl...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kanda kolesterol düzeyinin yüksek olmasının Alzheimer hastalığı ve vasküler bunamanın nedenine katkısı olduğu düşünülür. Statin ailesinden ilaçlar (lovastatin, pravastatin, simvastatin ve diğerleri) güçlü kolesterol düşürücü ilaçlardır ve kalp damar hastalığı olan ya da riski olan insanlarda kolesterolü düşürmek için...

Cochrane derleme özeti

Bu derleme güncellemesinde; demansta bilişim, günlük yaşam aktiviteleri (GYA), uykuda, istenmeyen davranışlarda ve birlikte görülen psikiyatrik belirtileri iyileştirmede ışık tedavisinin etkili olup olmadığını araştırdık.  11 Araştırmanın verileri analize alındı.

İstirahat aktivitesi ve uyku-uyanıklık sikluslarını hipotalamus’t...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Vasküler demans (VaD) hala tedavisi olmayan yaygın bir hastalık. Serebrolizin, saflaştırılmış domuz beyin proteinlerden üretilen bir peptid preparasyonu ve hayvan çalışmalarına ve başka tıbbi durumlardaki klinik çalışmalara göre umut verici bir müdahale olarak görünüyor. Bu derlemeye toplam 597 katılı...

Cochrane derleme özeti

Ginkgo biloba plaseboya göre aşırı bir yan etkisi olmadan güvenle kullanılabilir görünüyor. Eski çalışmaların çoğu küçüktü, tatmin edici olmayan metotlar kullanıldı ve yayınlamada kayırma hatası dışlanamıyor. Genel olarak, Gingko bilobanın bunamalı hastalarda öngörülebilir ve klinik olarak anlamlı faydası olduğuna dair kanıtla...

Cochrane derleme özeti

Akupunkturun vasküler demansı olan hastaların tedavisinde bir etkisi olup olmadığına dair rendomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıt bulunmuyor. Vasküler demans tedavisinde akupunktur kullanılır ancak bu tedaviyi plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma bulunamadığından etkinlik ve güvenliğini analiz ed...

Cochrane derleme özeti

 

Biyolojik ve epidemiyolojik çalışmalardan sağlanan kanıtlar, yetersiz omega 3 çoklu doymamış yağ asidi alımının demans riskinde artışla birliktelik gösterdiğini telkin ediyor. Deneysel hayvan çalışmalarında, diyetin dokosaheksanoik asitle (uzun zincirli bir ÇDYA) zenginleştirilmesi, Alzheimer patolojisinin dışavurumunu yavaşl...

Cochrane derleme özeti

Piracetam, demans için kullanılan ilk ilaçlardan biridir ve varsayılan eylemleri çok az belirlenmiş bulunan nootropik denen ilaç grubuna dahildir. Piracetam ile ilgili araştırmaların çoğu yıllar önce yapıldı. Bu çalışmalarda günümüzde standart kabul edilecek metotlar kullanılmadı.

Çalışmalardan bazıları pirasetamın bazı faydala...

Cochrane derleme özeti

Vitamin B12 suplementasyonunun bilişsel işlevlere etkisine dair kanıt bulunmuyor.

Vitamin B12, sinir sisteminin sağlıklı yapı ve işlevinin idamesi için esansiyel kabul ediliyor. Ancak B12 vitamini ile bilişsel işlevler arasındaki ilişki tamamen anlaşılmış değildir. Yaşlı popülasyonun %10’undan fazlasında B12 eksikliği bulunuyor...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus