13.08.2019

ARKA PLAN

Diyaliz seansı esnasında gelişen hipotansiyon (DEH), hemodiyalizde (HD) kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini etkileyen yaygın bir komplikasyondur. Pek çok klinik çalışmada, diyalizat sıcaklığının sabit veya geri besleme sistemiyle izotermal olarak azaltılmasının DEH oranlarını iyileştirebileceği gösterilmektedir.

HEDEFLER

Bu derlem...

Cochrane derleme özeti.

Hepatit C, ilaç iğnelerini ya da kan bulaşmış başka nesneleri paylaşma sonucu kan teması ile kişiden kişiye yayılan hepatit C virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. Bu virüs kanda uzun süre kalabilir ve karaciğeri, yavaşça tahribine veya siroz ve karaciğer kanserine neden olarak etkiler. Enfekte kişilerde güçsüzlü...

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı olan hastalarda (ABH) böbrek işlevleri ciddi ölçüde kaybedilir ve atık maddeler vücuttan giderilemez. Bu durunda diyaliz (hemofiltrasyon) yapmak gerekir, bunu için de atıkların verileceği bir diyaliz solüsyonu (diyalizat) gerekir. Farkı diyalizatların kan kimyasında değişik etkileri olur. Kan kimyasının deng...

Cochrane derleme özeti

Hasara uğrayan kas dokularının hızla parçalanıp, ortaya çıkan ürünlerin kan akımına salındığı rabdomiyoliz yaşamı tehdit eden potansiyel taşır. Kana salınan ürünler arasında miyoglobin böbrek sağlığına zararlıdır ve böbrekte hasara neden olabilir. Sürekli böbrek replasman tedavisinin (SBRT) rabdomiyolizli hastalara fayda sağla...

Cochrane derleme özeti

Periton diyalizi (PD) böbrek fonksiyonları vücudun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacak derecede ileri böbrek hastalığı olan hastalara uygulanan bir tedavidir. PD hastalar tarafından evde uygulanabilir. Karın içine cerrahi yolla bir kateterin yerleştirilmesinden sonra hastalardan toksin ve sıvıların periton zarından temizle...

Cochrane derleme özeti

Diyalize giren birçok böbrek hastasında anemi gelişir. Eritrosit yapımını (eritropoez) uyarıcı gruptan ilaçlar eritrosit yapımını artırarak anemiyi düzeltebilir. Eritropoez uyarıcı ilaçlar (EUİ) çoğunluk için yüksek fayda sağlamakla beraber %10 kadar hasta tedaviden az fayda görür ya da hiç görmez. Aneminin kontrol edilememesi...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus