Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kadınlar diz çökme, ayakta durma ya da çömelme gibi dik ya da sırt üstü yatma, yan yatma, yarı oturur veya litotomi pozisyonu gibi yatay pozisyonlarda doğurabilir. Doğum pozisyonunu sağlık kurumu, anne tercihi, sağlıkçı tercihi veya yapılan tıbbi müdahale gibi çeşitli faktörler etkiler. Bu derlemede yatar pozisyonlara...

Cochrane derleme özeti

Konu

Pre-eklampsili kadınlarda planlı vaginal doğuma karşı planlı sezaryen politikasının mortalite ve morbiditeye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Önemi

Gebeliklerde pre-eklampsiye çok sık rastlanır, yaklaşık 10 gebe kadından birini etkiler. Pre-eklampsili gebelerde tansiyon yükselmesi, baş ağrısı ve görme problemleri; el,...

Cochrane derleme özeti

Konu

Klinisyenler bir gebelikte müdahale gerektiğine inandıklarında, bir ya da fazla eski sezaryen olmuş kadınlarda planlı sezaryen mi yoksa planlı doğum indüksiyonu mu daha iyi bir seçenektir?

Önemi

Elektif tekrar sezaryen ve planlı doğum indüksiyondaki risk ve faydalar bilinir. Ancak kanıtların hangi yaklaşımla diğerinden daha...

Cochrane derleme özeti

Konu

Birçok kadın doğacak bebeğinin sağlıklı olmasının garantisini ister. En sık kullanılan test ikinci trimestrde, 16 haftalık gestasyon civarında yapılan amniyosentezdir. Amniyotik sıvıdan örnek almak için uterus içine iğneyle girilir. 15 haftadan önce erken amniyosentez yapılabilir. Koriyon viluslarından örnek almak için pla...

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebeliğin ikinci aşaması, serviks tam tam açıldıktan sonra doğuma kadar süren ıkınma aşamasıdır. Fetal sıkıntı, doğumun ilerleyememesi, annenin yorulması ya da uzun süre ıkınmanın tehlikeli olduğu tıbbi durumlar bu aşamayı komplike edebilir. Annenin karnından fundusa doğum kanalı yönünde baskı uygulamaya, spontan vaginal d...

Cochrane derleme özeti

Konu

Çok erken doğan bebeklerde doğumda ve sonraki yaşamda solunum güçlüğü ve ciddi sağlık problemleri riski bulunur. Bazı bebekler bu güçlükler nedeniyle yaşamını sürdüremez. Bazıları da bunlar nedeniyle gerektiği şekilde gelişemez ve hareket ve öğrenme bozuklukları görülebilir. Kadınlara doğumun erken aşamasında akciğerlerin...

Cochrane derleme özeti

Konu

Normal doğum, özellikle bebeğin başı doğurtulurken vagina ve çevre dokularda yırtılmalara neden olabilir, bu yırtıklar bazen rektuma uzanabilir. Yırtıkla cerrah olarak tamir edilir ancak iyileşmesi zaman alır. Bu şiddetli yırtılmalardan kaçınmak için hekim perinede doğumu kolaylaştırmak için makas ya da bistüriyle bir kesi...

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğumda kadınların ağrı deneyimi değişken ve komplekstir. Kadının doğum sancısı ile baş edebilmesine yardımcı olmanın bir yolu olarak hipnoz gibi teknikler önerilmiştir. Hipnoz şuurlu farkındalığın gündüz rüyaları gibi bir yönünü temsil eder, dikkat içe odaklanır ve telkinlere cevap verme artar. Telkinler, algıyı (örneği k...

Cochrane derleme özeti

İkiz gebelik insidensi toplumlar ve aileler arasında farklıdır ve son zamanlarda yaşlı anne sayısının çoğalması, fertilite tedavileri ve yardımlı üreme tekniklerinin kullanımıyla artış gösterdi. İkiz bebeklerin perinatal dönemde ölüm riski tek bebeklerden daha yüksektir. Bu yüksekliğin bir kısmı erken doğum ihtimalinin yüksekl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çok düşük doğum tartılı bebeklerde profilaktik antifungal tedavi uygulamak mortalite ve morbidite riskini azaltır mı?

Arka plan

Candida gibi mantarlar çok düşük doğum tartılı bebeklerde (doğum tartısı 1,5 kg altında) şiddetli enfeksiyonlara neden olabilir. Bu enfeksiyonların tanısı çoğu zaman zordur. Çok düşük doğu...

Cochrane derleme özeti

37 hafta öncesindeki doğumlar erken doğum doğumdur. Bu bebekler genel olarak daha hasta olup yaşama şansı miyadında doğanlara göre saha düşüktür. Erken doğan bebeklerde malûliyet ihtimali de yüksek olup doğum ne kadar erken olursa problem yaşama ihtimali artar. Erken doğumun kısa bir süre geciktirilmesi dahi sonuçları iyileşti...

Cochrane derleme özeti

Erken doğum riskleri ortalamadan fazla olan gebe kadınların belirlenmesi, gebe için erken doğumu önlemek amacıyla daha üst düzeyde antenatal bakım sağlama şansı verir. Erken doğum (37 hafta bitiminden önce) tüm dünyada büyük bir halk sağlığı problemidir ve yüksek gelirli ülkelerdeki doğumların %6 – 10’unda görülür. 20 – 36 haf...

Cochrane derleme özeti

Kemik kitlesi yaşlanmayla azalır ve kırık riski artar. Hormonlu doğum kontrol metotları kadınların kemik yoğunluğunu değiştirebilir. Kırık endişesi bu etkili metotların kullanımını sınırlayabilir. Gözlemsel çalışmalarla doğum kontrolü kullanımı ve ileri yaşamdaki kırıklarla ilgili bilgi toplanabilir. Çeşitli bilgi tabanlarında...

Cochrane derleme özeti

Doğum sonrası kanama olağan görülür ve seyrek olarak yaşamı tehdit edebilen bir doğum komplikasyonudur. Kadınların çoğunluğuna, doğumdan sonra uterus kaslarının normal olarak kasılmamasından (atoni) kaynaklanan kanamaları önlemek için doğumda uterusu doğrudan uyaran (uterotonik) ilaçlar verilir.

Traneksamik asit (TA) ameliyatla...

Cochrane derleme özeti

Fetal kalp hızının anormal olmasına ya da güven verici olmamasına, bebeğin doğum esnasında oksijen teminindeki düşmeye adapte olamaması neden olabilir. Oksijen temininin yetersizliği, asidoz gelişimine (pH düşmesi) ve kanda laktat yükselmesine neden olur. Amniyotik membran yırtıldıktan ve serviks 3 cm kadar açıldıktan sonra, b...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus