Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik gut yükselmiş kan ürik asidinin eklemelerde kristaller oluşturmasının neden olduğu eklem iltihabıdır, tekrarlayan akut ataklar yapar. Kronik gut tedavisi akut atakları azaltabilir.

Ürikozürik ilaçlar, böbreklerle atılan ürik asidi azaltarak kan ürik asit düzeyini düşürür.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede kronik gu...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede kronik gutlu hastaların tedavisinde allopurinolün plasebo veya ürik asit düzeyini düşüren başka tedavilere kıyasla etkisi hakkında bilinenler özetlendi. Kanıtlar 2014 Ocağına kadar günceldir.

Arka plan

Kronik gut olağan görülen bir iltihabi artrittir, eklemlerde kristal oluşumuna neden olan kan ürik as...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gut’a eklemler etrafında veya içinde şekillenen ürat kristalleri neden olur. İltihap eklemde ağrı, kızarıklık ve şişmeye neden olabilir, bölge dokunmakla ve hareketle hassastır. İnsanların gut olmasının nedenleri arasında genetik yapı, fazla kilolu olma, belli ilaçları kullanma (ör. siklosporin), böbrek işlevinde bozu...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gutta kan ürik asit düzelerinin yüksek olmasına bağlı olarak eklemlerde kristaller oluşur. Hastaların eklemlerinde, özellikte başparmakta ağrı, kızarma şişme şeklinde ataklar görülür. Bası hastalarda bu kristal birikimleri çok büyür ve cilt altında tofüs denen şişlikler oluşturur. Kan ürik asidi uzun bir süre normale...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gut eklemlerde ve etrafında ürik asit kristalleri birikiminden kaynaklanır. Gut’un ana tedavisi kan ürik asit düzeyini düşüren ilaçlarla kristal birikimlerini çözmektir. Akut gut atakları ciddi ağrı ve malûliyete neden olur ve tedavi ağrıyı gidermek ve artiriti hızla iyileştirmeyi hedefler.

İnterlökin-1 inhibitörleri (...

Cochrane derleme özeti

Akut gutta kolçisinin fayda ve zararlarıyla ilgili kanıtları gözden geçirdik ve 2014 Nisanına kadar yayınlanmış 2 araştırma belirledik. 43 katılımcılı bir çalışmada yüksek dozda kolçisin (1 mg kolçisini izleyerek atak çözülene ya da yan etki olana kadar, total doz belirtilmedi) kadar her iki saatte 0.5 mg plaseboya karşı kıyas...

27.04.2012

Bu iki yazıdan ilkinde, 2002 yılında yapılmış “Asemptomatik hiperürisemi: tedavi etmeli mi etmemeli mi” adlı bir derlemenin özeti bulunuyor. İkinci yazımızda ise, mevcut araştırmalardan sağlanan kanıtları değerlendiren 2006 tarihli “EULAR gut için kanıta dayalı öneriler. Kısım 1: Tanı ve Kısım II: Tedavi” adlı iki sistematik derlemenin tablolaştırı...

27.04.2012

Cleve Clin J Med'den çeviri

 

Bu iki yazıdan ilkinde, 2002 yılında yapılmış “Asemptomatik hiperürisemi: tedavi etmeli mi etmemeli mi” adlı bir derlemenin özeti bulunuyor. İkinci yazımızda ise, mevcut araştırmalardan sağlanan kanıtları değerlendiren 2006 tarihli “EULAR gut için kanıta dayalı öneriler. Kısım 1: Tanı ve Kısım II: Tedavi” adlı iki sistem...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus