13.08.2019

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN DİYALİZAT SODYUM DÜZEYLERİ

KONU NE?

Böbrekler idrar üretiminin düzenlenmesiyle vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol eder. Böbrekler artık çalışmadığında, idrar üretimi durur veya yetersiz kalır ve diyaliz kullanılarak tuz ve su dengesi yönetilmelidir. Hemodiyaliz hastalarına bakan doktorlar, hastanın kanını yıkamak...

13.08.2019

ARKA PLAN


Santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla hemodiyalize (HD) giren hastalar için en ciddi risklerden bazıları kateter ilişkili enfeksiyon (KİE) ve SVK lümen trombozudur. SVK'lerin trombozunu engellemek  için standart bakım prosedürü kateteri heparinli kapama solüsyonuyla mühürlemeyi içerir.  KİE riskini engellemek için kullanılan antimikrob...

13.08.2019

ARKA PLAN


Tromboz nedeniyle gelişen santral venöz kateter (SVK)disfonksiyonları azalmış diyaliz yeterliliği, kateter ilişkili bakteriyemi ve mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Antikoagülan ajanların kateter disfonksiyonlarının önlenmesindeki rolü belirsizliğini korumaktadır.

HEDEFLER

Bu derlemenin amacı; hemodiyaliz (HD) alan son döne...

Cochrane derleme özeti

SORUN NE ?

Hemodiyalize giren hastalarda HD makinası ve vücut arasında kan dolaşımının yüksek debilerde olması için arteriyovenöz fistüller (AVF'ler) ve greftler (AVG'ler) şeklinde güvenilir ve etkili iki ana yöntemle uzun vadeli  vasküler erişim sağlanmaktadır. AVF, hastanın arter ve veni arasında doğrudan bir bağlantıdır ve c...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus