Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Böbrek kanseri, tanı esnasında başka organlara yayılmış bulunursa nadiren şifa sağlanabilir. Günümüzde bu durumda standart tedavi olarak hedefli ilaçlar düşünülür. Bu derlemede immünolojik tedavileri veya kombinasyon tedavilerini standart tedaviyle doğrudan kıyaslayan klinik araştırmalar incelendi.

Arka plan

Yeni h...

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri genellikle ileri aşamada yakalanır, bu nedenle ameliyatta tümünü çıkarmak mümkün olmayabilir. İlk ameliyattan sonra genellikle birkaç dönem kemoterapi verilir. Birkaç dönem sonra, kemoterapiye devem etmeden önce ikinci ameliyat yapılır, buna hacim azaltıcı ara ameliyat denir (interval debulking surgery-IDS).

...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İlerlemiş kanserler çok çeşitli ve karmaşık problemlere neden olabiliyor. Jinekolojik ve mide barsak sistemi kanserlerinde orijinal tümör, metastazları ya da daha önce yapılmış tedaviler barsak tıkanmasına neden olabilir.  Bu hatalarda ameliyat kararı, ilerlemiş kanser nedeniyle çok güçleşir. Genellikle bu hastalarda...

Cochrane derleme özeti

“İleri travma yaşam desteği” (İTYD) eğitimi hem zengin hem de fakir ülkelerde artan ölçüde kullanılıyor. İTYD yaralanmış insanlara bakım yolunu iyileştirerek ölüm ve malûliyetleri azaltmayı hedefler. Yapılmış bazı araştırmalar İTYD programlarının eğitilen personelde bilgiyi artırdığını gösterdi ancak İTYD eğitimli personelin,...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İleri prostat kanseri olan erkeklerde androjen baskılama monoterapilerinin (Tıbbi ya da cerrahi kastrasyona kıyasla non-steroid antiandrojenler) etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Prostat kanseri en öldürücü altı kanser arasındadır ve tedavi hastalara şiddetli sıkıntı yaşatır. İleri prostat kanseri prost...

Cochrane derleme özeti

Akciğer kanseri önde gelen kanser ölüm nedeni olup hastaların %75 kadarı tanıda şifa bulmaz durumdadır. Akciğer kanserinin en olağan görülen tipi (%90 kadar) küçük hücre dışı kanserdir. Bu hastaların çoğu için iyi bir tedavi seçeneği olan kemoterapiyle birlikte daha uzun sürvi ve yaşam kalitesi görülür. Ancak küçük hücre dışı...

Cochrane derleme özeti

Mide kanserinin kanserler içinde morbiditesi yüksek olup ileri aşamalarda hızla ölüme götürebilir. Hastalığın kötü gidişatını durdurmak ya da geciktirmek için çok az müdahale var. Bazı geleneksel Çin tıbbi bitkileri (GÇTB), bu ülkede birçok mide kanseri hastasının tedavisinde bir alternatif olarak kullanılıyor ve bu hastalığın...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus