Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Laparoskopi derideki küçük kesiler yoluyla karın cerrahisi uygulamak için kullanılan bir modern ameliyat tekniğidir. Ciltten karın içi organlara ulaşmak için trokar denen özel aletler kullanılır. Laparoskopik cerrahide farklı tipte trokarlar kullanmanın cerrahiyi izleyen bir ay içinde daha az ağrı ve komplikasyon...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Torakal aort göğüs içindeki en büyük damardır. Kalpten çıkar ve tüm vücuda kan taşır. Bu damarda anevrizma, anevrizma diseksiyonu gibi hastalıklar görülebilir. Bu durumlarda geleneksel tedavi açık cerrahi tamirdir. Çeşitli aort hastalıklarında alternatif bir tedavi olarak torasik endovasküler aort tamiratı (TEVAR) gel...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akne skarlarında hangi tedavi etkilidir?

Arka plan

Akne skarlarının kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik haline zararlı etkisi olabilir. Çok çeşitli tedaviler kullanılabilmekle beraber, hangisinin en etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıt eksikliği var.

Bu derleme, bu problemin tedavisinde en etkili ve güve...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hafıza rehabilitasyonu alan MS hastalarında: 1. tedavi almayanlar ya da plasebo kontrole kıyasla hafıza sonuç ölçütleri daha iyi olur mu? ve 2. tedavi almayanlar ya da plasebo kontrole kıyasla günlük yaşam aktiviteleri anlamında daha iyi işlevsel yetkeler, mod ve yaşam kalitesi olur mu?

Arka plan

Multipl sklerozlu...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yatak ıslatma fiziksel bir rahatsızlığa bağlı olmadan uyku esnasında irade dışı idrar kaçırmadır. Sosyal, duygusal ve psikoloji problemlere neden olabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. 5 yaşındaki çocukların %15-20’sini etkileyebilir ve erişkinlikte %2’ye kadar devam edebilir. Yatak ıslatma tedavisinde tek başına y...

Cochrane derleme özeti

Derleme Sorusu

Yenidoğanda pnömotoraksı interkostal tüp yerleştirme yerine iğne ile aspire etmek mortaliteyi azaltır mı?

Arka plan

Pnömotoraks plevra boşluğuna (akciğerler ve göğüs duvarı arasındaki boşluk) hava girmesidir. Yeni doğanda ciddi bir durumdur ve iğne aspirasyonu ya da göğüse sokulan tüple tedavi edilebilir. İğneyle a...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ağır derecede hasta erişkinlerin solunumu sürdürebilmesi için sıklıkla makineye bağlanması gerekir. Bu makinelerin bir yan etkisi pnömoni riskinde artıştır. Bu, ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) olarak adlandırılır, ağır hastaların önde gelen ölüm nedenlerinden olup hastanede kalış sürelerini ve sağlık maliyetlerini...

Cochrane derleme özeti

Kombine LABA/ICS inhalasyon tedavisine bir LAMA, tiyotropiyum Respimat inhalasyonu eklemek kurtarıcı oral steroid gereğini azaltabilir. Yaşam kalitesine dikkate değer bir fayda muhtemel değildir ve hastaneye yatışları azaltıp azaltmadığını söyleyemiyoruz ancak tiyotropiyum eklemenin akciğer işlevi, astım kontrolü ve ciddi olma...

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Son birkaç on yıl içinde hasta bakımındaki ilerlemelere rağmen cerrahi sonrasında akciğer zedelenmesine bağlı pnömoni gibi solunum komplikasyonları, kalp ve majör karın cerrahisi geçiren erişkinlerde önde gelen hastalık ve ölüm nedenidir. Cerrahi öncesinde evde küçük bir cihaz kullanımı ile solunum k...

Cochrane derleme özeti

Konu

Hayatın ilk aylarında anne sütünün bebeğin ihtiyaçlarının karşılaması beklenir. Ancak anne yeterince beslenemezse bebek ihtiyacı olan tüm besinleri alamaz. A vitamini bağışıklıkta ve bebeğin sağlıklı kalmasında önemlidir, eğer anne diyetle yeterinde A vitamini almazsa bebek de sütten yeterince alamaz.

Önemi

A vitamini eksikl...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Adet gören kadınlarda haftada en az 5 gün alınan oral demirin demir almayanlara kıyasla sağlık sonuçlarına etkileri nelerdir?

Arka plan

Demir eksikliği ve anemi özellikle kadınlarda global olarak sık rastlanan sorunlardır. Düşük demir düzeyleri tedricen anemiye (demir eksikliği anemisi) yol açabilir. Dünyada gebe o...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kesikli topallama bacakta egzersizle ortaya çıkan ve istirahatle geçen ağrıdır. Arterlerin kapanması nedeniyle bacağa gelen kan akımını yetersiz olması neden olur. Bu hastalarda yürüme mesafesini artırmak için sıklıkla konservatif ilaç tedavilerine başvurulur Padma 28 kesikli topallama tedavisinde kullanılan bir Tibet...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut bakteriyel meninjitli erişkin ve çocuklarda mortalite, işitme kaybı ve/veya nörolojik sekeller (işitme kaybı, nörolojik kusurlar gibi) üzerine kortikosteroidlerin etkisi hakkındaki kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Akut bakteriyel meninjit, meninkslerin (beyin ve omuriliği kaplayan zarlar sistemi) enfeksiyo...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Sistematik risk değerlendirme (tarama) programları kardiyovasküler hastalıkları önlemede faydalı mı?

Arka plan

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) kalp ve kan damarlarını etkileyen bir hastalık grubudur. KV hastalıklar hala erken ölümler ve malüliyetlerin bir numaralı nedeni olup dünya çapında bir yüktür. Kardiyovask...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide kanserli hastaların tedavisinde laparoskopik tedavi açık cerrahi tedaviye eşdeğer midir?

Arka plan

Mide kanseri dünyada kanserle ilişkili ölümlerde üçüncü sırada gelen nedendir. Eğer kanser başka bölgelere yayılım göstermemiş ve hasta büyük ameliyat kaldırabilir durumdaysa, midenin tutulan yerine bağlı olarak...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus