Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epiteliyal yumurtalık kanseri (EYK) yumurtalık yüzeyini kaplayan hücrelerden çıkar. Bu tip kanseri olan kadınların çoğunluğu teşhis edildiğinde kanser ileri aşamadadır. İlk tedavi olarak ameliyat yapılarak mümkün olduğunda çok miktarda kanser çıkarılır ve ardından kemoterapi yapılır. Bazı vakalarda kanseri küçültmek i...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kaslara yayılmamış mesane kanserin tedavisinde (KYMK) tümöre ilaç vermek için elektrik yardımı kullanılan metotlar elektriksiz metotlara göre nasıl?

Arka plan

KYMK mesanenin iç tabakasında, sistoskopik ameliyatla çıkarılabilen tümörlerdir. Bu tümörler zamanla geri gelebilir ve mesane duvarının daha derin tabakaları...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lokalize prostat kanserli hastaların tedavisinde laparoskopik ve robot yardımlı ameliyatlar açık ameliyata kıyasla daha iyi mi?

Arka plan

Prostat kanseri erkeklerde sık görülür, genellikle cerrah olarak çıkarılarak tedavi edilir. Ameliyat geleneksel olarak karın açılarak yapılır, açık radikal prostatektomi adını al...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akciğer kanseri dünyadaki en sık kanser. Belirtileri az olduğundan tanıda genellikle yayılmış bulunur. Bu nedenle de ameliyat mümkün olmaz ve kemoterapi gerekir.

Akciğer kanserinin en sık görülen tipi küçük hücre dışı kanserdir (NSCLC). NSCLC hastalarının %10 ile 15 kadarında, epidermal büyüme faktörü reseptörü pozitif...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavisi gören hastalarda kemoterapi veya radyoterapiye yardımcı tedavi olarak Çin bitkisel ilaçları yaygın olarak kullanılıyor. Henüz bu ilaçların bu rolde etkili olup olmadığına dair kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Özofagus kanserinde kemoterapi ve radyoterapiyi ek bitkisel tedavilerle...

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri genellikle ileri aşamada yakalanır, bu nedenle ameliyatta tümünü çıkarmak mümkün olmayabilir. İlk ameliyattan sonra genellikle birkaç dönem kemoterapi verilir. Birkaç dönem sonra, kemoterapiye devem etmeden önce ikinci ameliyat yapılır, buna hacim azaltıcı ara ameliyat denir (interval debulking surgery-IDS).

...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Konvansiyonel kemoterapi ilaçları DNA’ya hasar vererek bölünen hücreleri etkiler. Kanser hücreleri çok hızlı bölündüğünden bu ilaçlar kanser hücrelerini normal hücrelerden daha fazla etkiler. Hücre yaşamı açısından DNA tamiri yapabilmek hayatidir ve normal hücrelerde birden fazla tamir sistemi vardır. Ancak kanser hüc...

Cochrane derleme özeti

Konu

Serviks kanseri 65 yaşına kadar olan kadınlardaki en olağan kanserdir. Gelişen ülkelerdeki kadınların yüksek bir yüzdesine lokâl olarak ilerlemiş kanser tanısı konur (yakın dokulara yayılma, uzak metastaz yok). Bunlar genellikle kemoterapiyle birlikte ya da olmadan radyoterapiyle tedavi edilir. Tıbbi tedaviyle birlikte, öz...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken aşama küçük hücre dışı akciğer kanseri olan hastalar ameliyattan sonra kemoterapi verildiğinde daha mı uzun yaşar?

Arka plan

Küçük hücre dışı kanser en sık görülen akciğer kanseridir. Tümör erken aşamadaysa, çok bük değilse ve uzak metastaz yoksa hekimler genellikle ameliyat yapar. Ameliyatta akciğer kısmen y...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Larinks kanseri genellikle glottis’te skuamöz hücreli kanser olarak başlar. Çoğu hasta larinkse ve etraftaki dokulara daha fazla yayılmadan erken tedavi edildiğinde bu kanserleri atlatır. Tedavi seçenekleri arasında radyoterapi, boyun bölgesinden yapılan açık ameliyat ve bugün daha sık kullanılan ağız yoluyla, bazen l...

Cochrane derleme özeti

Akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser. İleri aşama küçük hücre dışı kanser (KHDAC) tüm akciğer kanserlerinin %60 kadarıdır. KHDAC’ta güncel standart tedavinin (yani kemoterapi) etkinliği bir sınıra vardığından; hastalarda sonuçları daha da iyileştirmek için yeni ve daha etkili tedavilere sürekli ihtiyaç var.

Toplam 2018...

Cochrane derleme özeti

Uzak metastaz yokluğunda küçük hücre dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavi seçenekleri hastalığın ne kadar yayıldığına, göğüs içindeki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığına yani aşamasına bağlıdır. Hastalık en yakın lenf bezlerinden öte yayılmamışsa (N1) genellikle seçilecek tedavi cerrahidir. Bu hastalar için diğer tedavi seç...

Cochrane derleme özeti

Metastatik meme kanserli kadınların beşte birinde HER2 proteini olan tümörler bulunur. Bu tümörler daha agresif olma eğilimi gösterir ve gidişat ve tedavi seçimi bundan etkilenir. Trastuzumab (Herceptin®) hedefli bir biyolojik ilaçtır (monoklonal antikor), HER2 proteinine tutunur ve habis hücrelerin çoğalmasını bloke eder.

HER2...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yumurtalık (over) kanseri mortalitesi yüksek bir hastalık. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 200 000 kadına tanı konuyor, bunların %75’i ileri aşamada ve her yıl 140 bini ölüyor. İlk tedaviye cevap oranı yüksek olsa da hastalık çoğu hastada nüks ediyor ve tedaviye direnç kazaranak bu yüksek mortaliteyle sonuçlanıyor.

Over k...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen kanserler arasında beşinci sırada geliyor. Hastaların çoğunluğunda hepatosellüler kanser ileri aşamalarda teşhis edilir ve çoğunda sirozla birliktedir. Halen hepatosellüler kanserli hastalar için tıbbi şifa bulunmuyor ve tedavi tümörün büyümesini yavaşlatmayı hedefliyor. Yüksek...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus