Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni tanı konmuş Hodgkin lenfomasında ek radyoterapiyle birlikte ya da olmadan yapılan kemoterapide değişik tedavi şekillerini kıyaslamayı hedefledik. Özellikle bu tedavilerin neden olduğu ikincil kanser riskini inceledik, sürvi ve lenfomanın eliminasyonu da araştırıldı.

Arka plan

Hodgkin lenfoması genellikle genç...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken olumsuz ve ileri aşama Hodgkin lenfoması (HL) tedavisinde olağan olarak iki uluslararası standart kullanılır: yoğunlaştırılmış BEACOPP (bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizon) ile kemoterapi veya EBVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin) rejimiy...

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Hodgkin lenfoması (HL), lenfatik sistemin bir habis tümörü. Çocuk ve erişkinde görülebiliyor, ancak yaşamın 30’lu yaşlarında daha sık rastlanıyor. En çok şifa sağlanabilen kanser türlerinden. Dört aşamalı bu hastalıkta, aşama I ve II erken aşama olarak görülürken III ve IV ileri aşama olarak kabul ediliyor....

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanserli çocuklarda tümör hücrelerinin kitlesel yıkımına bağlı tümör lizis sendromunun (TLS) korunma ve tedavisinde ürat oksidazın etki ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

TLS, tümör hücreleri kendiliğinden ya da tedavi esnasında parçalanıp dolaşıma hızla ürik asit ve başka hücresel maddeler salındığı...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme çocuklarda antikorlarla lenfoma tedavisinin sürvi, nüks oranları ve tedaviye cevap anlamında antikorsuz tedavilere kıyasla etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında antikor tedavisinin yaşam kalitesi ve yan etkilere etkisi de değerlendirildi.

Arka plan

Lenfomalar çocuklukta olarak en olağan görül...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kemik iliği, lenfatik dokular ve kandan çıkan kanserleri hematolojik maliniteler (habis) olarak kabul edilir. Hematolojik kanserlerin en sık görülen tipleri lenfoma, lösemi ve miyeloma olup bunlara miyelosdisplastik veya myeloproliferatif hastalıklar da eklenebilir. Bu hastalıkların her birinin alt tipleri de var. Kan...

Cochrane derleme özeti

Derinin primer T-hücreli lenfoması (DTHL) Hodgkin dışı lenfoma denen kan kanserlerinin bir alt grubudur. DTHL olağan olarak ilkin deride ortaya çıkar. T lenfositlerinde kontrolsüz bir artış vardır. Hastaların çoğu 60 yaş üzerindedir. Diğer T lenfositi hastalıklarına kıyasla yavaş ilerler. Muhtemel gidişat ve sonuçlar daha iyid...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus