Cochrane derleme özeti

Konu

Pre-eklampsili kadınlarda planlı vaginal doğuma karşı planlı sezaryen politikasının mortalite ve morbiditeye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Önemi

Gebeliklerde pre-eklampsiye çok sık rastlanır, yaklaşık 10 gebe kadından birini etkiler. Pre-eklampsili gebelerde tansiyon yükselmesi, baş ağrısı ve görme problemleri; el,...

Cochrane derleme özeti

Konu

Anne doğum esnasında uyanık olduğu ve sonrasında da genellikle daha konforlu olduğundan spinal anestezi sezaryende olağan kullanılır Bunun yanı sıra genel anestezinin risklerinden de kaçınılmış olur. Spinal anestezinin en sık görülen ters etkisi tansiyon düşmesidir.

Bu derlemeye sezaryenle doğumda spinal anesteziden sonraki...

Cochrane derleme özeti

Konu

Klinisyenler bir gebelikte müdahale gerektiğine inandıklarında, bir ya da fazla eski sezaryen olmuş kadınlarda planlı sezaryen mi yoksa planlı doğum indüksiyonu mu daha iyi bir seçenektir?

Önemi

Elektif tekrar sezaryen ve planlı doğum indüksiyondaki risk ve faydalar bilinir. Ancak kanıtların hangi yaklaşımla diğerinden daha...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanama bozukluğu olan veya taşıyıcı kadınlarda, doğal vaginal doğum ve sezaryen sonrasında anne ve bebekle ilgili sonuç ölçütleri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Derlememizde kanama bozukluğu olan ve taşıyıcı kadınlarda doğumun en güvenli yolunu ve doğum esnasında her iki yolda da anne ve bebekle ilgili çıka...

Çeviri: Dr. Ömer Talip Turhan*

Cochrane derleme özeti

Arka Plan

Lokal anestezik bir ilaç olan bupivakain, sezaryen sırasında alt bel bölgesinden enjeksiyon yoluyla uygulanır. Ancak hiperbarik (spinal sıvıdan daha yoğun) bupivakainin ağrıyı kesme konusunda izobarik (spinal sıvı ile eşit yoğunlukta) bupivakaine kıyasla, daha mı az yoksa daha mı fazla et...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatında önce karın duvarına ardından uterusa kesi yapılarak bebeğe ulaşılır. Bebek bu kesinin içinden doğurtulur. Güç sezaryen ameliyatlarında bebeğin çıkarılmasını kolaylaştırmak ve bebeğin kırık ya da sinir zedelenmesi gibi yaralanma riskini azaltmak için sayısız farklı yollar önerildi. Bazı durumlarda, özellik...

Cochrane derleme özeti

İkiz gebelik insidensi toplumlar ve aileler arasında farklıdır ve son zamanlarda yaşlı anne sayısının çoğalması, fertilite tedavileri ve yardımlı üreme tekniklerinin kullanımıyla artış gösterdi. İkiz bebeklerin perinatal dönemde ölüm riski tek bebeklerden daha yüksektir. Bu yüksekliğin bir kısmı erken doğum ihtimalinin yüksekl...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı olan kadınlarda enfeksiyon olma ihtimali vaginal doğum yapanlardan 20 kat fazladır. Enfeksiyonlar pelvis için organlarda, ameliyat sahasında ve bazen idrar yolunda olabilir. Bu enfeksiyonlar ciddi olabilir ve çok seyrek olarak anne ölümüne yol açabilir. Annede enfeksiyonları azaltmanın potansiyel faydalarını...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen sonrasında peritonun dikilmeden bırakılması operasyon süresini kısaltıyor ve bu yüzden masrafı da düşük, ancak uzun vadeli muhtemel dezavantajlarla ilgili bilgi sınırlı.

Sezaryen yapmanın çeşitli yolları var ve kullanılan teknikler klinik durum ve cerrahın tercihin dâhil bir seri faktöre bağlı değişir. Periton bağ doku...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı bebek ve plasentayı doğurtmak için karından yapılan olağan bir ameliyattır. Teknikler klinik duruma ve cerrahın tercihine bağlı olarak değişir. Bebekte doğum travmasında herhangi bir potansiyel azalmanın annede sağlığın bozulmasına karşı tartılması gerekir. Bunu etkileyen faktörler sadece cerrahi prosedürün...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı (SA) doğum cerrahisinde en sık yapılan ameliyat oldu, üç gebeden birine yapılıyor. Sezaryen esnasında ve sonrasında idrar sondası kullanımı rutindir. Sonda kullanımının öne sürülen faydaları arasında idrar drenajının sürdürülmesiyle ameliyatta görüşün iyileştirilmesi, idrar kesesinin yaralanma riskini azaltm...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı olan kadınlarda bazen ameliyat bölgesinde bir dren bırakılır. Bunun amacı yarada birikebilecek sıvı, kan ve irini gidermektir. Bu derlemede dren konan ve konmayan kadınlar arasında yara enfeksiyonu ve diğer ameliyat sonrası komplikasyonları riskinde bir fark bulunmadı.

Kaynak

Gates S, Anderson ER. Wound draina...

Cochrane derleme özeti

Prematüre bebekler için planlı vaginal doğum politikasına tercihan planlı sezaryen politikasının etkilerini gösteren kanıt bulunmuyor.

Sezaryende bebek karın duvarı ve uterus kesilerek doğurtulur. Erken doğuracağı düşünülen kadınlarda planlı sezaryen bebek için koruyucu olabildiği gibi doğum esnasında acil ameliyatı ve komplika...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatında karın duvarında çeşitli kesiler (insizyon) kullanılabilir. Bunlar vertikal ya da transvers kesiler olabildiği gibi, yapıldıkları spesifik yollar da değişik olabilir.

Bu derleme için toplam 666 kadınla yapılan 4 araştırma bulundu. Kadınlarda daha az ateş, ağrı ve kan kaybı, ameliyat ve hastanede kalışın dah...

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatında bebeğe erişim için karnın birkaç tabakası kesilerek açılır. Doğumdan sonra bu tabakalar kapatılırken cilt altına ve cilde dikiş atılabilir ya da zımba kullanılabilir. Helen mevcut dikiş malzemeleri doğal ya da sentetik, emilebilen ya da emilmeyen, tek filamentli ya da eğirilmiş olabilir. Zımbalar uygulama...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus