Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Topukta plantar ağrı (topukta taban ağrısı) olan erişkinlerin tedavisinde steroid enjeksiyonu tedavisinin etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Arka plan

Plantar topuk ağrısı en sık plantar fasiyitten kaynaklanır ve en tipik olarak, istirahat sonrasında ilk adımlar atıldığında ya da ayağa vücut ağırlığı yüklendikten...

Cochrane derleme özeti

Basit kemik kistleri büyüyen çocuklarda en sık görülen kanser dışı kemik lezyonu. Kistler kemik korteksini inceltir ve tekrarlayan patolojik kırıklara neden olabilir. Bu kırıklar bazen ekstremitede kısalma ve şekil bozukluğuna yol açar. Basit kemik kistlerinin tedavisinde ana hedef patolojik kırık riskini azaltmak, kistin iyil...

Cochrane derleme özeti

Konu

Çok erken doğan bebeklerde doğumda ve sonraki yaşamda solunum güçlüğü ve ciddi sağlık problemleri riski bulunur. Bazı bebekler bu güçlükler nedeniyle yaşamını sürdüremez. Bazıları da bunlar nedeniyle gerektiği şekilde gelişemez ve hareket ve öğrenme bozuklukları görülebilir. Kadınlara doğumun erken aşamasında akciğerlerin...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kawasaki hastalığına tutulan çocuklarda ileride kalp problemi görülme ihtimalini azaltmak için steroid kullanımını ve bu tedavinin ateş süresine, kan enfeksiyonu belirtilerine ve hastanede geçirilen gün sayısına etkisini gözden geçirdik.

Arka plan

Halen Kawasaki hastalığını ve en iyi tedavi yolunu anlayışımız sınır...

Cochrane derleme özeti

Üveit iltihapla giden bir grup göz hastalığını ifade eder. Yüksek gelirli ülkelerde görme kaybının 5. sırada gelen nedenidir ve körlüklerin %5 - %20’sinden sorumludur. Hastalık en çok çalışma yaşındaki insanları etkiler. Düşük gelirli ülkelerde üveit legal körlüğün %2.4 ile %24’ünden sorumludur. Bu rakamlar enfeksiyöz veya non...

Cochrane derleme özeti

Kistik fibroz sık akciğer enfeksiyonları ve hava yollarında mukusla tıkanmaya neden olur. İltihap, akciğer hasarını artırdıkça daha fazla mukus üretilir. Kortikosteroidler iltihap tedavisi için verilen kuvvetli ilaçlardır.

Bu derlemeye biri 12 hafta, ikisi 4 yıl izlem yapılan 3 araştırma dâhil edildi. Veriler kombine edilemedi.

...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gebelikte topikal steroid (steroidli krem veya merhemler) kullanımı güvenli midir?

Arka plan

Topikal steroidli kremler cilt hastalıklarında en sık kullanılan ilaçlardır. Gebe kadınlara da cilt sorunlarının tedavisi için topikal steroid gerekebilir ancak gebelikte bunların güvenli ya da zararlı olup olmadığı belirsi...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Enfeksiyöz mononükleoz hastalarında kısa vadeli belirtilerin kontrolünde steroidlerin plasebo ya da başka ilaçlara kıyasla etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Enfeksiyöz mononükleoza virüs neden olur. Salyayla, öpüşme, öksürme ve hapşırmayla bulaşır. Belirtilerin şiddet ve devam süresi değişkendir. Genç e...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik rinosinüzit (KRS) burun ve paranazal sinüs mukozalarının kronik iltihabi hastalığıdır. Nedeni belirsiz olsa da gelişimine katkıda bulunması muhtemel çok sayıda faktör tıbbi (topikal ve oral steroidlerle) veya cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Tıbbi tedavi çoğu hastada rahatlama sağlasa da fonksiyonel endoskop...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İnhaler kortikosteroidlerin (İKS) ısrarcı astımı (yani belirtilerin kontrolü için düzenli ilâç kullanımı gereken şiddetli astım) olan çocuklarda büyümeyi etkileyip etkilemediğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Astım tedavi rehberleri ısrarcı astımlı olan çocuklarda birinci seçenek tedavi olarak İKS tedavisini ö...

Cochrane derleme özeti

Yüzde plastik cerrahiden sonraki komplikasyonlar

Günümüzde yüz plastik cerrahisi en olağan uygulamalardan biri. İnsanlar genellikle estetik nedenlerle ameliyat olmayı seçiyor, bu nedenle hekimlerin de prosedürle birlikte görülen nahoş etkileri (komplikasyon) azaltması gerekiyor. Tüm cerrahi girişimler şişme ve morarmaya neden o...

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tarihsel olarak karaciğer naklinden sonra bağışıklık sisteminin baskılanmasının omurgasını kortikosteroidler oluşturdu ve bu tedaviye tipik olarak naklin hemen öncesinde ya da esnasında başlandı. Ancak steroid kullanımıyla birlikte enfeksiyon, hepatit C virüs nüksü, diyabet, hipertansiyon, obesite, osteroporoz, kırık...

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuk ve erişkinlerde, burun ve sinüs yakınmalarıyla giden akut ataklarda ağızdan veya enjeksiyonla verilen steroidlerin standart klinik bakıma ya da plaseboya kıyasla etkisine dair kanıtlar gözden geçirdik.

Arka plan

Akut sinüzite doğrudan viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ya da bu enfeksiyonlara vücudun iltihabi...

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Öksürük doktorun karşısına çıkan en yaygın semptomdur. Çocuklarda öksürük hem çocukları hem de ailelerini olumsuz etkiler, bu yüzden herhangi bir iyileşme faydalıdır. İnhaler kortikosteroidlerle tedavi bebeklerde hava yolu inflamasyonunu azaltarak subakut öksürüğün şiddetini (iki ile dört hafta için)...

Cochrane derleme özeti

Büllöz pemfigoid (BP), Batı dünyasında en sık görülen otoimmün büllü hastalıktır. Dünyanın çoğu bölgeleri için insidens rakamları bulunmuyor ancak BP Uzak doğunda daha nadir görünüyor. Genellikle yaşlıların hastalığıdır ancak gençler ve çocukları da tutabilir, her iki cins de etkilenebilir. BP genellikle 5 yıl içinde kaybolmak...

Please reload

Yazı Grupları
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus