Cochrane derleme özeti

Konu

Pre-eklampsili kadınlarda planlı vaginal doğuma karşı planlı sezaryen politikasının mortalite ve morbiditeye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Önemi

Gebeliklerde pre-eklampsiye çok sık rastlanır, yaklaşık 10 gebe kadından birini etkiler. Pre-eklampsili gebelerde tansiyon yükselmesi, baş ağrısı ve görme problemleri; el,...

Cochrane derleme özeti

Konu

Normal doğum, özellikle bebeğin başı doğurtulurken vagina ve çevre dokularda yırtılmalara neden olabilir, bu yırtıklar bazen rektuma uzanabilir. Yırtıkla cerrah olarak tamir edilir ancak iyileşmesi zaman alır. Bu şiddetli yırtılmalardan kaçınmak için hekim perinede doğumu kolaylaştırmak için makas ya da bistüriyle bir kesi...

Cochrane derleme özeti

İkiz gebelik insidensi toplumlar ve aileler arasında farklıdır ve son zamanlarda yaşlı anne sayısının çoğalması, fertilite tedavileri ve yardımlı üreme tekniklerinin kullanımıyla artış gösterdi. İkiz bebeklerin perinatal dönemde ölüm riski tek bebeklerden daha yüksektir. Bu yüksekliğin bir kısmı erken doğum ihtimalinin yüksekl...

Cochrane derleme özeti

Gebelikteki genital enferksiyonlar amniyotik sıvıya geçerek membranların doğum öncesinde yırtılması ve erken doğuma yol açabilir. Erken doğumlarla birlikte (37 hafta gestasyondan önce) hayatın ilk birkaç haftasında kötü bebek sağlığı, ölüm, yeni doğan YBÜ’ne yatış, hastanede geçen sürenin uzaması ve serebral palsi dâhil uzun v...

Cochrane derleme özeti

Prematüre bebekler için planlı vaginal doğum politikasına tercihan planlı sezaryen politikasının etkilerini gösteren kanıt bulunmuyor.

Sezaryende bebek karın duvarı ve uterus kesilerek doğurtulur. Erken doğuracağı düşünülen kadınlarda planlı sezaryen bebek için koruyucu olabildiği gibi doğum esnasında acil ameliyatı ve komplika...

Cochrane derleme özeti

Öksürme, hapşırma veya egzersiz esnasında idrar kaçırmaya stres inkontinens denir kadınların olağan görülen bir problemidir. Bu özellikle doğum sonrasında görülür, bu dönemde üç kadından biri idrar kaçırır. Pelvis tabanı kaslarının egzersizi bu probleme karşı kullanılan en olağan tedavi şeklidir.  Kadınların bu kaslara egzersi...

Please reload

Yazı Grupları
Please reload

Arşiv

Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus