Gökşen Polat çevirileri
 1. Ağır Hasta Veya Yaralılarda Ölümleri Azaltmada Kolloidler Kristaloidlerden Daha Etkili mi?
 2. Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda Mikofenolat Mofetil
 3. Ameliyat Sonrası Yara Enfeksiyonlarını Önlemek İçin Oje Ve Yüzük Çıkarma
 4. Amfoterisin Veya Flukonazol İle Kanser Hastalarında Mantar Enfeksiyonlarından Koruma
 5. ARDS’de Akciğer Koruyucu Ventilatör
 6. Astımda Beden Eğitimi
 7. Astım İçin Evde Nem Gidericiler
 8. Atipik Endometriyal Hiperplazi İçin Levonorgesrtel Salgılayan İntrauterin Sistem
 9. Bacak Ülserlerini İyileştirmede Deri Grefti
 10. Baskı Yaralarının İyileşmesine Yardımcı Olmak İçin Yara Temizliği
 11. Bebeklik Döneminde İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesi İçin Yeni doğan Sünneti
 12. Beyin Kanamasında Kolesterol Düşürücü İlaçlar
 13. Botulizmde Tıbbi Tedavi
 14. Ciddi İmmün Sistem Baskılanması Olan Hastalarda Nistatin İle Mantar Enfeksiyonu Tedavisi Ve Koruması
 15. Cilde Sürülen Ağrı Kesici Merhemler Gerçekten İşe Yarıyor mu?
 16. Çocuklarda Subakut Öksürük İçin İnhaler Kortikostreoid
 17. Depresyon Tedavisinde Amitriptilin
 18. Diyabetik Ayak Ülserlerinin İyileşmesini Kolaylaştırmak İçin Hidrojel Pansuman
 19. Doktor Tavsiyesi Kişileri Sigarayı Bırakmaya Teşvik Eder mi?
 20. Epilepsi Ameliyatı Planlamasında Yüksek Frekanslı Osilasyonların Rolü
 21. Epilepside Kanabinoidler
 22. Epilepside Sultiyamla Monoterapi
 23. Felç Veya Geçici İskemik Atak Sonrası İkincil Vasküler Olayları Önlemek İçin İlaç Dışı Girişimler
 24. Helikobakter Pilori Eradikasyonu İçin İdeal Tedavi Süresi
 25. Kadınlarda Hormonal Kontraseptifler Ve Kemik Sağlığı
 26. Kadınlarda Üriner İnkontinans İçin Mekanik Cihazlar
 27. Kakaonun Kan Basıncına Etkisi
 28. Kanser Hastalarında Mantar Enfeksiyonları Önlemede Antifungal İlaçlar
 29. Karotiste Endarterektomi İçin Lokal Ve Genel Anestezi
 30. Kistik Fibroz Hastalarına Grip Aşısı
 31. Lennox-Gastaut Sendromu Tedavisi
 32. Nöro-Behçet Hastalığında Tedaviler
 33. Orak Hücre Hastalarında Şiddetli Salmonella Hastalığını Önlemek İçin Aşılama
 34. Parkinson Hastalığında Kreatin
 35. Prematüre Bebeklerde Intraventriküler Kanamanın Önlenmesi İçin Doğum Sonrası Fenobarbital
 36. Preterm Yenidoğanlarda Nekrotizan Enterokoliti Önlemek İçin Probiyotikler
 37. Vasküler Demans İçin Serebrolizin
 38. Yağda Çözünen Amfoterisin B İle Kanserli Hastalarda Mantar Enfeksiyonlarını Önleme
 39. Yetişkinlerde Fekal İnkontinens İçin Ameliyat
 40. Yetişkinlerde Kısa Süreli Mesane Drenajı İçin Antibiyotik Profilaksisi
 41. Yüzeyel Ve Kısmi Kalınlıkta Yanık Tedavisinde Pansumanlar
 42. Kesikli Topallamada Antikoagülanlar