Allerjik Rinitte Sublingual İmmünoterapi

Cochrane derleme özeti

Allerjik rinitte gözlerde kızarma ve kaşıntı, burun akması ya da tıkanması ve hapşırma gibi belirtiler görülür. En olağan nedeni çeşitli polenler (ağaç ve ot), ev tozu maytları, küf ve hayvan kepeğidir. Allerjik rinit aralıklı olabilir (saman nezlesi gibi) ya da ısrarcı olabilir (tüm yıl). Tedavisi şiddet ve süresine bağlı olup genellikle antihistamin ve nazal steroid kullanımı temeline dayanır. Bu ilaçlar belirtileri kontrol edemediğinde immünoterapi tavsiye edilir.

İmmünoterapide hastayı duyarsızlaştırmak için tedricen artan dozlarda ve uzun bir sürede allerjen verilir. İmmün cevabı değiştiren ve belirtilerden çok nedeni tedavi eden, bilinen tek yöntemdir.

60 araştırmanın bu derlemesinde sublingual (dil altı) yolla verilen immünoterapiyle belirtilerde ve ilaç kullanma skorlarında plaseboya kıyasla anlamlı bir azalma bulduk. Derlenen çalışmalarda ciddi ters reaksiyon olmadığı raporlandı ve hastaların adrenalin kullanması gerekmedi.

Derlememizin bu güncellemesi, eski derlemenin sonuçlarını pekiştirerek dilaltı immünoterapinin etkinlik ve güvenliğini konfirme ediyor.

Kaynak

Radulovic S, Calderon MA, Wilson D, Durham S. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD002893. DOI: 10.1002/14651858.CD002893.pub2

Orijinal özet için: Allerjik Rinitte İmmünoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar