Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapinin Yan Etkilerinin Tedavisi İçin Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Çin tıbbi bitkileri (ÇTB) herhangi bir bitkisel karışım, dekoksiyon, çeşitli formüller ve enjekte edilebilen maddeler veya kapsüller şekline ilaçlardır. ÇTB’ler kemoterapinin yan etkilerine karşı kullanılsa da meme kanserli kadınlarda kullanımına dair kanıtlar ortaya konmadı.

Bu sistematik derlemede, yakında kemoterapi olmuş ya da halen yapılan meme kanserli kadınlarda kemoterapinin yarattığı kısa dönem yan etkileri gidermede etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık. Kısa dönem yan etkiler tedavi sürecinde oluşan ve bitiminden sonraki aylar içinde iyileşen yan etkilerdir ve hastaların %60 kadarını etkiler. Bunlar bulantı ve kusma, mukozit, nötropeni, kemik iliği baskılanması ve yorgunluktur.

Derleme için yapılan araştırmada derleme sorusuna yönelik, toplam 542 meme kanserli hastayla yapılan 7 randomize kontrollü araştırma bulundu. Araştırmalarda 6 bitkisel ilaç denendi, tümünde da kemoterapiye eklenen ÇTB ilaçları sade kemoterapiye karşı kıyaslandı.

Sonuçlar kemoterapiyle birlikte ya da tek başına kullanılan Çin tıbbi bitkilerinin, kemik iliği baskılanması ve bağışıklık sisteminde iyileşme anlamında faydalı olabileceğini ve genel olarak yaşam kalitesini iyileştirebileceğini gösterdi. Ancak meme kanserli hastalarda ÇTB ilaçlarının etkilerinin güvenli bir değerlendirmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. ÇTB’nin bir zararına dair kanıt bulunmadı.

Kaynak

Zhang M, Liu X, Li J, He L, Tripathy D. Chinese medicinal herbs to treat the side-effects of chemotherapy in breast cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004921. DOI: 10.1002/14651858.CD004921.pub2

Orijinal özet için: Kemoterapi Yan Etkileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv