Sık Kullanılan Gıdaların Çinko İle Güçlendirilmesinin Sağlık Sonuçlarına Etkisi


Foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Çeviri: Dr. Melahat Akdeniz*

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çinko eksikliğinin özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan kadın ve çocuklarda olmak üzere dünya çapında yaygın olduğuna inanılır. Tahıl bazlı gıdalar bağırsaktan çinko emilimini azaltan diyet lifi ve fitat bakımından zengindir. Düşük gelirli ev halkı çok fazla tahıl bazlı gıdalarla beslendikçe çinko eksikliği gelişme olasılığı artmaktadır. Sık kullanılan temel yiyeceklerin tek başına çinko ile ya da diğer vitamin ve mineraller ile kombinasyon içinde güçlendirilmesi bu yiyecekleri tüketen toplumlarda çinko alımını artırmak için faydalı bir girişim olarak öne sürülmüş bulunuyor.

Derleme sorusu

2 yaşın üzerindeki genel nüfusta temel gıdaların çinko ile güçlendirilmesinin kan çinko düzeylerine ve sağlıkla ilişkili sonuçlara etkisini inceledik.

Çalışma özellikleri

Yedi çalışmayı (709 katılımcı) dâhil ettik. Bu çalışmaların 7’si çinko eksikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğu Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’nın orta gelirli ülkelerindendi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Gıdaların çinko ile güçlendirilmesinin çinko eksikliği insidensi üzerine etkisi belirsiz. Gıdaların çinko ile güçlendirilmesi, güçlendirme için eklenen tek mikro besin çinko ise, toplumda kan çinko düzeyini hafifçe iyileştiriyor. Çinkonun besinlere diğer mikrobesinlerle kombinasyon içinde eklenmesi kan çinko düzeylerinde çok az ya da hiç fark yaratmayabiliyor.

Gıdaların çinko ile güçlendirilmesinin aşırı zayıflık ya da kilo/boy dâhil olmak üzere diğer sonuçlar üzerine etkisi bilinmiyor. Çinko ile güçlendirmenin demir ya da bakır durumunun göstergeleri üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yok gibi görünüyor. Bu derlemeye dâhil edilen çoğu çalışmada az sayıda katılımcı var ve kayırma hatası riski düşük ya da belirsiz olarak değerlendirildi. Ayrıca farklı çalışmalar arasında bazı tutarsızlıklar var.

Kaynak

Shah D, Sachdev HS, Gera T, De-Regil L, Peña-Rosas J. Fortification of staple foods with zinc for improving zinc status and other health outcomes in the general population. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010697. DOI: 10.1002/14651858.CD010697.pub2

Orijinal özet için: Çinko İle Gıda Takviyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Son Paylaşımlar
Arşiv