Rektum Kanserinin Çıkarılmasından Sonra Rekonstrüktif Teknikler

Cochrane derleme özeti

Rektum kanseri sık görülen kanserlerdendir ve en iyi şifa şansını yakalamak için rektum ve mezorektumun çıkarılması gerektir. Rektum kanseri ameliyatlarındaki ilerlemeler bu hastaların çoğunluğu için sfinkter koruyucu ameliyatı kolaylaştırdı. Ancak bu hastaların birçoğunda dışkı kaçırma, acil dışkılama ihtiyacı ve barsak hareketlerinde sıklaşma gibi ciddi fonksiyonel bozukluklar olur. Standart düz kolo-anal anastomoza alternatif olarak çeşitli cerrahi teknikler geliştirildi (kolonik J poşu, transvers koloplasti ve yandan sona anastomoz).

Bu sistematik derlemedeki kanaatimize göre kolonik J poşu cerrahi sonrası en az 18 aya kadar ve muhtemelen daha uzun süreyle üstün bir barsak işlevi sağlıyor. Bunun yanında transvers koloplasti ve yandan sona anastomozların da benzer avantajları var görünüyor ancak çalışma sayısı kısıtlı.

Kaynak

Brown CJ, Fenech D, McLeod RS. Reconstructive Techniques After Rectal Resection for Rectal Cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD006040. DOI: 10.1002/14651858.CD006040.pub2

Orijinal özet için: Rektal Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv