IgA Nefropatisinde İmmüno-Supresyon Dışı Tedaviler

Cochrane derleme özeti

IgA nefropatisi en sık görülen primer glomerül hastalığı olup hastaların %30 – 40 kadarı 20 yıl içinde son aşama böbrek hastalığına (SABH) ilerler. En olağan tedavi rejimi immüno-supresif ilaçlardır, ancak bunlarla yapılan uzun süreli tedavinin riskleri potansiyel faydalarını aşar. İmmüno-supresif olmayan tedaviler arasında balık yağları, antikoagülanlar, antihipertansif ilaçlar ve tonsillektomi araştırıldı ancak sistematik olarak derlenmedi.

Toplam 2838 katılımcıyla yapılan 56 araştırmayı derledik. İmmüno-supresif olmayan müdahaleler içinde antihipertansif ilaçların en faydalı olduğu bulundu. Araştırılan antihipertansifler içinde baskın olarak ACEİ’ler, ARB’ler ve kombinasyonları, başka antihipertansifler ya da ilaçlara karşı kıyaslandı.

IgA nefropatisi hastalarında antihipertansif ilaçların faydaları potansiyel olarak zararlarından fazla görünüyor. En sık bildirilen faydalar arasında 24 saatlik proteinüride azalma bildirildi. Bu güne kadar değerlendirilen antihipertansif ilaçların herhangi biriyle yapılan tedavinin, IgA nefropatisi hastalarında büyük renal ve/veya kardiyovasküler sonuçları ve uzun vadeli mortalite riskini tansiyon kontrolünden sağlanan faydadan öte etkilediğine dair kanıt bulunmuyor. Sağlanan randomize kontrollü araştırma (RKA) kanıtları, bu derlemede değerlendirilen başka ilaçların herhangi birinin etkinliğini göstermek için yeterince sağlam değil.

IgA nefropatisinde klinik pratiği güvenilir bir şekilde aydınlatacak yeterli güçte RKA’lar yapılması gerekiyor. Antihipertansifler veya daha spesifik olarak ACEİ/ARB’lerin tek başına ya da kombine olarak sağladığı faydanın büyüklüğünü ve muhtemel risklerini ve hangi IgA nefropatili hastaların spesifik olarak en çok fayda görme potansiyeli olduğunu anlamak için daha fazla ve daha iyi kanıtlar gerekiyor.

Anlamlı bir faydası ya da zararı henüz gösterilemeyen, kalan diğer immüno-supresif olmayan tedavilerin faydaları için daha fazla araştırmanın doğru olup olmadığı sorusu cevapsız kalıyor.

Kaynak

Reid S, Cawthon PM, Craig JC, Samuels JA, Molony DA, Strippoli GFM. Non-immunosuppressive treatment for IgA nephropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD003962. DOI: 10.1002/14651858.CD003962.pub2

Orijinal özet için: IGA Nefropatisinde Tansiyon İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar