Kalp Durmasında AHA 2010 Rehberi

1. Solunum – göğüs kompresyonu sırası tersine döndü! Önce kalp masajı – sonra solunum.

Gerekçeler:

a. Kardiyak arestten geri dönen bir çok yetişkinde başlangıç ritminin, VF veya nabızsız VT olduğu anlaşıldı. Bu hastalara ilk gereken, dolaşım sağlamaktır: Göğüs kompresyonu ve erken defibrilasyon önceliklidir.

b. Solunum desteği sağlamak, ağızdan ağıza olsun entübasyonla olsun, kalp masajına başlamayı geciktiriyor. Solunum yardımı, ilk 18 saniyede uygulanacak 30 kompresyondan sonra başlayacak.

c. Kalp durmasına maruz kalan kişilerin, sadece az bir kısmı, etraftan CPR yardımı alabiliyor. Etraftaki kişilerin önemli bir kısmının, CPR’den kaçınmasına, ağızdan ağıza solunumdan korkmalarının neden olduğuna inanılıyor. Başlangıç eyleminin göğüs kompresyonu olarak değiştirmekle, daha fazla sayıda kurbanın etraftan yardım alabileceği düşünülüyor.

2. Temel Yaşam Desteğinde “Bak, dinle – hisset” şeklindeki temel tavsiye kaldırılıyor.

a. Gerekçe: Aşamalar zaman yitirilmesine neden oluyor ve araştırmalar tutarlı olarak faydasız olduğunu göstermiş.

3. Diğer tavsiyeler:

a. Etrafta bulunan eğitimsiz kişilerin, sadece elle göğüs kompresyonu yapmaları öneriliyor: Elle CPR. Bu suretle ağızdan ağıza solunumdan çekinme nedeni ile dolaşım desteğinin gecikmesi ya da kesilmesi önlenmiş oluyor.

b. Etraftaki kişilerin nabız muayenesi yapması, yalancı pozitif sonuçların sıklığı nedeni ile önerilmiyor. Bunun yerine, etraftaki kişilere, aniden düşen, cevap vermeyen ve normal soluk almayan kişilerin kalp durmasına maruz kaldığını farz etmeleri, acil yardım sistemini harekete geçirmeleri ve derhal kompresyonlara başlamaları öneriliyor.

c. Sağlıkçıların nabız kontrolü yapmalarının önemini vurgulamaktan vazgeçiliyor. Bu nabız kontrolleri sıklıkla doğru sonuç vermiyor ve kompresyonları geciktiriyor. Bu nedenle eğer nabız muayenesi yapılırsa, nabzın olup olmadığını anlamaya uğraşmak için 10 saniyeden fazla kaybetmeden kompresyona başlamak öneriliyor.

Kaynak

Field J M, Hazinski M F, Sayre M R, Chameides L, Schexnayder S M, Hemphill R, Samson R A, Kattwinkel J, Berg R A, Bhanji F, Cave D M, Jauch EC, Kudenchuk P J, Neumar R W, Peberdy M A, Perlman J M, Sinz E, Travers A H, Berg M D, Billi J E, Eigel B, Hickey R W, Kleinman M E, Link M S, Morrison L J, O’Connor R E, Shuster M, Callaway C W, Cucchiara B, Ferguson J D, Rea T D, Vanden Hoek T L. Part 1: executive summary: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010 Nov 2;122(18 Suppl 3):S640-56.

Son Paylaşımlar