Çıkarılamayan, İlerlemiş Veya Metastatik Mesane Kanserinde Gemsitabin

Cochrane derleme özeti

Mesane kanseri bu organın dışına yayıldığı, çıkarılamadığı ya da metastaz yaptığında şifa ihtimali çok azalır. Bu aşamada tedavi belirtileri azaltma ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Hastalara önerilen ana tedavi kemoterapi olup aktivitesi yeni gösterilen bir ilaç gemsitabindir.

Bu derlemede randomize kontrollü araştırmalarda yayınlanan kanıtları gözden geçirerek gemsitabinin etkinlik ve toksisitesini belirlemeyi hedefledik.

6 araştırma seçildi ve derlendi. Sisplatinle kombine gemsitabin alan hastalarda genel sürvi, yerleşik kemoterapi tedavisi olan MVAC (metotreksat, vinblastin, doksorubisin, sisplatin) kombinasyonuna benzer ancak toksisite daha düşük bulundu. Bu, ilerlemiş mesane kanserinin kemoterapisinde gemsitabin+sisplatin kombinasyonunun MVAC’a alternatif olarak düşünülebileceğini gösteriyor ancak kanıtlar sadece bir araştırmayla sınırlı.

Böbrek foknsiyonları ya da performans durumu kötü hastalarda gemsitabinin karboplatinle kombinasyonu düşünülebilir.

Kaynak

Shelley M, Cleves A, Wilt TJ, Mason M. Gemcitabine for unresectable, locally advanced or metastatic bladder cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD008976. DOI: 10.1002/14651858.CD008976.pub2

Orijinal özet için: Mesaneye Gemsitabin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar