Tonsillektomide Diyatermiye Karşı Geleneksel Disseksiyon

Cochrane derleme özeti

Tonsillektomi en olağan yapılan ameliyatlardan biridir. Komplikasyon olarak ameliyatta ve sonrasında kanama ve ağrıya neden olur. Bu derlemede, bu komplikasyonları azaltmada iki cerrahi tekniğin etkinliği kıyaslandı. Diyatermide dokuları kesip tonsili çıkarmak ve kanamayı kontrol için yüksek frekanslı elektrik akımı kullanılır. Bu teknik bistüri, bağlama ve dikişle yapılan geleneksel soğuk disseksiyonla kıyaslandı.

Toplam 245 katılımcıyla yapılan 2 araştırma derlendi. Derleme sonucunda diyaterminin geleneksel disseksiyondan daha iyi olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı bulundu. Diyatermiyle tedavi, edilen hastalarda ameliyat sonrasında daha az kanama olduğu ve sonrasında daha çok ağrı olduğuna dair biraz kanıt bulundu ancak daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Pinder DK, Wilson H, Hilton MP. Dissection versus diathermy for tonsillectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD002211. DOI: 10.1002/14651858.CD002211.pub2

Orijinal özet için: Tonsillektomide Monopolar Ve Bipolar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv