Rahatsız Bacak Sendromunda Dopamin Agonistleri

Cochrane derleme özeti

Rahatsız bacak sendromu (RBS) nahoş duygular veren, bacağın hareket ettirilmesi isteği duyulan bir sensori-motor bozukluktur. Belirtiler istirahatte, akşamları ve geceleri kötüleşir, hareketle düzelir. Gidişatı genellikle kroniktir. RBS’de birinci seçenek tedavi olarak dopamin agonistleri tavsiye edilir.

RBS’de plaseboya ya da başka tedavilere karşı dopamin agonisti tedavisinin etkinlik ve güvenliğini araştıran meta analizlere 38 araştırmayı dâhil edebildik. Araştırmaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yapıldı. Tedavi süreleri 1 haftayla 7 ay arasındaydı, ancak en çoğu 1 – 12 hafta arası sürdürüldü. Hastalar orta ve şiddetli RBS’den yakınmakta olup kabergolin, lisurid, pergolid, pramipeksol, ropinirol, rotigotin and sumanirol gibi dopamin agonistleriyle tedavi edildi.

Dopamin agonistleri, Uluslararası RBS Şiddet Derecelendirme Skalasında, plaseboya kıyasla daha büyük bir iyileşme sağladı. Klinisyenlerin biçtiği değere göre dopamin agonistleriyle plaseboya göre belirtiler daha fazla iyileşti.

Dopamin agonistleriyle uykuda görülen periyodik bacak hareketleri da plaseboya göre anlamlı derecede azaldı.

Uyku etkinliği hafifçe iyileşti. Hastalar uyku ve yaşam kalitesine, bariz bir şekilde iyileşme olduğu şeklinde değer biçti.

Ancak dopamin agonisiti tedavisini bırakma ihtimali daha fazla olup, hastalar bu tedaviyle plaseboya göre daha fazla yan etki yaşadı. Sumanirol dışında tüm dopamin agonistleri plasebodan üstündü. Dolaylı deskriptif kıyaslamalar, ergolin tipi dopamin agonistleri olan, cabergolin ve pergolidle en yüksek etkinlik gösterdi, bu etkilerin kalp kapağı fibrozu gibi ciddi yan etkilere karşı tartılması gerekiyor. Ergolin dışı dopamin agonistleri olan lisurid, pramipeksol, rotigotin ve ropinirol ile yeterli etkinlik görüldü.

Dopaminerjik tedavide ciddi bir ters olay olan ogmantasyon, yeterince değerlendirilmedi. Gelecekte yapılacak çalışmalarda dopamin agonistlerin plaseboya ya da başka bir aktif tedaviye karşı uzun vadeli etkinliğinin ve tedavi esnasında ogmentasyon görülme sıklığı ve tedavi sonuçlarına etkilerinin araştırılması gerekiyor

Kaynak

Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Kriston L, Riemann D, Hornyak M. Dopamine agonists for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD006009. DOI: 10.1002/14651858.CD006009.pub2

Orijinal özet için: Huzursuz Bacakta Dopamin Agonisti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv