Metastazı Olmayan Skuamöz Hücreli Deri Kanserinde Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Skuamöz hücreli kanser (SCC) beyaz ırktan insanlarda ikinci sıklıkta görülen deri kanseridir, en sık vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde görülür. Açık ciltli, belli genetik durumları olan ve bağışıklık sistemi bozulmuş kişilerde SCC gelişim riski daha yüksektir. SCC klinik olarak kalıcı kırmızı, pullanan bir leke olarak görülür, travmatize olursa kanayabilir, lezyonlar siğile benzer görünümde ya da iyileşmeyen yaralar şeklinde de olabilir. SCC aşikar olarak başarılı olan bir tedaviden sonra nadiren nüks edebilir ve vücudun başka kısımlarına yayılabilir ancak nadiren ölüme neden olabilir.

Çoğu cilt kanseri cerrahi olarak tedavi edilir. Bu tedavide cildin normal görünen kısımlarını da içerecek şekilde lezyon çıkarılır ya da Mohs mikrografik cerrahisi uygulanır. Mohs cerrahisinde görülebilen tümör çıkarıldıktan sonra mikroskopla incelenerek gerekirse daha fazla eksizyon yapılır ve tümör tamamen giderilene kadar yeniden mikroskopik inceleme ve eksizyon sürdürülür. Ameliyat mümkün olmadığında radyoterapi kullanılabilir. Başka tedavi olarak bazen küretaj ve koterizasyon ve kriyoterapi kullanılabilir. Nüks ve yayılma riski yüksek daha agresif SCC’de bazen tedaviler kombine edilir. Başka daha yeni tedaviler de kullanılmakla beraber genel olarak tavsiye edilmez.

Primer non-metastatik SCC’li hastalarda çeşitli tedaviler kıyaslayan çalışmaları aradık. Birincil hedef olarak hangi tedavide nükslerin en az ve yaşam kalitesinin en iyi olduğunu anlamaya çalıştık. Ayrıca tedavileri ağrı ve tedavi edilen alanın görünümü açısından da kıyasladık.

Agresif SCC’de, ilk ameliyata kemoterapi eklenmesine kıyasla eklenmediğinde kanser nükslerini kıyaslayan bir çalışma bulundu. Bu araştırmadan sağlanan kanıtlar tedaviye eklenen kemoterapinin nüks zamanına anlamlı bir etkisi olmadığını gösterdi. Farklı müdahaleleri kıyaslayan başka randomize araştırma bulunamadığından bu derlemenin sorularını cevaplayacak kanıt da bulunamadı. Bu durum, bu hastaların bakımında daha güvenilir kanıtlar sağlamak için bu alanda iyi tasarımlı daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak

Lansbury L, Leonardi-Bee J, Perkins W, Goodacre T, Tweed JA, Bath-Hextall FJ. Interventions for non-metastatic squamous cell carcinoma of the skin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD007869. DOI: 10.1002/14651858.CD007869.pub2

Orijinal özet için: SCC Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar